Grafika w Wordzie

Microsoft Word sprawnie posługuje się nie tylko tekstem, ale i grafiką. Stosując odpowiednie techniki, możemy uformować tekst w kolorowe i pełne efektów specjalnych kolaże złożone z tekstu i grafiki. Poniżej znaleźć można wskazówki dotyczące realizacji tego zamierzenia.

Reklama

Microsoft Word 97 nie afiszuje się wszystkimi swoimi możliwościami. Niektóre jego mocne strony i funkcje dodatkowe są zauważalne dopiero po dokładnym przyjrzeniu się programowi. Ukrytym talentem tego edytora tekstu jest między innymi zdolność harmonijnego łączenia grafiki i tekstu. Potrzebuje jednak do tego celu pomocy aplikacji służącej do obróbki grafiki, takiej jak shareware’owy Paint Shop Pro czy komercyjny CorelDRAW .

Info
Grupa dyskusyjna
Pytania, uwagi i komentarze do artykułu moźna zamieścić na liście dyskusyjnej: #mamy to na chip-cd 9/98Na CD-ROM-ie dołączonym do zeszytu w dziale CHIP-offline|Zastosowania|Grafika w Wordzie znajdują się animacje ilustrujące część opisywanych w artykule czynności.

Winword pozwala na zastosowanie jednej z trzech metod zaimportowania obiektu graficznego. Pierwszą jest Schowek systemowy (clipboard). Jedynie niewielkie i niezbyt skomplikowane obiekty są bezbłędnie przekazywane za jego pomocą. Metoda druga to import pliku graficznego. Jest ona polecana w przypadku rozbudowanych rysunków i zdjęć o dużej rozdzielczości. I wreszcie sposób trzeci – archiwum Worda. Aplikacja jest wyposażona we własny zbiór grafik specjalnych, które pozwalają np. na zamknięcie w nawiasy formuł matematycznych czy uformowanie dymka.

Dymki, znane wszystkim czytelnikom komiksów, należą do wbudowanych autokształtów. Strzałkę wskazującą mówiącego możemy łatwo przesuwać, jednak otaczanie tekstem nie działa poprawnie Korzystając z polecenia menu kontekstowego Formatuj rysunek | Otaczanie | Przyległe, możemy nakłonić Worda, aby dopasował strumień tekstowy do obrazka o nieregularnych kształtach otaczanie dymków tekstami