Władcy okienek

Po uruchomieniu X Window większość użytkowników Linuksa rozkłada bezradnie ręce. Jednak dostosowanie środowiska graficznego do własnych potrzeb, a nawet radykalna zmiana jego wyglądu, nie jest rzeczą trudną.

Po uruchomieniu X Window większość użytkowników Linuksa rozkłada bezradnie ręce. Jednak dostosowanie środowiska graficznego do własnych potrzeb, a nawet radykalna zmiana jego wyglądu, nie jest rzeczą trudną.

System X Window zawiera protokół określający sposób, według którego programy mogą korzystać z konsoli graficznej. Jest on oparty na komendach wysyłanych siecią, więc nie ma znaczenia, czy aplikacje korzystają z konsoli znajdującej się w innym budynku, czy monitora podłączonego bezpośrednio do komputera. Programy wysyłają wszystkie polecenia pod adres znajdujący się w zmiennej środowiskowej DISPLAY, zdefiniowanej na komputerze, na którym uruchamiany jest program. Jej wartość składa się z dwóch części przedzielonych dwukropkiem:

<internetowy adres komputera> : <numer monitora>

. W przypadku konsoli komputera lokalnego zmienna ta ma wartość localhost:0 lub po prostu

:0.

Info
Internet

fvmw2: http://www.hpc.uh.edu/fvwm/
Enlightenment: http://www.enlightenment.org/
Tematy do Enlightenment:http://enlightenment.themes.org/
KDE:http://www.kde.org/
twm:http://www.plig.org/xwinman/vtwm.html
Inne menedżery okien:http://www.plig.org/xwinman/

mamy to na chip-cd 12/98Na CD w dziale CHIP-offline | Zastosowania | Menedżery okien dla Linuksa znajduje się program KDE wraz ze źródłami

Przyjmowaniem oraz wykonywaniem komend wysyłanych przez programy zajmuje się tzw. X-Server; znajduje się on w pliku /usr/X11R6/bin/X. Aplikacja ta czeka, aż jakiś program (uruchomiony lokalnie lub na innym komputerze) połączy się z portem 6000, po czym sprawdza, czy ma on prawo do wyświetlania (więcej informacji na ten temat można uzyskać, wykonując polecenie

man xhost

). Jeśli tak, X-Serwer przyjmuje dalsze polecenia, zwykle są to żądania przydzielenia aplikacji pewnego obszaru ekranu – okna – oraz komendy rysujące jego zawartość. To, że serwer X-ów komunikuje się z aplikacjami za pomocą sieci, oznacza, że na jednej konsoli mogą być wyświetlane okna programów uruchomionych na wielu różnych komputerach połączonych siecią.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.