Komórka pokomórce

Któż z nas nie czytał o włamaniach do najbardziej strzeżonych na świecie systemów informatycznych? Nasuwa się wtedy pytanie: jak oni to robią? Czy ja też mogę zostać hackerem? Potem następują pierwsze, z reguły nieudane, próby złamania haseł do plików Worda lub Excela. Pokusę nie do odparcia stanowią niezliczone, lepiej lub gorzej zabezpieczone, programy shareware. A po wielu próbach okazuje się, że nie jest to takie proste. Łatwiej znaleźć w Internecie program, który złamie kod za nas, niż samemu łamać zabezpieczenie. Można się zniechęcić i zająć czymś innym.

Dla wytrwałych przydatnym narzędziem może okazać się

Hackman 3.0 — aplikacja, która wbrew swojej nazwie wcale nie jest przeznaczona do łamania kodów zabezpieczających. Jednak w rękach kogoś, kto wie, jak jej użyć, może znacznie przyspieszyć takie zadanie. W rzeczywistości Hackman jest pracującym w środowisku Windows edytorem i debugerem kodów wykonywalnych.

Podwójne kliknięcie w oknie z wyświetlonym kodem zaznacza początek i koniec bloku danych binarny kod

Z chwilą załadowania pliku z kodem w głównym oknie programu pojawia się zawartość zbioru zapisana w wybranej przez użytkownika postaci – jako kod ASCII lub dowolny używany w informatyce system liczbowy. Następnie można przystąpić do edytowania.

Oprócz standardowych funkcji edycyjnych, takich jak wyszukiwanie konkretnego wzorca w plikach czy kopiowanie i wstawianie fragmentów plików, Hackman wypełnia zadany obszar pamięci określoną próbką bitów.

Efekty pracy na życzenie użytkownika aplikacji są zapisywane na dysku. Można zabezpieczyć się przed osobami postronnymi, szyfrując zapamiętywany zbiór.

Edytowany kod maszynowy w dowolnym momencie może zostać przetłumaczony na mnemoniki i operandy asemblera (zdeasemblowany). Należy w tym miejscu wspomnieć, że poruszanie się po tak wygenerowanej sekwencji rozkazów procesora jest raczej kłopotliwe.

Program umożliwia pracę z wieloma plikami jednocześ-nie. Jednak sposób przełączania się między różnymi zbiorami odbiega od standardu przyjętego w aplikacjach przeznaczonych dla Windows.

Dołączony do pakietu kalkulator wykonuje operacje arytmetyczne na liczbach oraz działania logiczne na bitach; jednak aby przełączyć się między trybami pracy (liczby-bity lub odwrotnie), należy wykonać aż siedem operacji myszą. Wywoływanie innych funkcji programu jest znacznie lepiej zorganizowane.

w skrócie
mamy to na chip-cd 12/98Hackman 3.0
mamy ten program w bbs-ie
Wymagania: PC 386; 8 MB RAM; Windows 9x; ok. 5 MB na dysku
plus prezentacja danych w różnej postaci (ASCII, HEX itp.)
plus uaktualnienie online
plus dołączony kalkulator
minus nieintuicyjny i niestandardowy sposób obsługi aplikacji
Producent: Technologismikh, USA, http://members.tripod.com/~techmasters/
Rejestracja: freeware

Program potrafi porównać zawartość dwóch otwartych plików i wygenerować raport informujący o znalezionych różnicach. Ponadto można wyznaczyć do 16 różnych sekwencji znaków, które są wyróżniane w kodzie edytowanego zbioru. Dodatkowo dostępna jest krótka informacja o zasobach systemu i wykorzystaniu pamięci.

Hackman ma wbudowaną rzadko spotykaną wśród programów rozprowadzanych jako freeware opcję uaktualnienia online. Dzięki niej zdobędziemy nową wersję aplikacji.

Wiele funkcji – głównie przeliczających wartości na różne systemy liczbowe – powtarza się wielokrotnie, nie jest to jednak dużą przeszkodą podczas użytkowania aplikacji. Chociaż do obsługi programu trzeba się przyzwyczaić, praca z Hackmanem jest dość przyjemna.