Sekretne wiadomości

Szacuje się, że jedna trzecia wszystkich zdjęć będących w posiadaniu serwisów informacyjnych i agencji fotograficznych wykorzystywana jest nielegalnie. Cyfrowe znaki wodne nie zapobiegają wprawdzie łamaniu praw autorskich, ale mogą odstraszyć wielu „profesjonalnych” złodziei zdjęć.

Leonardo da Vinci mógł spać spokojnie. Gdy namalował Monę Lizę, miał pewność, że sława przypadnie w udziale tylko jemu. Nie musiał obawiać się naśladowców, gdyż żaden z nich nie dorównywał mu umiejętnościami, a ponadto około 1500 roku do kopiowania można było użyć tylko dwóch narzędzi: pędzla i farb.

W obecnych czasach Leonardo miałby jednak znacznie trudniejsze życie. Nie tylko malarze, graficy, komputerowi artyści, fotografowie, programiści, ale również kompozytorzy, pisarze, reżyserzy i filmowcy, którzy publikują swoje dzieła w postaci cyfrowej, mogą łatwo zostać pozbawieni wynagrodzenia za własną pracę. Do skopiowania takiego dzieła wystarczy bowiem często jedno kliknięcie myszką. Działalność taka może narazić autorów na poważniejsze straty finansowe w sytuacji, gdy proceder ten uprawiają nie prywatni użytkownicy, lecz firmy komercyjne.

Jeśli dzieło zostanie przy tym opublikowane w Internecie, to nic już nie będzie stało na przeszkodzie jego masowemu rozpowszechnianiu. Wszystkie mechanizmy ochrony praw autorskich muszą uporać się z sytuacją, w której oryginał i każda kopia danych cyfrowych są identyczne.

Z sytuacji tej zdawał sobie sprawę Geoffrey Rhoads, gdy planował swego czasu sprzedaż cyfrowych zdjęć astronomicznych. Ten amerykański inżynier z Portland w stanie Oregon postanowił wprowadzić na swoich dziełach takie oznaczenia, które byłyby odporne na fałszowanie. Udało mu się znaleźć odpowiednie rozwiązanie: cyfrowy znak wodny.

Info
Informacje o systemie Digimarc oraz rejestracja użytkowników:http://www.digimarc.com/
Instytut Graficznego Przetwarzania Danych im. Fraunhofera (testy systemu SysCoP):http://syscop.igd.fhg.de/, http://www.crcg.edu/syscop/
Bluespike (dystrybucja programu Giovanni):http://www.bluespike.com/
StirMark:http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/steganography/StirMark/
Signum Technologies (dystrybucja oprogramowania SureSign):http://www.signumtech.com/
Communication Intelligence Corporation (dystrybucja programu Sign-It):http://www.cic.com/Wersja testowa programu SysCop 1.1 znajduje się w dziale CHIP-offline|Tendencje|Cyfrowe znaki wodne

Cyfrowe znaki wodne to specjalne wiadomości, umieszczone w zapisanych cyfrowo zdjęciach, filmach wideo lub nagraniach dźwiękowych. Są one ściśle zintegrowane z zawartością danego obiektu i nie wymagają dodatkowego miejsca ani innego formatu pliku. Znaki takie mogą zawierać najróżniejsze informacje, np. dane o prawach autorskich (tzw. copyright), numer seryjny, dane o nabywcy lub numer ISBN książki.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News