część 4

Mimo iż odnośniki nie wydają się szczególnie ważnymi składnikami języka, to jednak właśnie one służą do budowania hipertekstowej struktury dokumentów.

HTML przeznaczony jest do tworzenia dokumentów hipertekstowych, czyli takich, w których pewne fragmenty zawierają odnośniki do innych. Odwołania mogą być w obrębie jednej strony, jak również pomiędzy różnymi dokumentami, znajdującymi się fizycznie w różnych miejscach, na innych serwerach.

Info
Internet

Specyfikacje:
odnośniki:
http://www.w3.org/TR/REC-html40-971218/struct/links.html
obrazki, obiekty: http://www.w3.org/TR/REC-html40-971218/struct/objects.html

Grupa dyskusyjna
Pytania, uwagi i komentarze można zamieścić na grupi e dyskusyjnej #

mamy to na chip-cd 9/98Na dołączonym CD-ROM-ie w dziale CHIP-offline | Internet | Podstawy HTML-a znajdują narzędzia do sprawdzania poprawności kodu w języku HTML oraz aktualności odnośników.

Uniwersalny Identyfikator Zasobu (URI – Universal Resource Identifier), używany w odnośnikach, pozwala na dostęp do dokumentów, ilustracji, filmów oraz innych zasobów udostępnianych na różne sposoby. O tym, jak przeglądarka ma się do nich odwoływać, decyduje pierwsza część URI, znajdująca się w zapisie URI przed dwukropkiem. Może to być m.in.:

http

– oznaczenie protokołu stosowanego głównie do przesyłania dokumentów HTML-owych (ale może również służyć do transmisji plików);

ftp

– protokół przeznaczony do transportu plików;

mailto

– wyróżnik adresu e-mail;

gopher

– dostęp do zasobów gophera, poprzednika WWW;

news

– używany w odnośnikach do grup newsowych;

telnet

– odwołanie do usługi telnet, wymaga użycia programu terminalowego.

Ogólna składnia identyfikatora URI wygląda następująco:

protokół://użytkownik:hasł[email protected]_serwera/ścieżka_dostępu/zasób#fragment

Reklama

Oto przykłady URI:

http://www.chip.pl/index.htm#top
#
#

Warto pamiętać, że zakończenie URI znakiem slash ( / ) oznacza wylistowanie katalogu lub dokument o domyślnej nazwie (zwykle index.html). Jeśli tego znaku brakuje, serwer informuje o błędzie. Wszystkie nowe przeglądarki umieją sobie z tym poradzić i wyświetlą prawidłową stronę, ale powoduje to niepotrzebny ruch w Sieci (musi nastąpić ponowne wysłanie zapytania). Stąd prawidłowy URI, o ile nie wskazuje konkretnego dokumentu, musi być zakończony znakiem slash.