Podstawy HTML-a część 5

Na początku niniejszego cyklu (w nr. 5/98) powiedzieliśmy, że główna część dokumentu zawarta jest wewnątrz elementu BODY lub FRAMESET. W pierwszym przypadku wszystko, co prezentowane jest w przeglądarce jako strona WWW, znajduje się w jednym dokumencie. Jeżeli użyjemy FRAMESET, główny dokument będzie zawierał tylko definicję układu ramek, zaś zawartość każdej z nich znajdzie się w osobnym pliku.

Najważniejszymi atrybutami FRAMESETCOLS i ROWS. Za ich pomocą można określić liczbę, rozmiary oraz układ poszczególnych ramek – pierwszy dzieli stronę w kierunku pionowym, a drugi poziomym.

Pojedynczego znacznika < FRAMESET > używa się najczęściej do zdefiniowania podziału poziomego lub pionowego – jeśli chcemy, aby układ ramek był mieszany, przeważnie zagnieżdża się znaczniki. Oto definicja ramek tworzących stronę WWW przedstawioną na następnej stronie (zrzut po lewej):

 <FRAMESET COLS="40%,40%,20%"> ...zawartość pierwszej ramki... <FRAMESET ROWS="40,*"> ... zawartość drugiej ramki... ... zawartość trzeciej ramki... </FRAMESET> ... zawartość czwartej ramki... </FRAMESET>

Mamy tam trzy kolumny, dwie o szerokości czterdziestu i jedną na dwadzieścia procent szerokości strony. Środkowa dodatkowo podzielona jest na dwie części, z których jedna ma wysokość czterdziestu punktów. Można jednak za pomocą jednego znacznika spowodować podział w obydwu kierunkach, wtedy na stronie pojawi się siatka ramek.

 <FRAMESET COLS="50%, 50%" ROWS="30%, 50%, 99"> ... dalsze definicje ramek... </FRAMESET>

Rozmiary można definiować na kilka sposobów, podobnie jak w przypadku tabel. Podanie liczby spowoduje, że ramka będzie miała taki właśnie rozmiar w pikselach. Wartości procentowe określają, jaką część dostępnego obszaru ona zajmie. Używając gwiazdek podzielimy pozostałą część miejsca. Dokładne omówienie definiowania rozmiarów znajduje się w CHIP-ie 6/98.