Kreski, kreseczki

Stosowanie kodów kreskowych jest powszechnie przyjętym sposobem oznaczania artykułów od dezodorantów począwszy, a na drukowanym wydaniu CHIP-a skończywszy. Układ kresek różnej grubości jest niepowtarzalny, dzięki czemu towar może zostać zidentyfikowany szybko i bezbłędnie. Za pomocą programu BarFont for Windows każdy użytkownik komputera dokona „tłumaczenia” informacji tekstowej na kody kreskowe i umieści te ostatnie w dowolnym dokumencie.

Obsługa programu jest prosta, a jego okno przejrzyste prosta obsluga

Z programu można korzystać na kilka sposobów. Najprostszy sprowadza się do zaznaczenia fragmentu tekstu i skorzystania z odpowiedniego skrótu klawiaturowego. Jeżeli tylko uruchomiony jest

Bar Code Translator — główny moduł BFFW – wówczas tekst zostanie automatycznie zamieniony na odpowiadający mu kod kreskowy i w takiej postaci następnie wklejony do dokumentu używanej aplikacji. Drugą metodą jest wpisanie w oknie BarFonta tekstu, który – po przekonwertowaniu do postaci „kreskowej” – może zostać wklejony do dowolnego dokumentu za pośrednictwem systemowego Schowka.

Trzecia droga do uzyskania kodu jest nieco bardziej kręta. Po naciśnięciu gorących klawiszy zaznaczony wcześniej tekst ulega przekonwertowaniu na reprezentującą go sekwencję znaków ASCII, zawierającą dodatkowo znaczniki formatowania. Następnie uzyskany ciąg symboli (po odpowiednim określeniu „czcionki”) przyjmuje postać kodu kreskowego (typu Code 39, Interleaved 2 of 5, Codebar, POSTNET, Code 128, UPC/ EAN lub OCR-A). Niestety, nie ma możliwości bezpośredniego „pisania w kodzie”.

W zależności od ustawień programu kod kreskowy zostaje wklejony do dokumentu jako obiekt WMF (Windows MetaFile), BMP lub tekst pisany jedną z czcionek TrueType dostarczanych wraz z programem. Zalecanym formatem jest WMF ze względu na najlepsze odwzorowanie na wydruku i zajmowanie mniejszej ilości pamięci niż mapa bitowa.

Reklama
w skrócie
BarFont for Windows
Wymagania: PC 386, 4 MB RAM (Windows 3.1x); PC 486, 8 MB RAM (Windows 95); ok. 2 MB na dysku
plus prosta obsługa
plus dostęp do funkcji programu z poziomu wielu narzędzi programistycznych
minus brak wersji polskiej
Producent: Worthington Data Solutions, USA http://www.barcodehq.com/
Dostarczył: Speed, Poznań tel.: (0-61) 855 73 73, faks: 851 77 62 e-mail: [email protected], http://www.speed.pl/
Cena: 928 zł

Ważną zaletą BarFonta jest udostępnienie programistom

BarFont Programmer’s Library — 16- i 32-bitowych bibliotek funkcji zgromadzonych w dwóch plikach DLL. Za ich pomocą można poszerzyć możliwości własnego programu obsługą kodów kreskowych. Wraz z aplikacją dostarczane są fragmenty kodu napisane w językach C, Clarion, Pascal i Visual Basic oraz przygotowane do wykorzystania w środowiskach Delphi i FoxPro.

Wszyscy, którzy znakują towary, powinni zwrócić uwagę na BarFont for Windows. Jego użytkownicy będą zadowoleni z funkcjonalności programu, który w całości i bez problemów wywiązuje się ze swych zadań.