A jeśli zmienię hasło?

Krótki test programu do wykrywania i zmieniania haseł administratora w systemach Windows NT oraz NetWare Novell

Sytuacja, w której administrator zapomina hasła do swojego systemu, jest mało prawdopodobna. Jednakże na skutek czyjegoś celowego działania hasło to może zostać zmienione. W takiej sytuacji dobrze zabezpieczony system umiera śmiercią naturalną, gdyż nie ma żadnej możliwości administrowania jego zasobami. Jeśli naszym systemem sieciowym jest NetWare czy Windows NT, to w przypadku wystąpienia opisanego problemu może pomóc Access Utility firmy AccessData.

Aby uruchomić program w systemie NetWare, musimy mieć dostęp do konsoli systemowej. Wystarczy umieścić dyskietkę w napędzie i wpisać komendę LOAD A:NWA CCS. Następnie należy podać nazwę użytkownika i nowe hasło. Jeśli przed zmianą hasła dostęp do konsoli lub zdalnej konsoli został zablokowany, trzeba przeładować serwer z opcją -NA. Komputer startuje bez wczytywania plików systemowych. Dzięki temu możemy je edytować i usunąć blokady.

w skrócie
NetWare/NT Access Utility
Wymagania: PC 386; 8 MB RAM (NetWare 3.x /4.x); PC 486; 16 MB RAM (Windows NT 3.5/4.0)
plusprostota obsługi
plusszybkość działania
minuszagrożenie systemu w sytuacji, gdy program dostanie się w niepowołane ręce
Producent: AccessData, USA, http://www.accessdata.com/
Dostarczył: Diament, Częstochowa, tel./faks: (0-34) 325 35 37, http://diament.topnet.pl/, e-mail: [email protected]
Cena: ok. 2400 zł (za każdy moduł)

Aby zmienić hasło administratora systemu Windows NT, należy przygotować dyskietkę startową, na której umieszczone zostaną pliki Access Utility. Po restarcie komputera wywołujemy program NTACCESS, skanujący dysk w celu znalezienia pliku z hasłami (*.SAM). Kiedy program odszuka interesujący go zbiór, wykona kilka „magicznych” operacji i wyświetli komunikat, że hasło administratora zostało zmienione np. na „123”. W niektórych systemach może znajdować się kilka plików typu SAM (np. SAV.SAM). Program zmienia informacje zapisane w pierwszym napotkanym pliku. Jeśli okaże się, że po restarcie serwera nie można zalogować się jako administrator, korzystając z hasła 123, należy powtórzyć całą operację, poszukując innego pliku SAM. Gdy chcemy powrócić do poprzednich ustawień serwera, wywołujemy program z opcją -UNDO.

AU jest narzędziem mogącym uchronić firmę od ogromnych strat powstałych wskutek zmiany haseł administratorów. Ale skóra cierpnie na myśl o tym, że ten pakiet mógłby trafić w nieodpowiednie ręce. Aby zminimalizować szansę zaistnienia takiej sytuacji, firma AccessData wprowadziła specjalną procedurę rejestracji programu i otrzymywania kodów uruchomieniowych do niego. Aby zarejestrować aplikację, potrzebna jest pisemna zgoda dwóch upoważnionych pracowników firmy (zazwyczaj jedna z nich jest administratorem sieci).

Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.