Relacyjne trudności

Podstawowe informacje o projektowaniu baz danych oraz pojęć związanych z ich tworzeniem

Zdefiniowanie tabel stanowi zaledwie pierwszy krok w procesie tworzenia relacyjnej bazy danych. Prawidłowe określenie zależności między rekordami oraz właściwości poszczególnych pól to kolejne, istotne etapy projektowania bazy, które mają duży wpływ na łatwość wyszukiwania danych oraz komfort pracy.

W pierwszej części kursu programowania w Accessie stworzyliśmy podstawy naszej bazy danych, teraz zajmiemy się relacjami wiele-do-wielu, tworzeniem tzw. złożonych kluczy podstawowych oraz kilkoma ważnymi właściwościami pól tabel.

Przydatność bazy teleadresowej zależy w dużej mierze od tego, czy zawiera ona dane, które wykraczają poza podstawowe informacje, takie jak numer telefonu czy adres. W naszej bazie przyporządkowaliśmy dane jednej osoby różnym kategoriom danych. Jest to typowy przykład relacji M:N, czyli wiele-do-wielu.

Info
mamy to na chip-cd 6/99Na CD w dziale CHIP-offline | Zastosowania | Bazy danych znajduje się baza danych opisywana w artykule.

M:N oznacza, że każdemu adresowi kontaktowemu możemy przypisać wiele kategorii, ale i z każdą kategorią da się skojarzyć dowolnie wiele adresów kontaktowych. W praktyce realizacja połączenia M:N polega w Accessie na wykorzystaniu dwóch relacji 1:N.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.