Utrzymać przy życiu

Dwa przetestowane w CHIP- Lab UPS-y – PowerPal L425 (270 W) i PowerPal L660 (425 W) to tylko fragment oferty firmy Fenton Technologies. Oba przeznaczone są do współpracy z komputerami, monitorami, systemami telefonicznymi i kasami fiskalnymi. Główne zadanie zasilaczy awaryjnych to filtrowanie anomalii występujących w sieci elektrycznej – zakłóceń, skoków napięcia, przeciążeń impulsowych – a także chwilowe podtrzymanie zasilania w przypadku braku napięcia w

fenton l660

sieci. Oba urządzenia zostały wyposażone w funkcję „zimnego startu”, umożliwiającą włączenie sprzętu nawet przy braku napięcia w sieci. Producent zastosował technologię SmartLoad, która wykrywa przeciążenia na wyjściu. Dzięki temu podłączenie urządzeń o zbyt dużej mocy nie grozi już uszkodzeniem zasilacza. Jeżeli przeciążenie przekroczy 110% wartości nominalnej dla danego modelu UPS-a, po około 40 s sygnalizacji dźwiękowej i optycznej nastąpi odłączenie urządzenia, chroniące bezpieczniki przed przepaleniem.

Na przednim panelu obu modeli znajdują się dwa przyciski: włącz/wyłącz oraz włącznik testu akumulatora. Ten pierwszy należy przytrzymać przez 3-4 s, co zapobiega przypadkowym włączeniom, a zwłaszcza wyłączeniom UPS-ów. Oprócz tego widoczne są kontrolki informujące o aktualnym stanie urządzenia: zielona (praca z sieci), bursztynowa (praca z akumulatora) i czerwona (przeciążenie lub słaby akumulator).

Na tylnej ściance, oprócz gniazda zasilania i podłączeń dla odbiorników (dwóch w L425, czterech w L660), znajduje się port komunikacyjny RS232 oraz dwa gniazda RJ45. „Przepuszczenie” linii telefonicznej lub sieci Ethernet przez UPS zapewnia ochronę modemu czy karty sieciowej przed zakłóceniami i przepięciami. Port szeregowy umożliwia natomiast dwustronną komunikację z komputerem. O uszkodzeniu uziemienia lub błędzie fazy informuje czerwona kontrolka.

Po 12-godzinnym ładowaniu akumulatorów UPS-y odłączano od sieci, obciążając je odbiornikiem 200 W. Mierzono czas, po którym nastąpi całkowite wyłączenie UPS-a. Fenton L425 pracował około 9 minut, a L660 – około 13 minut. Podczas pracy akumulatorów napięcie wyjściowe miało wartość od 224 do 226 V. W trakcie „normalnej” pracy zasilacz utrzymuje niemal idealny poziom napięcia w granicach 216-220 V. Tylko podczas ładowania akumulatorów jest ono nieco niższe.

w skrócie
PowerPal L425, PowerPal L660
Napięcie: we – 110/115/230V, wy – +22/-27% (nominalnie, praca w sieci)
Częst. wyjściowa: 50/60 Hz +/- 1%
Moc wyjściowa czynna: L425-270 W, L660 – 420 W
Moc wyjściowa pozorna: L425- 425 VA, L660 – 660 VA
Czas przełączenia: 2-6 ms
Liczba gniazd wyjściowych: L425 – 2, L660 – 4
Akumulatory: kwasowo-ołowiowe
Czas ładowania: 6 h (do 90% poj.)
Ciężar: L425 – 7,8 kg, L660 – 10 kg
Komunikacja: RS-232
Oprogramowanie: PowerSmart dla Windows 95, NT i 3.x
Gwarancja: 2 lata
Cena: L425 – 565 zł, L660 – 660 zł
plus liczne funkcje monitorujące
plus dwustopniowa sygnalizacja dźwiękowa
plus filtrowanie linii telefonicznej/LAN
minus „pływanie” napięcia wyjściowego podczas pracy z akumulatorów i ładowania
Producent: Fenton Technologies, Tajwan http://www.fenton.com.tw/
Dostarczył: Cezar, Wrocław tel.: (0-71) 72 48 84, faks: 72 48 81 e-mail: [email protected], http://www.cezar.com.pl/

Monitorowanie napięcia wejściowego i wyjściowego oraz czasu pracy umożliwia funkcjonalne oprogramowanie RUPSII dostarczane wraz z Fentonami. Software pozwala też na programowanie wyłączania i włączania poszczególnych urządzeń oraz powiadamia użytkownika o wszystkich napotkanych problemach z zasilaniem.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News