Sieć odchudzona

Opis specyfikacji kodowania danych multimedialnych w celu szybkiego ich przesyłania przy pomocy sieci komputerowych

Podstawowym problemem, który jak do tej pory skutecznie ogranicza powszechność przesyłania obrazu wideo przez Sieć, jest zbyt mała przepustowość łączy. Jednak w zeszłym roku internetowe konsorcjum W3C zatwierdziło specyfikację nowej techniki, która powinna zwiększyć efektywność internetowych aplikacji multimedialnych.

Dotychczas na przesyłanie danych multimedialnych czy prowadzenie telekonferencji w Sieci mogli sobie pozwolić jedynie użytkownicy łączy stałych o dużej przepustowości. Sytuacja ta powinna się zupełnie zmienić dzięki językowi SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language, wymawiać jak „smile”). Wspomniany standard umożliwia synchroniczne współdziałanie przesyłanych przez Sieć obiektów graficznych, sekwencji wideo, tekstów i dźwięku.

Info
Internet:Specyfikacja SMIL-a:http://www.w3.org/TR/REC-smil/
Walidator kodu SMIL:http://dejavu.cs.vu.nl/~symm/validator/
Dodatkowe informacje na temat SMIL-a:http://www.erols.com/jrule/dhtml/smil.html
RealAudio Player i SMIL Presentation Wizard:http://ww.real.com/mamy to na chip-cd 3/99Na CHIP-CD 3/99 w dziale CHIP-offline|Internet|Język SMIL znajdują się dodatkowe materiały na temat standardu SMIL.
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.