Pajęczarze

Krótki test urządzeń ułatwiających podpięcie do Internetu

Jeszcze do niedawna jedyną wygodną metodą uzyskania dostępu do Internetu było wydzierżawienie stałego łącza, zakup kosztownych urządzeń dostępowych (routera, specjalnego modemu itp.) oraz opłacanie wysokiego abonamentu. Obecnie pojawiają się znacznie tańsze w eksploatacji rozwiązania, które umożliwiają jednoczesne korzystanie z zasobów Internetu użytkownikom sieci lokalnej (w małej firmie lub w bloku mieszkalnym). Działają na zasadzie połączeń telefonicznych z dostawcą Internetu (np. TP SA), realizowanych automatycznie, „na żądanie”, na poziomie mechanizmów sieci – bez absorbowania indywidualnego użytkownika. Intel InBusiness Internet Station przeznaczony jest dla niewielkich firm wykorzystujących system Windows 9x. „Stacja” pracuje w sieci Ethernet, należy skorzystać z gniazda RJ-45 i połączyć urządzenie z wykorzystywanym w sieci hubem 10BASE-T. Do złącza szeregowego IIIS podłącza się zewnętrzny modem

ramp networks webramp m3t

analogowy lub ISDN, odpowiadający za realizowanie połączeń z dostawcą Internetu. W dwóch gniazdach PCMCIA można umieścić dwa kolejne modemy, które – dzielone przez użytkowników – mogą służyć do wysyłania faksów lub nawiązywania dodatkowych połączeń (np. z serwisami BBS czy serwerami zdalnego dostępu). WebRamp M3t firmy Ramp Networks służy wyłącznie do łączenia sieci lokalnej z Internetem (nie obsługuje np. usług faksowych), ale daje możliwość regulowania przepustowości połączenia w zależności od swojego aktualnego obciążenia. Manipulowanie przepustowością kanału transmisyjnego daje możliwość wykorzystania jednocześnie aż trzech modemów (analogowych lub ISDN), łączonych przez zwykłe porty szeregowe. Kolejne modemy aktywowane są w miarę wzrostu zapotrzebowania. Dodatkowym atutem urządzenia jest wbudowany czteroportowy hub, który w przypadku małej sieci znacznie obniża koszt instalacji, eliminując konieczność zakupu osobnego koncentratora.

Do poprawnej pracy wymagany jest jeden dostęp internetowy dla każdego używanego modemu. W przypadku korzystania z usług dostępowych TP SA warunek ten jest spełniany automatycznie. Urządzenia obsługują statyczny i dynamiczny sposób przydziału numeru IP. Po wstępnym skonfigurowaniu za pomocą internetowej przeglądarki (w oba modele wbudowano serwery WWW), podczas którego należy podać numer telefonu serwera dostępowego oraz parametry konta, routery są gotowe do pracy. Na podłączonych do nich stacjach roboczych należy jeszcze tylko zainstalować protokół TCP/IP i uaktywnić korzystanie z usługi DHCP.

W przypadku Internet Station proces instalacji na stacji roboczej uruchamia się automatycznie po włożeniu do czytnika instalacyjnego CD-ROM-u. Oczywiście, jeśli użytkownik ma zamiar korzystać z funkcji sieciowego modemu, należy go skonfigurować osobno.

Oba opisywane urządzenia działają na podobnych zasadach. Odwołanie z dowolnej końcówki sieci do zasobów internetowych (np. wpisanie adresu URL w przeglądarce) powoduje przekazanie żądania do routera. Ten automatycznie nawiązuje przez modem połączenie z dostawcą, przekazując mu otrzymane żądanie. Żądania z różnych stacji roboczych są realizowane jednocześnie – router dba o poprawne rozesłanie przychodzących w odpowiedzi pakietów z zewnątrz do właściwych odbiorców w sieci. Z punktu widzenia „świata zewnętrznego” z Internetem komunikuje się tylko jedno urządzenie – router (dostawca Internetu przydziela jeden numer IP). Jest to cecha cenna ze względu na bezpieczeństwo komputerów w sieci lokalnej – urządzenia nie są narażone na ataki „złośliwców”.

Ponieważ w pewnych sytuacjach – np. udostępniania zasobów własnej maszyny – powyższa zaleta może okazać się wadą, WebRamp M3t zapewnia odpowiednią „furtkę” (w przeciwieństwie do urządzenia Intela). Istnieje możliwość nadania jednemu z komputerów w sieci stałego adresu i używania go jako „widzialnego z zewnątrz” serwera.

w skrócie
InBusiness Internet Station
Złącza: 10BASE-T (RJ-45), RS-232 (9-pin.), 2xPCMCIA
Konfiguracja: za pomocą przeglądarki WWW
Gwarancja: 1 rok
Cena: 1995 zł
plusłatwa instalacja
pluswspółdzielnie modemów w sieci Windows 9x
minustylko jedno połączenie dostępowe
minuskonieczność korzystania z droższych modemów PCMCIA
Producent: Intel, USA http://www.intel.com/
Dostarczył: TCH Components, Warszawa,tel.: ( 0-22) 646 00 33, faks: 48 12 06 e-mail: [email protected]http://www.tch.waw.pl/

WebRamp M3t
Złącza: 3 x RS-232, 4 x 10BASE-T (RJ-45), w tym uplink
Konfiguracja: za pomocą przeglądarki WWW lub via telnet
Gwarancja: 2 lata
Cena: 1750 zł
plusdostęp do Internetu przez trzy modemy jednocześnie
pluswbudowany 4-portowy hub
plusmożliwość dostępu z zewnątrz
plusfunkcja nadania komputerowi stałego adresu
Producent: Ramp Networks, USA http://www.rampnet.com/
Dostarczył: River, Kraków tel.: (0-12) 423 72 33, faks: 636 97 36 e-mail: [email protected]http://www.river.pl/

M3t obsługuje do 253 użytkowników (w ruchu „wychodzącym”). Możliwy jest również ruch „przychodzący”, tj. łączenie się z siecią lokalną użytkowników z zewnątrz za pomocą usługi Dial-Up networking. Wystarczy w tym celu skonfigurować jeden z modemów, tak by akceptował połączenia przychodzące, oraz określić nazwy i hasła uprawnionych użytkowników. Wersja bez funkcji dial-in (M3) jest dużo tańsza – kosztuje 1380 zł, zaś rezygnując z obsługi trzeciej linii telefonicznej, nabywca zapłaci za model M2 tylko 980 zł.

Możliwości konfiguracji M3t są bardzo rozbudowane. Urządzenie – niezależnie od przeglądarki – udostępnia kilkadziesiąt poleceń konfigurujących dostępnych za pośrednictwem telnetu.

Dokumentacja obu urządzeń jest bardzo dobra. Przejrzyście opisuje kolejne etapy instalacji oraz zawiera rozwiązania możliwych do napotkania problemów. W zestawie Internet Station znajduje się podręcznik, w którym przedstawiono podstawowe informacje o komponentach sieciowych i zasadzie konstruowania sieci. Z kolei na CD WebRampa zamieszczono ponadtrzystustronicową „książkę”, opisującą krok po kroku wszystkie warianty konfiguracji.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.