Ranking Top 10

Zestawienie Top 10 zawiera listy najbardziej interesujących urządzeń, a zostało przygotowane w celu wyłonienia produktów oferujących największe możliwości lub charakteryzujących się najkorzystniejszym stosunkiem możliwości do ceny. Na dołączonej płycie CD-ROM znajduje się aplikacja pozwalająca na samodzielne określanie kryteriów oceny i tworzenie własnego zestawienia. Dynamiczy ranking Top 10 jest też dostępny w naszym serwisie internetowym.

Wyniki testów we wszystkich kategoriach zebrane są na dwóch listach. O kolejności urządzeń na pierwszej z nich – POWER – decyduje ogólna ocena możliwości (M). W rankingu ECONO (M/c) dodatkowo uwzględnia się ceny (C), dzięki czemu premiowane są produkty dobre i niedrogie. Ocenie poddaje się wszystkie modele, które pojawiły się w laboratoryjnych testach. Z rankingu usuwane są urządzenia wycofane ze sprzedaży.

Informacje dodatkowe
Dynamiczny ranking Top 10:http://topten.chip.pl/mamy to na chip-cd 7/99Na dołączonym do tego numeru CD-ROM-ie w dziale CHIPLab | Top10 znajduje się aplikacja umożliwiająca tworzenie własnego rankingu Top 10