Brak

Grzegorz Morgiel
konsultacja: Lidia Janota, Paweł Kamiński

Na rynku wydawnictw multimedialnych dostępnych jest wiele programów do nauki angielskiego. O tym, że trzeba ten język znać, nie ma potrzeby nikogo przekonywać. Która zatem aplikacja będzie najlepiej odpowiadać naszym potrzebom?

Porównywanie programów do nauki języka angielskiego jest zadaniem wymagającym wzięcia pod uwagę rozmaitych i często sprzecznych ze sobą czynników. Każdy kurs „rozgrywa się” bowiem na dwóch płaszczyznach: metodycznej i multimedialnej. Najłatwiej przyznawać lub ujmować punkty za realizację funkcji typowo „komputerowych”, związanych z ogólnie rozumianym poprawnym działaniem poszczególnych aplikacji. O wiele trudniej oceniać i – przez sprowadzenie do wspólnego mianownika walorów edukacyjnych – porównywać sposób, w jaki zorganizowano i poprowadzono nauczanie języka. Przede wszystkim dlatego, że nie istnieją kursy ogarniające dokładnie ten sam zakres materiału. Dodatkową trudność sprawia fakt, że część ocenianego oprogramowania obejmuje kilka poziomów nauki, część tylko poziomy wybrane, inne zaś zawierają materiał do utrwalania wiedzy i skierowane są do „wyrobionych” odbiorców. Dlatego postanowiliśmy unikać w miarę możliwości bezpośredniej konfrontacji wybranych aspektów kursów, skupiając się raczej na sposobach prezentowania, utrwalania i weryfikacji wiedzy. Na tym, jak owe sposoby mają się do przyjętych przez twórców kursów założeń. Dołożyliśmy w laboratorium wszelkich starań, by oceniając programy, mieć na uwadze takiego użytkownika, który tylko okazjonalnie konsultuje się z „żywym” nauczycielem, ma natomiast do czynienia głównie z wybranym kursem. Nie można przy tym jednak zapomninać, że żaden, nawet najlepiej opracowany kurs nie zastąpi bezpośredniego kontaktu i rozmowy z człowiekiem.

Informacje na CHIP-CD
mamy to na chip-cd 9/99Na CHIP-CD w dziale CHIP-offline| Software | Programy do nauki angielskiego znajduje się arkusz kalkulacyjny z wynikami testu, pełna wersja programu eTeacher 3.0 i wersja testowa Profesor Henry – Słownictwo