Władza liczb

Jeżeli chcemy być przekonywający w trakcie prezentacji danych, nie możemy zrezygnować z ich reprezentacji graficznej. Arkusz kalkulacyjny Excel 97 może wykonać za nas sporą część pracy. Program potrafi wygładzać linie diagramu, obliczać rozkład częstości zdarzeń, jak również przeprowadzić test t.

Z samymi danymi nie można zbyt wiele począć. Ważna jest ich ocena i analiza. W tym właśnie miejscu wkracza do akcji test t Excela. Za jego pomocą możemy statystycznie określić, czy np. przejście na usługi innej sieci telefonicznej przyniesie pożądane rezultaty. Możemy także pokazać tendencje ukrywające się za wynikami naszych badań i obliczyć odchylenie standardowe. Do takiej analizy nie jest nam potrzebne specjalistyczne oprogramowanie, Excel zadowalająco poradzi sobie z opisanymi problemami. Aplikacja zawiera zestaw funkcji statystycznych, spełniających wymagania większości użytkowników. Narzędzia te są dość rzadko używane, być może z powodu niedostatecznych wyjaśnień ich dotyczących. Funkcje pomocy Excela serwują korzystającemu z niego stwierdzenia w rodzaju: „W celu użycia tej funkcji wskazane jest zapoznanie się z zagadnieniami z dziedziny statystyki”. Z niniejszego tekstu można dowiedzieć się, jak wykorzystać kilka funkcji statystycznych Excela. Przykładowo spróbujemy przedstawić wykres danych pochodzących z obserwacji wybuchu wulkanu St. Helen, pomóc właścicielowi plantacji w prognozowaniu zysków oraz sprawdzić skuteczność medykamentu obniżającego zawartość cholesterolu we krwi. Czytelnik może oczywiście użyć do analizy dowolnych danych, np. kursów akcji bądź też danych finansowych przedsiębiorstwa.

Info
Dodatkowe materiały do tekstu znajdują się w dziale CHIP-offline|Zastosowania|Analiza danych w Excelu.Grupy dyskusyjne
Pytania, uwagi i komentarze do artykułu można umieścić na liście dyskusyjnej #.

Na krążku dołączonym do bieżącego numeru CHIP-a znaleźć można trzy tabele zawierające analizowane w przykładach dane. Pozwoli to na łatwe naśladowanie kroków wykonywanych w trakcie tworzenia tego artykułu.