Po raz czwarty

Krótki test czwartej edycji borlandowskiego kompilatora C++

Na rynku narzędzi programistycznych trwa ciągła rywalizacja. Z jednej strony mamy renomowane narzędzie programistyczne Microsoftu, czyli Visual C++, a z drugiej – innowacyjny C++ Builder Inprise’a. Ukazała się już czwarta wersja ostatniego pakietu. C++ Builder 4.0 daje twórcom oprogramowania kompletnie zintegrowane środowisko typu RAD (Rapid Application Development) do tworzenia aplikacji w języku C++. Znacznie upraszcza to proces tworzenia aplikacji rozproszonych w architekturze COM i CORBA.

TeeCharts jest doskonałym komponentem do tworzenia wykresównowy komponent do wykresów

Najnowszy kompilator jest całkowicie zgodny ze standardem ANSI/ISO C++. Występuje w wersji Professional i Enterprise. Do testowania otrzymaliśmy tę pierwszą edycję.

Poprzednie wydania C++ Buildera były już opisywane na łamach CHIP-a (ostatnio w numerze 9/98). Dlatego też w dalszej części niniejszego omówienia skupimy się na nowościach, które pojawiły się w aktualnej wersji. A jest ich całkiem sporo.

Już na pierwszy rzut oka widać zmiany. Poprawiono interfejs użytkownika (IDE – Integrated Development Environment). Jest on bardziej konfigurowalny – paski narzędziowe mogą być „pływające” lub „zakotwiczone” w okienku edytora bądź też innych oknach.

Bardziej funkcjonalny jest również menedżer projektów i edytor kodu. Ten pierwszy upraszcza zarządzanie projektem. Teraz dodanie pliku do projektu sprowadza się po prostu do przeciągnięcia go myszką z foldera Windows lub z innego projektu.

eksplorowanie klasEksplorator klas ułatwia poruszanie się po kodzie aplikacji i modyfikację klas

Informacja o konstruowanej aplikacji jest wyświetlana w postaci drzewa, które cały czas jest synchronizowane ze zmieniającym się kodem aplikacji. Konstruowanie kodu źródłowego programu ułatwia i przyspiesza CodeInsight. Jest to mechanizm inteligentnych, kontekstowych podpowiedzi, dzięki którym uzupełniane są automatycznie typowe konstrukcje języka (np. pętle, instrukcje warunkowe), udostępniane gotowe szablony kodu, wyświetlane typy zmiennej itp. Na skutek tego programista prawie nie popełnia błędów składniowych i literowych.

Omawiany pakiet może być narzędziem do tworzenia aplikacji współpracujących z bazami danych. Ma liczne komponenty dostępu do danych. Wśród nich znajdziemy interfejsy do Paradoxa, dBASE, FoxPro oraz zupełnie nowy sterownik do Accessa 97. W wersji Enterprise dodano ponadto sterownik do Oracle 8 i MS SQL Server 7.0.

Twórcy Buildera reklamują go jako doskonałe narzędzie do budowania aplikacji rozproszonych zarówno w architekturze COM, jak i CORBA. Konstruowanie obiektów COM ułatwia przeznaczony do tego celu kreator. Za jego pomocą praca z obiektami COM jest równie łatwa jak w Visual Basicu.

Debugger, który odgrywa ważną rolę w procesie uruchamiania aplikacji, także został znacznie poprawiony. Możliwe jest obecnie debugowanie zdalnych procesów oraz wielu procesów naraz. Program pozwala również ustawiać pułapki w kodzie na wartościach danych oraz wieloplatformowe krokowe śledzenie zdarzeń w architekturze CORBA.

Pakiet przygotowany jest na nadejście roku 2000. Dzięki globalnej zmiennej TwoDigit-YearCenturyWindow można kontrolować odpowiednie działanie funkcji służących do konwersji dat (np. StrToDate, StrToDateTime).

w skrócie
mamy to na chip-cd 6/99Borland C++ Builder 4.0 Professional
okładka c++ builderWymagania: PC Pentium; 32 MB RAM; Windows 9x/NT 4.0; ok. 175 MB na dysku
plusłatwość i szybkość budowania aplikacji obsługujących bazy danych
plusłatwość konstruowania programów rozproszonych (w architekturze COM, CORBA )
plusobsługa bibliotek MFC oraz OWL
pluswbudowany mechanizm CodeInsight
minusograniczenie możliwości importowania projektów utworzonych przy wykorzystaniu Visual C++ w wersji 5.0 lub niższej
Producent: Inprise, USA, http://www.inprise.com/
Dostarczył: BSC, Warszawa, tel.: (0-22) 637 63 65, faks: 831 94 84, e-mail: [email protected], http://www.inprise.com.pl/
Cena: ok. 4000 zł

Borland C++ Builder 4.0 potrafi importować projekty stworzone za pomocą Borland C++ oraz Visual C++. Jest to bardzo interesująca cecha, zważywszy na ogromną popularność tego ostatniego narzędzia. Szkoda tylko, że pakiet ten nie „widzi” kodów skonstruowanych za pomocą najnowszej, czyli szóstej wersji Visual C++.

Dokumentacja Buildera to tylko jedna gruba książka. Znajduje się w niej opis funkcji programu. Użytkownik ma natomiast cały czas dostęp do systemu pomocy zawierającego szczegółowy opis języka oraz dostarczanych wraz z pakietem bibliotek. Poza tym można w celach edukacyjnych korzystać z przykładowych projektów. W pakiecie znajduje się ponadto Borland C++ 5.02 oraz dodatkowe narzędzia służące do przenoszenia projektów z Borland C++ do C++ Builder.

Dziwi nieco polityka firmy Inprise. Nowości zawsze najpierw pojawiają się w Delphi, a dopiero po kilku miesią-cach implementowane są w C++Builderze. Rynek „pascalowy” należy niemal całkowicie do Inprise’a; jeśli chce się podbić świat C/C++, poprawiony Builder nie powinien być opóźniony w stosunku do Delphi.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.