Sieciowe pogaduszki

Kiedyś, gdy chcieliśmy sobie poplotkować, nieodzowne było osobiste spotkanie. W dobie Internetu nie jest to już konieczne. Do wymieniania uwag na najróżniejsze tematy posłużyć mogą (oprócz telefonu) internetowe programy komunikacyjne. Przedstawiamy krótko ich historię oraz przegląd najlepszych z nich.

Od samego początku swego istnienia sieć Internet służyła do nawiązywania kontaktów między osobami znajdującymi się w różnych miejscach kuli ziemskiej. Początkowo wykorzystywana była przede wszystkim do przesyłania plików i poczty elektronicznej. Następnie zaczęto tworzyć oprogramowanie pozwalające na bardziej bezpośredni kontakt. Istniały już co prawda pewne rozwiązania w sieciowych systemach operacyjnych, np. polecenie send w NetWare czy write w Unixach, ale pozwalały one jedynie na wysłanie pojedynczego komunikatu do wskazanego użytkownika. „Rewolucyjne” okazało się dopiero unixowe polecenie talk pozwalające na sieciową rozmowę dwóch użytkowników. Po jego wprowadzeniu ekran monitora dzielił się na dwie części. W górnej wyświetlane były teksty pisane przez jednego użytkownika, a w dolnej – drugiego.

Info
Internet
Najnowsze wersje opisanych programów
:
http://tucows.task.gda.pl/
http://www.shareware.com/
http://www.download.com/
http://sunsite.icm.edu.pl/

Od tego czasu minęło już wiele lat, ale idea programów komunikacyjnych pozostała praktycznie nie zmieniona. Przekształcano jedynie interfejs programów oraz ich zasięg. Z czasem oprócz tekstu zaczęto przesyłać mowę, obraz, umożliwiono sieciowe wideo- i telekonferencje. Ciężko wręcz zliczyć, ile w tej chwili istnieje programów do internetowej komunikacji. Dość powiedzieć, że na znanych serwerach oprogramowania shareware’owego Tucows jest ich koło setki. Większość z nich potrafi już obsługiwać kilka „mediów”.