Oko naMaroko

Coraz trudniej sobie wyobrazić biuro bez komputera. Elektronicznych liczydełek jest coraz więcej i coraz częściej pojedyncze maszyny połączone są ze sobą w sieć, która umożliwia współużytkowanie plików, drukarek czy modemów. Często kopie ważnych danych „lądują” na lokalnych dyskach, przyspieszając w ten sposób pracę. Jak jednak zyskać pewność, że dane, którymi operujemy, są aktualne, skoro prawo do ich modyfikacji ma wiele osób?

Podwładni Petera Nortona po raz kolejny podążyli z pomocą, tworząc pakiet Mobile Update. Zadaniem programu jest monitorowanie istotnych dla użytkownika plików i katalogów oraz informowanie o zaistniałych zmianach. Aplikacja składa się z dwóch modułów – serwera Mobile Update oraz programu klienta. Pierwszy z nich do prawidłowej pracy wymaga komputera pracującego pod kontrolą systemu Windows NT, wraz ze skonfigurowanym serwerem poczty elektronicznej – program komunikuje się z użytkownikiem właśnie za pośrednictwem listów e-mail. Drugi moduł, przeznaczony dla klientów, jest mniej wybredny i zadawala się zwykłą „dziewięćdziesiątką piątką”.

Wszystkie właściwości subskrypcji są widoczne w panelu głównym Mobile Update wszystko w panelu głównym

Użytkownik ma możliwość zamówienia tzw. subskrypcji – wybrania dowolnej liczby (dostępnych w lokalnej sieci) plików lub katalogów, które mają być kontrolowane pod kątem dokonywania w nich zmian. Właściwości subskrypcji ustalane są indywidualnie dla każdej pozycji z listy monitorowanych zasobów. Do najważniejszych należy częstotliwość kontrolowania przez serwer zmian oraz akcja, jaką program musi wykonać po wykryciu modyfikacji. Kontrolowane pliki można opisać oraz określić, w którym z dyskowych katalogów przechowywane są ich ostatnie kopie.

Wszystkie funkcje programu dostępne są w głównym oknie aplikacji w postaci dużych przycisków lub tradycyjnego menu. Wystarczy jedna operacja myszą, aby dodać nową subskrypcję, zmienić jej właściwości lub usunąć. Można też tymczasowo wyłączyć monitorowanie wybranej pozycji – przy opisie pliku ukaże się wówczas symbol zamkniętego oka. Jeżeli ktoś wymaga najnowszej wersji przechowywanych danych, może w każdej chwili uaktualnić dowolny zbiór, korzystając z funkcji Re-Sync .

Ponieważ wszystkie zlecenia klientów przechowywane są na serwerze, program klienta jest uruchamiany tylko w celu aktualizacji subskrypcji lub zaproszenia innych użytkowników do monitorowania określonych plików czy katalogów. Dzięki temu rozwiązaniu pamięci i procesory lokalnych komputerów nie są niepotrzebnie obciążane.

monitorowanie w każdej chwili Reguły monitorowania zasobów mogą być zmienione w każdej chwili

Serwer komunikuje się z użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej w sposób ustalony w subskrypcji. List może zawierać tylko informację o zmianach określonego pliku albo informację wraz z dołączonym zmodyfikowanym zbiorem. Przesyłane pliki są zapisywane w „wewnętrznym” formacie Mobile Update i zawierają tylko te fragmenty, które zostały zmienione. Plik, który zajmuje 10 kilobajtów, a kompresowany w formacie ZIP zmniejsza swoją objętość do 2,5 KB, przesłany przez Mobile Update zajmuje tylko 800 bajtów.

Ciekawą funkcją jest

Invite — korzystający z niej użytkownik sieci zachęca innych do monitorowania określonych plików, wysyłając list w celu powiadomienia, że jeden ze zbiorów będzie modyfikowany. Do listu dołączany jest plik zapisany w „wewnętrznym” formacie Mobile Update – INV; zawiera on zmiany, jakich dokonano w monitorowanym zbiorze. Niestety, twórcy programu nie przewidzieli możliwości użycia listy adresowej, co zmusza właściciela zbiorów do każdorazowego wpisywania adresów. Ponadto dołączony do listu plik INV dla kogoś, kto nie ma zainstalowanego pakietu Mobile Update, jest mało przydatny.

w skrócie
mamy to na chip-cd 12/98Mobile Update
Wymagania: PC Pentium, 32 MB RAM, Windows NT 4.0, ok. 35 MB na dysku (serwer); PC Pentium, 16 MB RAM, Windows 9x, ok. 12 MB na dysku (klient)
plus kompresja plików i „wycinkowe” przesyłanie danych
plus praca ze zbiorami tekstowymi i binarnymi
plus multimedialny pomocnik
minus brak polskiej wersji
minus praca tylko w sieci Microsoft Network i Novell NetWare
Producent: Symantec, USA, http://www.symantec.com/
Dostarczył: Softpoint, Warszawa, tel.: (0-22) 635 98 19, faks: 635 69 50, e-mail: [email protected], http://www.softpoint.com.pl/
Cena: ok. 3400 zł (serwer + 10 klientów)

Program współpracuje z siecią NetWare, natomiast nie potrafi korzystać z usług Internetu. Jest to jego wada, ponieważ zasięg działania programu ogranicza się tylko do tych zasobów, do których serwer ma dostęp.

Pakiet został wyposażony w dobrą i wyczerpującą – choć napisaną w języku angielskim – dokumentację. Multimedialny przewodnik wprowadza użytkownika we wszystkie tajniki użytkowania aplikacji.