Dokumenty, terminy, adresy…

Program Organizer Biura 1.0 ,pochodzący z Pracowni Jacka Mirkiewicza należy sklasyfikować jako aplikację z gatunku PIM (Personal Information Manager), podobną nieco do opisywanego już kilkakrotnie na naszych łamach Super Sekretariatu (patrz np. CHIP 6/99). Produkt, przeznaczony głównie dla małych i średnich firm, powinien być pomocny w zorganizowaniu pracy personelu zarządzającego średniego szczebla. Program rozprowadzany jest w dwóch wersjach: Standard i NET. Różnica między edycjami polega na tym, że pierwsza jest instalowana na pojedynczym stanowisku, odmiana NET pracuje zaś w sieci i obsługuje pocztę wewnętrzną.

Głównym składnikiem Organizera Biura jest Terminarz terminarz spotkań

W Organizerze Biura można wyróżnić kilka modułów funkcjonalnych. Są nimi: Kalendarz spotkań, Notatnik adresowy oraz bazy danych zapisujące zadania przeznaczone do zrealizowania i związane z nimi dokumenty. Dostępne są ponadto narzędzia służące do administrowania zgromadzonymi danymi.

Z punktu widzenia użytkownika Organizera dokument jest opisem jakiegokolwiek zdarzenia (np. otrzymania poczty elektronicznej albo „zwykłej” od konkretnego nadawcy o określonej godzinie), albo też plikiem zawierającym dane. Z dokumentem możemy związać dodatkowe informacje, takie na przykład jak przynależność do określonej sprawy i terminu (albo też wielu spraw i terminów). Z kolei w bazie spraw każdemu zadaniu do wykonania przyporządkujemy dowolną liczbę związanych z nim dokumentów.

Pliki z danymi, adresy i lista spraw do załatwienia są dostępne dla wszystkich, jeśli tylko nie zostały przez użytkownika sklasyfikowane jako prywatne.

Organizer Biura umożliwia wykorzystanie techniki OLE do osadzania w bazie dokumentów rozmaitych danych, jak choćby plików tekstowych zapisanych w formacie Worda. Zawartość każdego takiego zbioru można podpatrzeć bezpośrednio z poziomu programu, bez konieczności instalowania aplikacji „macierzystej”.

Notatnik adresowy przeglądamy w poszukiwaniu firm, osób bądź pracowników zatrudnionych w określonej firmie; wykorzystując listę zgromadzonych adresów można też przygotowywać wysyłanie korespondencji seryjnej.

w skrócie
mamy to na chip-cd 9/99Organizer Biura 1.0
Wymagania: PC 386; 8 MB RAM; Windows 9x/NT 4.0; ok 10 MB na dysku
plus intuicyjna obsługa
plus trafny wybór najpotrzebniejszych narzędzi wspomagających pracę biurową
plus wbudowany edytor RTF
plus możliwość osadzadzania obiektów z wykorzystaniem techniki OLE
minus drobne niedociągnięcia natury ergonomicznej
Producent: Pracownia Jacka Mirkiewicza, Zduńska Wola, tel./faks: (0-43) 824 65 47, e-mail: [email protected], http://www.pjm.com.pl/
Cena: 320 zł + 100 zł za licencję dla każdego kolejnego stanowiska (wersja Standard); 520 zł + 150 zł za licencję dla każdego następnego stanowiska (wersja NET)

Terminarz służy do zapisywania informacji o ważnych wydarzeniach. Oczywiście potrafi też o nich przypomnieć z zadanym przez użytkownika wyprzedzeniem.

Nieco do życzenia pozostawia opracowanie Organizera Biura od strony ergonomii: podczas pracy z aplikacją niemal wszystkie wydane polecenia użytkownik potwierdza wyłącznie przy użyciu myszy. Brak dostępnych skrótów klawiaturowych zmusza do ciągłego zdejmowania ręki z klawiatury w celu wykonania pojedynczego kliknięcia. Może to utrudnić pracę osobom wprowadzającym duże ilości danych.

Z jednej strony Organizer Biura jest aplikacją dobrze przystosowaną do specyfiki pracy biurowej, z drugiej jednak – dostępne obecnie wydanie programu zawiera nieco niedociągnięć utrudniających jego użytkowanie. Autor narzędzia musi wprowadzić do niego poprawki, które usprawnią korzystanie z pakietu.