Faks wiecznie żywy

Krzysztof Syguda

Obecnie głównym medium dla szybkiej wymiany informacji stał się Internet. Jednak dla wielu firm faks jest narzędziem niezbędnym w codziennej pracy. Mając do dyspozycji komputer z modemem oraz dysponując odpowiednim oprogramowaniem, można w znaczny sposób uprościć i przyspieszyć dość żmudną procedurę, jaką jest wysyłanie faksów. Służące do tego proste aplikacje sprzedawane są zazwyczaj wraz z modemem. Jeżeli jednak kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób w firmie musi korzystać z faksu, lepiej jest wykorzystać bardziej rozbudowane programy, mogące obsłużyć wielu użytkowników jednocześnie. Produkty te zazwyczaj udostępniają dodatkowe usługi, na przykład obsługę poczty elektronicznej. Takie możliwości ma pakiet FAXmaker for Networks 6.0 .

Do zarządzania otrzymanymi przesyłkami służy aplikacja FaxManager faxmanager

Program jest przystosowany do pracy w środowisku Windows 95/NT. Aplikacja składa się z dwóch modułów: serwera oraz klienta. FAXmaker Server może zostać zainstalowany na serwerze Windows NT 4.0 lub na dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie Windows 95. Po zakończeniu instalacji w systemie pojawi się dodatkowa drukarka o nazwie FAXmaker (gdy serwerem ma być stacja robocza pracująca pod kontrolą Windows 95). W przypadku Windows NT należy dodać nowy port drukarki. Roboczy katalog FAXMAKER musi być udostępniony wszystkim użytkownikom mogącym korzystać z faksu.

Przed rozpoczęciem pracy należy na serwerze uruchomić program FaxServer Configuration, za pomocą którego określimy podstawowe ustawienia: rodzaj używanej karty faksmodemowej, nazwę portu drukarki, na której drukowane będą dokumenty, oraz rozmiar używanego przez nią papieru. Jak wynika z przeprowadzonych testów, FAX-maker nie radzi sobie z obsługą faksów klasy 1 (Fax Class 1). Pomimo tego że takie właśnie urządzenia zostały poprawnie rozpoznane i zainicjalizowane, żadna próba wysłania czy odebrania faksu nie powiodła się. Producent nie poleca również stosowania kart faksmodemowych firmy US Robotics, które są popularne na polskim rynku. Bez problemu obsługiwane są natomiast faksy klasy 2 i 2.0. Można także stosować karty ISDN CAPI2 oraz Gammalink.

prorgam konfiguracyjny Dane dotyczące użytkowników wprowadzane są za pomocą programu User Config

Dane dotyczące użytkowników wprowadzane są za pośrednictwem programu User Configuration. Określamy personalia korzystającego z FAX-makera, nazwę skrzynki „faksowej”, uprawnienia (np. możliwość korzystania z poczty głosowej voice mail) oraz podstawowe zasady routingu przesyłek przychodzących. Ostatnia z tych opcji pozwala m.in. na przesyłanie faksu przychodzącego bezpośrednio do odbiorcy. Jeśli jest to konieczne, określimy również listę numerów „zabronionych”, pod które użytkownikowi nie wolno wysyłać żadnych dokumentów.

Jeśli w naszej sieci pracuje serwer poczty elektronicznej wykorzystujący standard MAPI, możemy użyć FAXmakera do wysyłania wiadomości w postaci listów e-mail. Ten sam serwer, jeśli tylko zajdzie potrzeba, posłuży do nadawania faksów za pomocą programu obsługującego pocztę elektroniczną, np. Microsoft Exchange czy Outlook. Wystarczy uruchomić program FAXmaker Fax Server (dla Windows 95) lub serwis o tej samej nazwie (gdy pracujemy w Windows NT).

w skrócie
FAXmaker for Networks 6.0
Wymagania: PC 486; 16 MB RAM, Windows 95/NT, ok. 20 MB na dysku (serwer); PC 386, 4 MB RAM, Windows 3.1x, ok. 2 MB na dysku; PC 386; 8 MB RAM, Windows 95, ok. 2 MB na dysku (klient)
plus łatwa konfiguracja
plus niskie wymagania sprzętowe
plus możliwość instalacji serwera faksów na stacji roboczej
minus zła obsługa faksów klasy 1
minus brak poufności przechowywanych danych
minus brak edytora faksów
Producent: GFI Fax & Voice, USA, http://www.gfifax.com/
Dostarczył: SoftPoint, Warszawa, tel.: (0-22) 635 98 19, faks: 635 69 50, e-mail: [email protected], http://www.softpoint.com.pl/
Cena: ok. 1200 zł

Każdy użytkownik musi zainstalować na swoim komputerze program klienta. Znajduje się on w katalogu FAXMAKER CLIENT. Zasadniczą częścią tej aplikacji jest FaxManage r. Wyświetla on listy dokumentów wysłanych i otrzymanych oraz pozwala na zarządzanie nimi. FAXmaker nie ma wbudowanego własnego edytora faksów. Dokumenty można jedynie podejrzeć za pomocą FaxViewera .

Skrzynki pocztowe użytkowników przechowywane są na dysku serwera w katalogu MAILBOX. Jeśli FAXmaker został zainstalowany na komputerze pracującym pod kontrolą Windows 95, praktycznie każdy może przeglądać zawartość skrzynek wszystkich użytkowników. Nie ma więc mowy o jakiejkolwiek poufności danych.

Bezsprzeczną zaletą FAX-makera są niskie wymagania sprzętowe. Wadą – jak wcześniej wspomniano – niemożność obsługi faksów klasy 1. Cieszy współpraca aplikacji z nowoczesnymi urządzeniami klasy 2 i ISDN. Dla wielu firm pakiet będzie atrakcyjny, ponieważ może być zainstalowany na jednej ze stacji roboczych małych sieci, bez konieczności uruchamiania programu na serwerze.