Cel – 60 słów na minutę

Krótki test programu pomocnego do nauki bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera

Większość osób, które zaczynają pracę z komputerem, nie zdaje sobie sprawy, jak ważną rzeczą jest umiejętność pisania na klawiaturze. W krajach, gdzie komputery stały się tak popularnym urządzeniem jak telewizor czy pralka, wykorzystywanie 10 palców podczas pracy z edytorem tekstu należy wręcz do dobrego tonu, a technik pozwalających prawidłowo posługiwać się klawiaturą naucza się na wstępie każdego kursu obsługi komputera. Powód jest prosty – niepoprawny styl pisania przyjmowany przez większość nowicjuszy spowalnia pracę i zmusza do częstego spoglądania na klawisze. Do tej pory powstało już wiele programów uczących poprawnego posługiwania się klawiaturą. Ciekawą propozycję stanowi opracowana przez angielską firmę Accu-Tech Software Services aplikacja Accu-Type 4, która została spolonizowana przez Accu-Tech Polska.

W górnej części ekranu wyświetlana jest klawiatura, a na dole tekst do wpisania podział ekranu

Proces instalacji pakietu jest bardzo prosty i polega na uruchomieniu pliku INSTALUJ.EXE oraz zdefiniowaniu docelowego katalogu, w którym umieścimy wszystkie niezbędne zbiory. Przystępując do pracy z programem, użytkownik podaje swój identyfikator. Jeśli czyni to pierwszy raz, aplikacja uruchamia procedurę rejestracyjną – prosi o podanie imienia, nazwiska oraz płci, następnie wyświetla tzw. Wprowadzenie (okno z przyciskami uruchamiającymi prezentacje programu i komputerowej klawiatury), po czym przechodzi do menu głównego.

Naukę powinno się rozpocząć od wybrania polecenia Pisanie Bezwzrokowe. Wydając je pierwszy raz, należy podać parametry pracy (aplikacja przeznaczona jest nie tylko dla zupełnych laików, lecz także dla tych, którzy chcą udoskonalić technikę pisania). Określa się poziom zaawansowania, obecną szybkość pisania, prędkość, jaką chce się osiągnąć, oraz docelową dokładność (opcje te można zmienić w czasie pracy, wybierając stosowne polecenie z menu Widok ). Jeśli już pracowaliśmy z programem, Accu-Type rozpocznie działanie od miejsca, w którym została zakończona ostatnia lekcja.

Ekran w czasie nauki podzielony jest na dwie części. W dolnej wyświetlany jest tekst, który należy napisać, natomiast górna prezentuje układ klawiatury z zaznaczonymi naciskanymi klawiszami. Początkujący rozpoczynają od poziomu, którego celem jest wpojenie obsługi pierwszych ośmiu klawiszy. W czasie pracy program analizuje postępy ucznia (można je prześledzić, wybierając polecenie Wyniki z menu Widok ) i dostosowuje kolejne etapy nauki do jego możliwości. Gdy użytkownik ma problemy z określonym klawiszem, Accu-Type serwuje ćwiczenia pomagające opanować wykorzystywanie go. Jeśli prędkość pisania spadnie poniżej oczekiwanego pułapu, aplikacja poprosi o wykonanie zadań rozwijających szybkość; natomiast kiedy program uzna, że osoba opanowała dany poziom w wystarczającym stopniu, zmienia go na wyższy. Aby usprawnić pisanie przy wykorzystaniu poznanych klawiszy można uruchomić grę Mała Dywersja. Podczas zabawy uczeń powinien jak najszybciej naciskać wyświetlane przyciski.

administrator accu-type'aAdministrator Accu-Type jest przydatny, gdy z programu korzysta wielu użytkowników

Na poziomie ósmym, kiedy to poznamy już rozkład wszystkich liter, menu aplikacji (tylko w wersji Standard ) zostaje poszerzone trzema pozycjami. Po wydaniu polecenia Rozwijanie Szybkości na ekranie pojawia się tekst, a zadanie użytkownika polega na jego jak najszybszym przepisaniu. Na koniec każdego ćwiczenia program wyświetla popełnione błędy i porównuje prędkość osiągniętą z zamierzoną. Podobne działanie ma procedura o nazwie Test Pisania. Różnicę stanowi brak porównania szybkości pisania; zamiast tego podawana jest liczba błędów w procentach.

Trzeci moduł to Pisanie ze słuchu. Dyktuje on jedno zdanie, które należy możliwie prędko „wklepać”. W tym przypadku wyniki prezentowane są tak samo jak w przypadku wybrania opcji Rozwijanie Szybkości.

W skład pakietu wchodzi dodatkowo program o nazwie Administrator Accu-Type, którego zalety wychodzą na jaw, gdy z Accu-Type’a korzysta wielu użytkowników. Zadanie aplikacji polega na administrowaniu uczniami – pozwala ona m.in. tworzyć grupy uczących się, kontrolować parametry pracy każdego z nich oraz sprawdzać wyniki nauki.

w skrócie
accu-type okładkaAccu-Type 4 Standard
mamy to na chip-cd 8/99Wymagania: PC 486; 8 MB RAM; napęd CD-ROM; Windows 3.1x/9x/NT; ok. 5 MB na dysku
plusdobra polonizacja
pluszróżnicowane ćwiczenia
plusprostota obsługi
plusautomatyczne dostosowywanie poziomu do umiejętności użytkownika
Producent: Accu-Tech Polska, Lublin, tel./faks: (0-81) 740 75 07, e-mail: [email protected], http://www.accutech.com.pl/
Cena: 86 zł (wersja Minimum); 110 zł (wersja Standard)

Twórcy programu zapewniają, że już po 12 godzinach można będzie posługiwać się klawiaturą, nie patrząc na nią. Rzeczywiście – przekonaliśmy się, że nie są to czcze obietnice. Po tygodniu pracy użytkownik, choć powoli, radzi sobie ze wszystkimi klawiszami, natomiast uzyskanie dużej szybkości pisania wymaga kilkutygodniowych ćwiczeń. Naszym zdaniem pakiet wart jest polecenia osobom chcącym nauczyć się profesjonalnego „klepania w klawisze”.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.