W obcym ciele polski duch

W lutym bieżącego roku polscy użytkownicy Internetu mogli stać się posiadaczami rodzimej wersji przeglądarki Netscape Communicator. Pewną niespodzianką było ukazanie się programu pod nową nazwą – Sylaba Komunikator. Nazwa ta ma bezpośredni związek z poznańską firmą Sylaba Internet, która w kooperacji z Netscape Communications Corporation podjęła się dokonania lokalizacji przeglądarki. Polską odmianę Communicatora 4.5 można pobrać z internetowej strony http://netscape.sylaba.pl/.

O możliwościach oryginalnej aplikacji firmy Netscape pisaliśmy już w CHIP-ie 10/98 – jej polska mutacja ma te same funkcje. Kwestią najistotniejszą jest zatem jakość dokonanej polonizacji.

Opcja Pomoc | Spis pomocy: oprócz niezręcznej nazwy również i zawartość budzi pewne zastrzeżenia polskawy???

We wcześniejszych wydaniach Netscape Navigatora (a nawet w Komunikatorze 4.07) największą bolączką – z punktu widzenia polskiego użytkownika – był brak możliwości wpisywania literki „ś” z klawiatury, i to zarówno przy wypełnianiu formularzy WWW, jak i edycji strony w Kompozytorze (dawnym Composerze), czy pisania listów w Kurierze (niegdyś Message Center). W wersji 4.5 błąd ten wyeliminowano. Odtąd włączanie i wyłączanie dolnego paska statusowego aplikacji odbywa się za pomocą kombinacji klawiszy [ALT]+ [U] zamiast [ALT]+ [S]; ta ostatnia kombinacja spełnia „tradycyjną” funkcję – służy do wpisywania litery „ś” z klawiatury w układzie programisty.

Przyglądając się bliżej tłumaczeniom poszczególnych opcji występujących w menu i napisom widocznym w okienkach dialogowych można mieć kilka zastrzeżeń co do jakości wykonanej lokalizacji pakietu. Tu, i ówdzie brakuje polskich liter (ewentualnie pojawiają się one bez „ogonków” lub zastępowane są przez znak zapytania). Z taką sytuacją spotykamy się między innymi, wywołując menu Podobne („Lista szczeg??owa” oraz „?ci?ganie danych”), menu Plik w Kompozytorze („Otwórz strone”) czy wreszcie na tzw. pasku użytkownika, gdzie widnieje napis „Połaczenia”.

hybryda Opcja Offline | Ściąganie w Preferencjach zawiera kilka pozostałości po angielskim poprzedniku

Dość duże zamieszanie panuje w opcjach z menu Pomoc, gdzie zastrzeżenia budzą takie sformułowania, jak „Spis pomocy”, „Użytkownik międzynarodowy” czy „Informacje o produkcie obsługa”. Nie ma polskich znaków diakrytycznych także w Kurierze przy nazwach poszczególnych folderów. Właściwie na konto plusów należy zapisać tylko fakt dokonania tłumaczeń – w poprzedniej wersji Komunikatora operowano wyłącznie nazwami angielskimi.

W zewnętrznych modułach, obsługiwanych przez język Java (okna Domeny HTML z menu Edytuj oraz O wyświetlaczach czcionek z menu Pomoc ), zauważalny jest brak obsługi polskiej strony kodowej ISO-8852-2. To samo dotyczy zawartości części menu w oknie informacji o ochronie, pojawiającej się po kliknięciu ikony Ochrona, oraz systemu pomocy programu (opcja Pomoc | Spis pomocy ). Do samego spolszczonego „helpa” raczej nie można mieć zastrzeżeń, choć jest on nieco ubogi w treść. Jedyne uwagi dotyczące stylu tłumaczenia to częste występowanie słów „kliknij” oraz „linki”. Pewną niekonsekwencją jest używanie pojęcia „Dostęp roamingowy” zamiast „Dostęp globalny”, które znajdziemy wśród opcji programu.

Parę błędów zawierają niektóre napisy w poszczególnych opcjach Preferencji, czyli ogólnych ustawień programu. Dużo wpadek pojawia się w Dostępie globalnym. Oprócz paru literówek wyświetlane w oknie napisy są bardzo zawikłane. Natomiast w ustawieniach Serwera Poczty znaleźć można tajemniczą Warstwę Bezpiecznych Soketów. To pojęcie jest tłumaczeniem tzw. Secure Socket Layer; nie powinno być ono w ogóle tłumaczone, gdyż jest nazwą własną protokołu sieciowego. Kilka niedoróbek znajdziemy, wywołując opcję Offline | Ściąganie. Między innymi nie przetłumaczono paru pozycji na wybieralnej liście, za pomocą której określamy parametry pobierania plików z Internetu.

w skrócie
mamy to na chip-cd 4/99Sylaba Komunikator 4.5
Wymagania: PC 486; 8 MB RAM; Windows 95/NT; ok. 30 MB na dysku
minus brak sprawdzania polskiej pisowni
minus literówki i nieścisłości występujące w tłumaczeniu
Producent: Sylaba Internet, Poznań, tel./faks: (0-61) 866 01 70, e-mail: [email protected], http://www.sylaba.pl/
Cena: bezpłatny

Choć sam fakt spolonizowania Navigatora nie powinien wpłynąć na stabilność działania programu, to czasami można się zetknąć z błędem występującym podczas próby zapisania odnośnika (po wskazaniu go i naciśnięciu prawego klawisza myszy). Pokazuje się wtedy okienko z napisem „Nieobsługiwana operacja”. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest użycie opcji Zapisz link jako. Na pocieszenie można przytoczyć obietnicę autorów Sylaby, że niedługo pojawi się patch eliminujący ten i inne zauważone przez użytkowników błędy. Miejmy nadzieję, że program w końcu bez kompleksów będzie mógł stanąć w szranki z polskojęzycznym Internet Explorerem.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News