Totalna czystka

Chociaż zwykle możemy ufać profesjonalnym narzędziom deinstalacyjnym, to jednak własnoręcznie przeprowadzone porządki dają prawie zawsze lepsze rezultaty. Oto jak poprawić skuteczność działania CleanSweepa 3.0 i zwolnić wiele miejsca na dysku.

Instalacja nowych programów jest przeważnie szybkim i prostym procesem. Gdy jednak chcemy odinstalować aplikację, mija dużo czasu, zanim ostatnie pliki należące do usuwanej aplikacji znikną z dysku twardego. Żaden pakiet nie wyposażony we własne procedury deinstalacyjne nie zostanie uznany za zgodny z Windows 95, jednak w praktyce wewnętrzne „służby porządkowe” aplikacji usuwają jedynie pliki bezpośrednio z nią związane, zbiory pomocnicze i konfiguracyjne pozostają natomiast nietknięte w katalogu systemowym Windows.

Info
Grupa dyskusyjna
Pytania, komentarze i uwagi do artykułu można umieścić na liście dyskusyjnej #

mamy to na chip-cd 8/98Na CD 8/98 w dziale CHIP-offline | Software | Programy deinstalacyjne znajduje się CleanSweep 3.0 Deluxe.

mamy to na chip-cd 9/98Na CD 9/98 w dziale CHIP-offline | Zastosowania | CleanSweep 95 znajdują się filmy ilustrujące działanie podstawowych funkcji CleanSweepa 3.0 Deluxe.

Mniej miejsca na dysku, dłuższy start systemu i niepotrzebne zajmowanie zasobów systemowych – oto następstwa takiego sposobu postępowania. Wyraźnie skuteczniej pracują komercyjne programy deinstalacyjne (patrz art. CHIP 8/98, s. 108). Najbardziej znany ich przedstawiciel, CleanSweep 3.0, zapobiega utracie zasobów na trzy różne sposoby:

  • oferuje funkcje analizy obecnego stanu systemu,
  • protokołuje dokładnie wszelkie zmiany dokonywane podczas instalacji nowych aplikacji,
  • nadzoruje instalacje programów pobieranych z Internetu – wersja Deluxe.

Przedstawiamy zestaw porad ułatwiających korzystanie z funkcji tej „elektronicznej miotły”.