część 4

Czwarta część przewodnika po tajnikach języka HTML, na którym oparta jest usługa WWW

Mimo iż odnośniki nie wydają się szczególnie ważnymi składnikami języka, to jednak właśnie one służą do budowania hipertekstowej struktury dokumentów.

HTML przeznaczony jest do tworzenia dokumentów hipertekstowych, czyli takich, w których pewne fragmenty zawierają odnośniki do innych. Odwołania mogą być w obrębie jednej strony, jak również pomiędzy różnymi dokumentami, znajdującymi się fizycznie w różnych miejscach, na innych serwerach.

Info
Internet

Specyfikacje:
odnośniki:
http://www.w3.org/TR/REC-html40-971218/struct/links.html
obrazki, obiekty: http://www.w3.org/TR/REC-html40-971218/struct/objects.html

Grupa dyskusyjna
Pytania, uwagi i komentarze można zamieścić na grupi e dyskusyjnej #

mamy to na chip-cd 9/98Na dołączonym CD-ROM-ie w dziale CHIP-offline | Internet | Podstawy HTML-a znajdują narzędzia do sprawdzania poprawności kodu w języku HTML oraz aktualności odnośników.

Uniwersalny Identyfikator Zasobu (URI – Universal Resource Identifier), używany w odnośnikach, pozwala na dostęp do dokumentów, ilustracji, filmów oraz innych zasobów udostępnianych na różne sposoby. O tym, jak przeglądarka ma się do nich odwoływać, decyduje pierwsza część URI, znajdująca się w zapisie URI przed dwukropkiem. Może to być m.in.:

http

– oznaczenie protokołu stosowanego głównie do przesyłania dokumentów HTML-owych (ale może również służyć do transmisji plików);

ftp

– protokół przeznaczony do transportu plików;

mailto

– wyróżnik adresu e-mail;

gopher

– dostęp do zasobów gophera, poprzednika WWW;

news

– używany w odnośnikach do grup newsowych;

telnet

– odwołanie do usługi telnet, wymaga użycia programu terminalowego.

Ogólna składnia identyfikatora URI wygląda następująco:

protokół://użytkownik:hasł[email protected]_serwera/ścieżka_dostępu/zasób#fragment

Oto przykłady URI:

http://www.chip.pl/index.htm#top
#
#

Warto pamiętać, że zakończenie URI znakiem slash ( / ) oznacza wylistowanie katalogu lub dokument o domyślnej nazwie (zwykle index.html). Jeśli tego znaku brakuje, serwer informuje o błędzie. Wszystkie nowe przeglądarki umieją sobie z tym poradzić i wyświetlą prawidłową stronę, ale powoduje to niepotrzebny ruch w Sieci (musi nastąpić ponowne wysłanie zapytania). Stąd prawidłowy URI, o ile nie wskazuje konkretnego dokumentu, musi być zakończony znakiem slash.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.