Tylko orła cień

Nowoczesne technologie informatyczne dały wydawcom szansę publikacji książek zupełnie nowego rodzaju. Zalety multimediów powinny zostać docenione na przykład przez autorów encyklopedii, leksykonów itp. opracowań poświęconych zwierzętom. Tradycyjne, drukowane wydawnictwa nie mają szans na choćby przybliżone zaprezentowanie sposobu poruszania się zwierząt, skomplikowanych tańców godowych, zwyczajów czy też wydawanych przez nie odgłosów.

Dziwacznym elementem pakietu jest Galeria, w której zgromadzono wszystkie zdjęcia, filmy, ryciny i dźwięki wydawane przez ptaki dziwaczne miejsce programu

Jesienią 1998 r. ukazała się już druga na naszym rynku aplikacja multimedialna poświęcona ptakom. W przeciwieństwie do Encyklopedii ptaków Optimusa Pascala (CHIP 10/97) zasadniczą częścią programu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych jest atlas 466 ptaków zamieszkujących Europę, ze szczególnym uwzględnieniem naszego kraju. Każdy „skrzydlaty” przedstawiony został na barwnej rycinie. Obok znajdują się informacje o środowisku, w którym żyje, o tym, jak często i kiedy składa jaja, czym się żywi, jakie ma cechy rozpoznawcze i wymiary, jak wyglądają jego pisklęta, gniazdo itp. Z zamieszczonej tuż obok mapki Europy dowiemy się również, gdzie gniazduje. W większości przypadków możliwe też będzie usłyszenie dobrych jakościowo dźwięków wydawanych przez dany gatunek (szkoda, że bez rozróżnienia na wabienie, śpiew, sygnały ostrzegawcze itp.). Natomiast obejrzenie na przykład rysunku gniazda, jaj, zdjęcia dorosłego osobnika lub filmu dostępne będzie tylko w stosunku do części ptaków. Podkreślić należy, że zdjęć i filmów jest stanowczo zbyt mało – tylko co czwarty ptak zilustrowany jest fotografią, sekwencji zaś wideo – pochodzących z zaledwie czterech filmów przyrodniczych – zobaczyć można jedynie kilka.

Drugą część pakietu stanowi leksykon podstawowych wiadomości na temat budowy ptaków, typów lotu, zasad funkcjonowania ich organizmów, systematyki, rozmnażania się i wędrówek. Zawarte w tym dziale informacje mają charakter wybitnie edukacyjny i mogą być przydatne w nauce zoologii na poziomie szkolnym.

Aplikacja nie wymaga instalacji na dysku twardym. Program uruchamiany jest od razu po włożeniu płyty do napędu, pod warunkiem wszakże, iż karta graficzna pracuje w odpowiednim trybie graficznym. Efektem uruchomienia aplikacji w rozdzielczości 640×480 jest wyświetlenie tylko fragmentu głównego ekranu, próba startu w trybie 256 kolorów kończy się natomiast… brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony programu.

dobry, ptasi śpiewNajwiększym atutem Ptaków Europy są bez wątpienia dobrej jakości nagrania śpiewu większości prezentowanych ptaków

Piętą achillesową aplikacji sąjej niewielkie możliwości w zakresie wyszukiwania. Konia z rzędem temu, komu uda się zidentyfikować zaobserwowanego w trakcie spaceru ptaka, używając jedynie produktu WSiP-u; bez pomocy ze strony tradycyjnych atlasów jest to praktycznie niemożliwe. Atutem tych ostatnich jest obecność wielu zdjęć lub rysunków podobnych ptaków na jednej stronie, co pozwala na ich bezpośrednie porównywanie. Ptaki Europy, niestety, nie zapewniają takiej możliwości, oferując wyszukiwanie gatunków po nazwie (tylko alfabetycznie, przez co znalezienie np. sikory bogatki, występującej w programie jako bogatka, jest utrudnione), według układu systematycznego, środowiska, w którym występują oraz – jeśli są zagrożone wyginięciem – po ich statusie zapisanym w tzw. Czerwonych Księgach. Aplikacja nie została też wyposażona w funkcję przeszukiwania pełnotekstowego, indeks czy listę słów kluczowych. O odnalezieniu ptaka na przykład po charakterystycznych cechach ubarwienia czy wielkości nie można nawet pomarzyć.

Kolejną wadą pakietu jest jego niełatwy w opanowaniu interfejs użytkownika. Sytuację pogarsza brak systemu pomocy czy choćby podpowiedzi wyświetlanych po najechaniu kursorem na dany element ekranu. Również króciutki podręcznik pozostawia niedosyt: odpowiedź na pytanie, dlaczego zamiast ikon przycisków zamieszczono w nim opisy słowne typu „trzeci przycisk z lewej strony ekranu” pozostaje tajemnicą. „Niestandardowość” interfejsu bywa zaletą, nie wtedy jednak, gdy przeszkadza w użytkowaniu aplikacji, co w przypadku firmy Vulcan Media – odpowiedzialnej za realizację programu – stało się już, nieomal, tradycją.

w skrócie
mamy to na chip-cd 3/99Ptaki Europy
Liczba CD: 1
Język: polski
Wymagania: PC 486, 16 MB RAM, napęd CD-ROM 4x, karta graficzna SVGA high color, 16-bitowa karta dźwiękowa, Windows 9x
plusgłosy większości ptaków
plusszczegółowe informacje o prezentowanych ptakach
minusnie intuicyjny interfejs użytkownika
minusniewielka liczba zdjęć i filmów
minusmałe możliwości w zakresie wyszukiwania
Producent: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, tel.: (0-22) 826 54 51, faks: 827 92 80, e-mail: [email protected], http://www.wsip.com.pl/
Cena: ok. 145 zł

Bliższy kontakt z dedykowanym miłośnikom przyrody komputerowym atlasem ptaków WSiP-u niestety rozczarowuje. Bogactwo wartościowej strony merytorycznej nie zostało okraszone należytą oprawą programową. Produkt ratuje wielka liczba plików dźwiękowych z dobrej jakości głosami prezentowanych ptaków. Mimo to kupując Ptaki Europy, zobaczymy na razie jedynie orła cień; na samego orła będziemy jeszcze – niestety – musieli trochę poczekać.