Aktywne WWW

Dawno minął czas, gdy serwisy WWW składały się ze statycznych stron, a pisanie skryptów zarezerwowane było dla garstki „wtajemniczonych” wybrańców.

Do tej pory, aby odebrać dane z formularza, założyć licznik, odczytać coś z dysku lub bazy danych, internetowy programista musiał napisać program wywoływany za pośrednictwem interfejsu CGI (Common Gateway Interface), korzystając z jednego ze znanych języków – najczęściej Perla, C lub sh. Wadą stosowania C jest konieczność kompilowania kodów źródłowych po każdej najdrobniejszej zmianie tworzonego programu. Niedogodności tej pozbawione są tzw. języki interpretowane (np. Perl), czyli takie, w których specjalny program, interpreter, odczytuje i wykonuje linijka po linijce polecenia zapisane w pliku źródłowym, jednak ich działanie jest na ogół wolniejsze. Język kompilowany czy interpretowany – wszystkie mają jedną wadę: bardzo obciążają system, na którym znajduje się serwer WWW. Wykonanie takiego programu wiąże się bowiem każdorazowo z koniecznością utworzenia nowego procesu (czasem nawet kilku) w celu uruchomienia interpretera skryptu bądź skompilowanego programu, co zabiera dużo czasu oraz zasobów systemowych.

Info
Internet

Specyfikacja VBScript:http://www.microsoft.com/iis/support/iishelp/vbscript/htm/vbstoc.htm
Specyfikacja JScript:http://www.microsoft.com/iis/support/iishelp/jscript/htm/jstoc.htm
Opis ASP:http://www.microsoft.com/iis/support/iishelp/iis/htm/asp/iiwawelc.htm
Internet Informantion Server 4.0:http://www.microsoft.com/windows/downloads/contents/Products/NT4OptPk/default.asp

mamy to na chip-cd 11/98Na płycie dołączonej do magazynu w dziale CHIP-offline | Internet | Technologia ASP znajdują się dodatkowe materiały do tekstu.