Niczym zamek błyskawiczny

Komputery na naszych biurkach zwane są osobistymi, choć wiele z nich z powodzeniem służy większej liczbie użytkowników. W takiej sytuacji często zachodzi potrzeba czasowej ochrony przechowywanych informacji, zainstalowanego oprogramowania oraz systemu. Mało który właściciel peceta lubi sytuacje, gdy bez jego wiedzy są usuwane lub instalowane różne aplikacje. ScreenLock 5.2 jest narzędziem pełniącym rolę zamka do systemu, łącząc w sobie funcję logowania Windows oraz zabezpieczonego hasłem wygaszacza ekranu. Podczas pierwszego uruchomienia programu użytkownik ustala pytanie, które pojawiać się będzie każdorazowo przy próbie odblokowania ekranu. Odpowiedź na nie, również zdefiniowana podczas pierwszego logowania, stanowi hasło użytkownika.

Podczas blokady zasobów na ekranie pojawia się zegar odliczający czas pozostały do początku roku 2000 blokada komputera

W zależności od wybranej opcji program domyślnie blokuje zasoby przy każdym uruchomieniu komputera, niezależnie od tego, czy start systemu nastąpił podczas włączenia maszyny, poleceniem z linii komend, zmianą użytkownika, czy nieoczekiwanym zresetowaniem. Aplikacja, niestety, nie zabezpiecza danych, do których można się dostać z poziomu systemu DOS, ale doskonale chroni środowisko użytkownika przed mniej zaawansowanymi gośćmi.

Wada programu to brak obsługi kont wielu użytkowników; nawet wtedy, gdy w systemie zdefiniowane są tzw. profile. Być może autorzy aplikacji doszli do wniosku, że skoro w Windows 9x każdy użytkownik ma możliwość dokonywania dowolnych zmian na dysku, różnicowanie haseł nie ma sensu. Nie można odmówić słuszności takiej argumentacji, ale w celu zwiększenia komfortu pracy każda osoba zarejestrowana w systemie powinna mieć możliwość zdefinowania własnego hasła.

Domyślnie program uruchamia się podczas startu systemu, ale można go uaktywnić w dowolnym momencie, jeśli tylko chcemy zabezpieczyć dostęp do naszej maszyny, na przykład gdy wychodzimy na zebranie lub gdy komputer wykonuje żmudne obliczenia. W tym celu wystarczy kliknąć ikonę programu znajdującą się na Polu systemowym. Innym sposobem zabezpieczenia systemu jest wygaszacz ekranu, będący elementem aplikacji. Aby stał się aktywny, należy wybrać z listy dostępnych screen saverów pozycję ScreenLock. Wygaszacz ekranu pojawi się po zadanym czasie nieaktywności użytkownika i uniemożliwi korzystanie z komputera osobom nie znającym hasła. Niestety, jeśli zechcemy zrezygnować z usług wygaszacza i włączymy okno konfigurujące właściwości Pulpitu, pojawi się pytanie o hasło. Sytuacja powtórzy się przy każdej kolejnej próbie, dlatego jedyną metodą zmiany lub wyłączenia tej opcji jest odinstalowanie pakietu. Jest to poprawne działanie z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu, jednak utrudniające zarządzanie nim.

w skrócie
mamy to na chip-cd 7/99ScreenLock 5.2
Wymagania: PC 486; 8 MB RAM; Windows 9x; ok. 3 MB na dysku
minusnie wykorzystywane profile użytkowników
minusproblemy w konfigurowaniu wygaszacza ekranu
Producent: iJEN Software, USA http://www.ijen.net/
Rejestracja: 25 USD

Próby nieuprawnionego dostępu nie przechodzą nie zauważone. Każda zakończona niepowodzeniem próba logowania zapisywana jest w specjalnym pliku, który jest wyświetlany w oknie programu przy pierwszym odblokowaniu zasobów przez uprawnionego użytkownika.

Aplikacja prezentuje się dobrze, choć nie dopracowano kilku szczegółów: podczas definiowania hasła jest ono widoczne na ekranie, brakuje możliwości wyłączenia wygaszacza. Ponadto po deinstalacji programu wszystkie parametry aplikacji pozostają w Rejestrze systemowym, przez co ponowna instalacja wymaga znajomości starego hasła.