Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition -Ogromna szósteczka

We wrześniu na rynku pojawił się nowy pakiet programistyczny, wyprodukowany przez Microsoft.

Visual Studio 6.0 — bo o nim mowa – to narzędzie potężne. Wersja Enterprise Edition robi wrażenie już na pierwszy rzut oka.

VS 6.0 jest przeznaczony przede wszystkim dla firm tworzących nowoczesne oprogramowanie dla przedsiębiorstw. W jego skład wchodzi kompletny pakiet narzędzi do programowania opartego na składnikach. Za jego pomocą można projektować aplikacje (również wielowarstwowe), komponenty COM oraz aplety, konstruować interfejs użytkownika, programować i analizować wydajność aplikacji. Wykorzystujący pakiet ma do wyboru kilka języków programowania: C++, Basic, Java i XBASE. Innymi słowy, w skład VS 6.0 wchodzą znane i udoskonalone programy: Visual C++ 6.0, Visual Basic 6.0, Visual Fox-Pro 6.0 i Visual J++ 6.0 (ten ostatni w wersji beta).

Klasy WFC, intuicyjny interfejs – oto zalety Visual J++ 6.0 szósta java

Wszystkie elementy VS 6.0 obsługują standard COM (Component Object Model), a więc składniki utworzone w którymkolwiek z wymienionych języków mogą być ponownie użyte przez każde inne narzędzie pakietu.

VS 6.0 oferuje nowe narzędzia wpływające na wzrost produktywności w ciągu całego procesu pisania programów. Należą do nich Visual Modeler oraz Visual Analyzer. Pierwszy z nich ułatwia projektowanie wielowarstwowych aplikacji, automatycznie generując definicje składników na podstawie modeli języka UML (Unified Modeling Language). Natomiast Visual Analyzer służy do analizy działania aplikacji rozproszonych. Microsoft Repository i Component Manager zarządzają komponentami napisanymi w jednym z języków pakietu. Programiści mogą wykorzystywać Component Managera do publikowania, katalogowania i poszukiwania składników, modeli oraz innych elementów projektu.

Narzędzia składające się na pakiet odznaczają się podobnym wyglądem i działaniem. Wszystkie korzystają ze wspólnych składników i technologii Microsoft IntelliSense. Składniki stosują wspólny model obiektowy, który umożliwia wielokrotne wykorzystywanie ich w rozmaitych projektach.

Visual Basic 6.0 służy do tworzenia wydajnych aplikacji klient/serwer i programów dla Internetu. Dostęp do źródeł danych uzyskuje się poprzez ODBC, OLE DB i ADO (ActiveX Data Objects). Dzięki wbudowanemu wsparciu OLE DB dla serwerów SQL Server i Oracle VB 6.0 zapewnia dostęp do najnowszych technologii baz danych. Aplikacje konstruowane za pomocą nowego Basica są zgodne ze standardami zaproponowanymi w Windows 98. Umożliwia to rozszerzony zestaw kontrolek, wśród których można znaleźć nowe paski zadań (Coolbar Controler), kalendarz (MonthView) czy ImageCombo .

pomoc programisty„Podpowiadacz” bardzo ułatwia pracę programisty

Jednym z najważniejszym składników pakietu jest Visual C++ 6.0. Od dawna to właśnie ten kompilator Microsoftu jest niekwestionowanym liderem na rynku narzędzi programistycznych. Stąd też wciąż oczekiwane są z niecierpliwością jego nowe wersje. Nowości, które pojawiły się obecnie, zadowolą większość programistów. Przede wszystkim kompilator jest wyraźnie szybszy. Łatwiejsze jest też pisanie aplikacji. IntelliSense, czyli „inteligentny podpowiadacz” automatycznie dopełnia polecenia w kodzie programu już w trakcie wpisywania ich w edytorze. Ponadto wyświetlane są składowe klas, prototypy funkcji, deklaracje identyfikatorów i komentarze. Poprawiony został „odpluskwiacz”. Obecnie w trakcie śledzenia aplikacji można edytować kod programu bez konieczności przerywania sesji debugowania, rekompilacji programu i ponownego uruchamiania debugera.

Visual J++ 6.0 to jedno z najciekawszych narzędzi do programowania w języku Java. Pozwala ono na budowanie apletów, aplikacji dla Windows i składników z wykorzystaniem języka Java. Microsoft wyposażył swój produkt w klasy WFC (Windows Foundation Classes), które są odpowiednikiem klas MFC. Dzięki nim można pisać w pełni funkcjonalne programy „okienkowe”. Tak skonstruowana aplikacja będzie pracowała jedynie w środowisku Windows, co jest raczej sprzeczne z ideą przenośności aplikacji Javy.

Oprócz kilku tomów papierowej dokumentacji dodano dwie płyty CD-ROM MSDN Library. Zawarta jest tam dokumentacja do wszystkich programów znajdujących się w pakiecie. Do tego mnóstwo aplikacji przykładowych oraz wiele dokumentów technicznych i artykułów na tematy związane z tematyką narzędzi wchodzących w skład VS 6.0. Czasami można odnieść wrażenie, że na płytkach umieszczono wszystko, co było pod ręką. Świadczą o tym teksty dotyczące starszych wersji narzędzi. Irytujące są błędne odnośniki w elektronicznej dokumentacji.

w skrócie
Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
Wymagania: PC Pentium; 32 MB RAM; napęd CD-ROM; Windows 9x/NT; ok. 450 MB na dysku
plusbardzo duże możliwości
pluswszechstronność pakietu
pluswspomaganie pracy zespołowej
minusspore wymaganie sprzętowe
minusniedokładności w dokumentacji elektronicznej
Producent: Microsoft, USA, http://www.microsoft.com/
Dostarczył: APN Promise, Warszawa, tel.: (0-22) 654 90 64, faks: 826 40 15, e-mail: [email protected], http://www.promise.com.pl/
Cena: ok. 6600 zł + 550 zł za dokumentację

Jednak VS 6.0 robi bardzo korzystne wrażenie. Jest niewątpliwie najlepszym obecnie narzędziem programistycznym do tworzenia aplikacji dla Windows i jednocześnie doskonałym źródłem informacji na temat takich programów.