Kawa górą

Krótki test narzędzia programistycznego do pisania apletów w języku Java

Firma Symantec jest autorem kompilatora Visual Cafe for Java. Narzędzie to przechodziło podczas swego kilkuletniego „życia” proces nie kończących się zmian, by w końcu „dotrzeć” do wersji 2.5. Edycja ta podzielona jest na trzy odmiany: Web Development Edition, Professional Development Edition i Database Development Edition. Tę ostatnią mieliśmy okazję sprawdzić w działaniu.

Oprogramowanie, zgodne z opracowanym przez Sun Microsystems standardem JDK 1.1, oferowane jest na płycie CD-ROM, na której umieszczone są dodatkowe aplikacje: Visual Page do tworzenia stron WWW, przeglądarka internetowa Netscape Communicator oraz serwery: Netscape FastTrack Server i Sybase SQL Server. Całość stanowi kompletny zestaw, który pozwala konstruować, uruchamiać i publikować w Internecie programy w języku Java.

Oprogramowanie wyposażone jest m.in. w narzędzie konstruujące pliki JAR konstruowanie jar-ów

Producent VCfJ główny nacisk położył na opracowywanie oprogramowania bazodanowego. Dlatego też na płycie znajduje się dodatkowo program dbAnywhere Server oraz współpracujące z nim sterowniki JDBC, które pozwalają podłączać tworzone aplikacje do baz danych (m.in. firm Oracle, Informix, Sybase i Microsoft), znajdujących się zarówno na lokalnych komputerach, jak i na zdalnych maszynach. Fakt ten jest godny podkreślenia, gdyż Visual Cafe jako jedyny do tej pory kompilator standardowo „uzbrojony” jest w tego typu narzędzia. Wszystkie inne zawierają jedynie standardowe sterowniki JDBC, dzięki którym można pracować tylko z lokalną bazą danych ODBC.

Wygląd ekranu głównego aplikacji jest zbliżony do interfejsu JBuildera (kompilatora Javy firmy Inprise) – drzewo klas, tekstowy edytor i okno z parametrami wykorzystywanych „kostek” JavaBeans. Podobne są również sposoby pracy obu aplikacji. Program Symanteca ma jednak nad swoim rywalem znaczną przewagę w szybkości działania, co widać w przypadku posiadania komputera z małą, jak na wymagania Javy, ilością pamięci RAM i stosunkowo wolnym procesorem (np. Intel Pentium 133 MHz).

aplikacje w środowisku graficznymKorzystając z Visual Cafe budujemy aplikacje w środowisku graficznym

Tworzenie aplikacji za pomocą Visual Cafe jest stosunkowo proste, ponieważ kompilator ten zawiera zestaw gotowych obiektów JavaBeans, wśród których znajdują się tak „egzotyczne” składniki, jak pola wypełnione „plazmą” czy „niewidzialne” przyciski. Testowany pakiet to narzędzie typu RAD (Rapid Application Development), co oznacza, że oprócz „ręcznego” pisania kodu źródłowego pozwala programiście konstruować aplikacje, łącząc na ekranie za pomocą myszki komponenty JavaBeans (tabele, okna, obrazki itp.). Funkcja ta jest niezwykle przydatna, gdyż nie trzeba za każdym razem kompilować kodu źródłowego, aby zobaczyć rezultat zmian – poprawki widać na bieżąco podczas ich wprowadzania. Symantecowy mechanizm RAD (w przeciwieństwie do rozwiązania zastosowanego w kompilatorze firmy Inprise) ma jednak pewną wadę: otóż, włączony, potrafi samoczynnie zmienić tekst programu, by (jak napisano w instrukcji) dostosować go do środowiska graficznego. Oz-nacza to, że niektóre fragmenty kodu mogą ulec przeobrażeniu lub też po prostu zniknąć zupełnie.

w skrócie
Visual Cafe for Java Database Development Edition 2.5
Wymagania: PC Pentium 90 MHz; 24 MB RAM; Windows 9x/NT 4.0; ok. 40 MB na dysku
plusstosunkowo duża szybkość pracy
plusrozbudowane możliwości w zakresie tworzenia oprogramowania bazodanowego
plusduży zestaw gotowych komponentów
minuszmiana „ręcznie” wpisywanego kodu przy włączonym mechanizmie RAD
Producent: Symatec, USA, http://www.symantec.com/
Dostarczył: SoftPoint, Warszawa, tel.: (0-22) 635 80 03, faks: 635 69 50, e-mail: [email protected], http://www.softpoint.com.pl/
Cena: ok. 4600 zł

VCfJ wyposażony jest w debugger pozwalający śledzić krok po kroku pracę tworzonej aplikacji i zestaw „czarodziei” (Wizards), pomagających po kolei przejść przez kolejne etapy projektowania aplikacji. Przydatne jest także narzędzie służące do łączenia klas w pliki typu JAR. Visual Cafe charakteryzuje się ponadto dobrym systemem pomocy, w którym, oprócz informacji dotyczących pracy z pakietem, znajduje się dodatkowo pełna dokumentacja Javy.

Program jest drogi, nie ma jednak wątpliwości – jest to najlepsze narzędzie do konstruowania aplikacji w Javie (zwłaszcza tych bazodanowych), jakie do tej pory mieliśmy możliwość przetestować. Niebawem dostępne będzie jego trzecie wydanie, o którym nie omieszkamy napisać.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.