Słowo w słowo

Piotr Wyrzykowski
Jacek Petrus

Dzięki makropoleceniom pracę z Wordem możemy uczynić znacznie łatwiejszą i przyjemniejszą. Tym razem zajmiemy się wprowadzaniem dat i obliczeniami przeprowadzanymi na nich oraz wylistowaniem plików znajdujących się we wskazanym katalogu.

W poprzednim odcinku kursu przedstawiliśmy kilka prostych makr dla Worda 97. Pozwoliło to Czytelnikom zapoznać się z podstawowymi właściwościami języka programowania Visual Basic for Applications (VBA). Teraz pójdziemy o krok dalej. Przede wszystkim makra powinny służyć użytkownikowi w jego codziennej pracy, realizując zadania, których Word nie może wykonać za pomocą standardowych funkcji. Makro z Wydruku 1 pomaga w korekcie często występującego, tzw. czeskiego błędu, polegającego na przestawieniu liter w wyrazie. Makropolecenie InsDirectory umożliwia wstawienie do dokumentu nazw wszystkich plików (wraz z ich rozmiarami i datami modyfikacji), znajdujących się w podanym katalogu. Okno dialogowe typu UserForm ułatwia wprowadzanie dat w dwu ostatnich programach (Wydruki 5 i 6), obliczających różnicę pomiędzy dwiema datami.

Info
Internet

Rozszerzenia dla MSOffice 97 PL: http://www.chip.pl/rozszerzenia/

mamy to na chip-cd 11/98Na CD w dziale CHIP-offline | Zastosowania | Visual Basic znajdują się dodatkowe materiały do tekstu