Od grill party do lądowania na Marsie

Krótki test programu do zarządzania projektami, takimi od najprostszych do bardziej złożonych

Wszystkie przedsięwzięcia – poczynając od najprostszych, a na najbardziej złożonych kończąc – wymagają przygotowania odpowiedniego projektu. Sporządzenie dobrego planu nie jest rzeczą łatwą. Poszczególnym fazom projektu muszą zostać przydzielone terminy ich wykonania, zasoby oraz koszty. Zazwyczaj jest to zajęcie mozolne, a wykonanie dobrej analizy czasowej często spędza sen z powiek planistom. Dlatego też Power Project 4 może być bardzo użytecznym narzędziem. Producenci zapewniają, że za jego pomocą równie dobrze może zostać przygotowany plan wieczornego grill party, jak lądowania na Marsie.

Power Project pracuje na pojedynczej stacji roboczej (jest wówczas zabezpieczony za pomocą klucza sprzętowego) lub też w sieci. Podczas używania aplikacji bardzo przydatna jest wiedza z dziedzin typowo menedżerskich.

Plan – tworzenie harmonogramu belkowego w Power Project tworzenie harmonogramu belkowego

Plan projektu tworzony jest w programie za pomocą tzw. belek. Każda belka opisuje jedną z faz projektu (zadanie). Jej długość odpowiada długości odcinka czasu, który został przydzielony na wykonanie zadania. Dodatkowe atrybuty belki – czyli de facto zadania – określamy, definiując jej właściwości. W ten sposób przydzielamy zadaniu zasoby oraz określamy koszty, jakie zostaną poniesione na jego wykonanie. Zasoby mają postać tzw. zasobów trwałych – takich jak maszyny czy pracownicy – przydzielanych do innego zadania po zakończeniu pracy wcześniejszej. Drugą grupę zasobów określa się jako konsumowalne, np. paliwa czy materiały. Ulegają one zużyciu i należy je odnawiać.

Jeśli w naszym projekcie pewne prace mogą zostać wykonywane tylko po zakończeniu innych, musimy wprowadzić zależność między zadaniami. Wystarczy kliknąć myszką na belce nadrzędnej i przeciągnąć wskaźnik myszy do belki oznaczającej kolejne zadanie. Jeśli nie wprowadzimy powiązań, to czas pomiędzy zakończeniem jednego etapu pracy a rozpoczęciem następnego będzie traktowany przez program jako „rezerwa” dla wcześniejszej czynności.

raport z pracZa pomocą filtra przygotowujemy raport z prowadzonych prac

Power Project pozwala na tworzenie planów wielopoziomowych. Oznacza to, że każdej belce może zostać przyporządkowany podplan. Dzięki takiej strukturze przeglądamy wiele projektów jednocześnie. Jest to szczególnie przydatne przy złożonych przedsięwzięciach, gdyż zapewnia znacznie lepszą czytelność projektu. Dla każdej belki można dodatkowo określić tzw. flagi startowe. Umieszczenie flagi na początku belki wprowadza do projektu nieprzekraczalny termin, w którym należy rozpocząć wykonywanie zadania. Innym elementem, który zaznacza etapy wykonania planu, jest tzw. kamień milowy. Oznacza on segment o zerowym czasie trwania, np. podjęcie określonej decyzji.

Kiedy dysponujemy już gotowym planem, w celu wykonania jego analizy czasowej wystarczy nacisnąć przycisk Oblicz. Power Project wyznaczy tzw. ścieżkę krytyczną. Zadania umieszczone na tej ścieżce decydują o czasie potrzebnym na wykonanie projektu. Dowiemy się również, jakim zapasem czasu dysponujemy na wykonanie poszczególnych składowych planu.

Wygląd poszczególnych elementów może być zmieniany przez tzw. bibliotekę kodów. Jeżeli zakładamy, że w naszym projekcie weźmie udział kilka firm, każdej z nich przyporządkujemy inny wygląd belki. Projekt staje się wówczas bardziej czytelny. W podobny sposób utworzymy indywidualne biblioteki zasobów, kosztów czy kalendarzy.

Wydatki i wpływy związane z pracami śledzimy bezpośrednio na planie. Bardzo wygodną formą prezentacji jest histogram. Dane przedstawione na nim można w prosty sposób wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego lub do pliku tekstowego, w którym dane rozdzielone są przecinkami.

w skrócie
Power Project 4
Wymagania: PC 386; 4 MB RAM; Windows 3.1x; 10 MB na dysku
plusmożliwość pracy w sieci
plusdołączony podręcznik treningowy
pluszarządzanie podplanami
plusobsługa przedsięwzięć prowadzonych przez wiele firm
plusłatwość obsługi
minusbrak możliwości cofnięcia ostatniej zmiany w menu Edycja
Producent: Asta Development, Wielka Brytania, http://www.astadev.com/
Dostarczył: OST Serwis, Kielce, tel./faks: (0-41) 368 26 83, http://free.polbox.pl/o/osts/ e-mail: [email protected]
Cena: ok. 4000 zł

W trakcie realizacji projektu bardzo często spotykamy się z potrzebą sporządzenia przeglądowych raportów na wybrany temat. W Power Project raporty takie generujemy z użyciem opcji filtra, który pozwala na wybieranie i sortowanie danych. Raport w zależności od potrzeb może obejmować wszystkie podplany lub też tylko jeden z nich, wybrany dowolnie.

Power Project 4 może być wykorzystywany przez osoby zajmujące się tworzeniem złożonych planów oraz ich koordynacją. Bardzo dobrze wykonany interfejs graficzny i bogate możliwości programu decydują o jego wysokiej jakości.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.