Ostatnia deska ratunku

Jednym z poważniejszych mankamentów Windows NT Servera jako narzędzia zarządzającego plikami jest brak funkcji odzyskiwania zbiorów skasowanych za pośrednictwem sieci. Gdy usuniemy pliki, korzystając z lokalnej konsoli serwera, z odzyskiwaniem nie ma żadnego problemu – możemy je odratować, zaglądając do systemowego Kosza (jeśli go, rzecz jasna, nie opróżniliśmy). Sprawy mają się dużo gorzej, gdy usuniemy plik „zdalnie” – za pośrednictwem sieci. Zazwyczaj musimy wówczas pogodzić się ze stratą zbioru. Równie źle jest wtedy, gdy opróżnimy ze skasowanych plików systemowy Kosz – nie ma bowiem narzędzi umożliwiających odzyskanie jego zawartości. W związku z tymi niedogodnościami systemu Windows NT szerokie pole do popisu mają producenci oprogramowania, oferujący najróżniejsze narzędzia, za pomocą których da się odzyskać usunięte zbiory. Do najbardziej znanych tego typu aplikacji należy Network Undelete firmy Executive Software, dobrze znanego użytkownikom systemu Windows NT producenta Diskeepera – doskonałego programu do defragmentacji dysku.

Recovery Bin wzbogaca systemowy Kosz wieloma nowymi, użytecznymi funkcjami wzbogacony kosz

Network Undelete dostępny jest w dwóch odmianach: Client i Administrator. Za pomocą narzędzia w wersji Client możliwe jest odzyskiwanie plików z pojedynczego serwera lub stacji roboczej. Odmiana Administrator Net-work Undelete jest bardziej funkcjonalna, pozwala mianowicie także na odzyskiwanie plików na stacjach roboczych i serwerach Windows NT w sieci.

W skład obydwu wersji pakietu wchodzą trzy podstawowe komponenty: Recovery Bin, Undelete From Disk i Emergency Undelete .

Recovery Bin to zmodyfikowany systemowy Recycle Bin, przechowujący skasowane pliki. Zasadniczą cechą odróżniającą go od standardowego „kosza na śmieci” jest to, że trafiają do niego zbiory usunięte z poziomu dowolnej aplikacji, włączając w to File Managera i tekstową linię poleceń (podczas gdy w zwykłym, systemowym Recycle Bin przechowuje się jedynie pliki skasowane z poziomu Eksploratora Windows). Recovery Bin jest wywoływany po kliknięciu umieszczonej na Pulpicie Windows ikonki symbolizującej kosz. Następnie, korzystając z wygodnego, graficznego interfejsu, wybieramy pliki, które chcemy odzyskać. Ponadto, odpowiednio konfigurując program, tworzymy listę katalogów i zbiorów – na przykład tymczasowych – które po skasowaniu nie będą przechowywane w Recovery Bin. Możliwe jest poza tym ustalenie miejsca, gdzie kasowane pliki będą przenoszone, tak aby zwalniane było miejsce ich oryginalnej lokalizacji na dysku.

exclusion listFunkcja Exclusion List pozwala na skonstruowanie listy plików, które nie będą przechowywane w Recovery Bin

Undelete From Disk umożliwia odzyskanie plików, które „rzeczywiście” zostały skasowane z dysku, a więc także tych usuniętych już z Recovery Bin. Niestety, ze względu na ograniczenia nakładane przez system Windows NT funkcja ta skuteczna jest jedynie w odniesieniu do takich zbiorów, które nie zostały spakowane przy użyciu systemowej funkcji kompresji danych. Takie pliki mogą być odzyskiwane jedynie z Recovery Bin. Należy też pamiętać, że aby odzyskać skasowane z dysku pliki, trzeba być członkiem grupy administratorów i mieć odpowiednie uprawnienia do właściwego zasobu dyskowego.

Z obydwu opisanych narzędzi można korzystać nie tylko za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, ale i stosując polecenia wprowadzane z tekstowej konsoli systemu Windows NT. Pozwala to na automatyzację odzyskiwania plików z wykorzystaniem zbiorów wsadowych.

Ostatni program wchodzący w skład Network Undelete – Emergency Undelete – to narzędzie umożliwiające odzyskiwanie plików skasowanych jeszcze przed zainstalowaniem całego pakietu. To funkcja przydatna, gdy Network Undelete instalujemy jako ostatnią deskę ratunku. Po umieszczeniu na dysku aplikacja Emergency Undelete zajmuje jedynie 8 KB. Dzięki temu można mieć nadzieję, że program nie nadpisze nieopatrznie usuniętych danych.

w skrócie
mamy to na chip-cd 5/99Network Undelete
Wymagania: PC 486; 32 MB RAM; Windows NT 4.0 wraz z Service Pack 3; ok. 750 KB na dysku
plusodzyskiwanie plików skasowanych z poziomu aplikacji
plustworzenie list wyjątków
pluswykorzystywanie plików wsadowych
plusfunkcja Emergency Undelete
minusbrak polskiej wersji językowej
Producent: Executive Software, USA, http://www.execsoft.com/
Dostarczył: DCS Computer Consultants Group, Warszawa, tel.: (0-22) 825 46 45,faks: 825 88 95, e-mail: [email protected], http://www.dcs.pl/
Cena: ok. 600 zł (wersja Client); ok. 2100 zł (wersja Administrator)

Cały pakiet jest bardzo użytecznym narzędziem, które w większości sytuacji potrafi odzyskać dane utracone – wydawałoby się – bezpowrotnie. Nie należy jednak polegać na nim bezkrytycznie, gdyż możliwości Network Undelete są limitowane ograniczeniami nakładanymi przez system Windows NT.