Obyś sobie dom (z)budował

Sztandarowymi produktami belgijskiej firmy SoftCAD International są dwa programy wspomagające projektowanie komputerowe: SoftCAD.3D oraz ArchiTECH.PC. O ile omawiany wcześniej (patrz CHIP 7/99) SoftCAD.3D może zaoferować swe usługi osobom różnych specjalności – amatorom modelowania przestrzennego i wizualizacji, o tyle ArchiTECH.PC jest programem skierowanym do jednej grupy zawodowej – do architektów. Nie można powiedzieć, by wyróżniał się on znacząco na coraz bogatszym rynku programów tego typu, jednakże liczba narzędzi do projektowania i edycji, a także rozbudowana struktura parametrów poszczególnych elementów konstrukcyjnych robią imponujące wrażenie.

Cztery moduły programu na bieżąco przetwarzają wprowadzane informacje cztery moduły programu

Cztery podstawowe moduły aplikacji mają za zadanie przeprowadzić użytkownika przez cały proces projektowania budynku, począwszy od projektu koncepcyjnego, poprzez wizualizację i dokumentację techniczną, na kosztorysie skończywszy. Najważniejszym składnikiem ArchiTECH-a jest podprogram 2D. To dzięki niemu użytkownik tworzy rzuty kolejnych kondygnacji budynku. Informacje wprowadzane w oknie 2D gromadzone są jednocześnie w pozostałych blokach programu, tj. w Ploterze, 3D i Kosztorysie. Mechanizm taki funkcjonuje dlatego, że ArchiTECH.PC w całości parametryzuje opracowywany projekt. Każdy wstawiany do rysunku obiekt, taki jak ściana, okno czy schody, opisany jest określoną liczbą parametrów. Na przykład, prócz podstawowych wielkości definiujących geometrię elementu (a także, w wypadku ściany lub stropu, precyzujących układ i grubość składających się na nie warstw), znajdziemy dane definiujące wygląd obiektu w trakcie projektowania i na etapie renderingu. Dostępne są ponadto opcje dotyczące sposobu wymiarowania oraz cały pakiet wielkości zwany Rachunkiem materiałowym, potrzebny do kosztorysowania projektu. Wartości wszystkich wymienionych parametrów można modyfikować.

Interfejs programu oparty jest na dwóch pionowych paskach ikon. Lewy zestaw obejmuje podstawowe zagadnienia projektowania. Wybór któregoś z nich powoduje dopasowanie paska prawego, oferującego narzędzia szczegółowe. Nie ma wprawdzie mowy o dopasowaniu tych narzędzi do upodobań użytkownika, wydaje się jednak, że proponowany układ jest dość przejrzysty i umożliwia intuicyjne posługiwanie się ikonami. Intuicja jest zresztą potrzebna, jako że w programie nie ma praktycznie żadnego systemu pomocy elektronicznej (oprócz spisu skrótów klawiaturowych).

wysoka jakość renderów Wysoka jakość renderingu to duża zaleta ArchiTECH-a

Dużą zaletą aplikacji jest możliwość uzyskania błyskawicznego dostępu do opisu elementu konstrukcji. W tym celu wystarczy podwójnie kliknąć odpowiadającą mu ikonę. Tą drogą użytkownik dociera do bardzo bogatej biblioteki gotowych obiektów, takich jak okna, drzwi, kominki itp. Są one pogrupowane „tematycznie” i można je modyfikować jeszcze przed wstawieniem do rysunku, a uzyskanie pożądanego efektu ułatwiają małe okna podglądu, reagujące na każdą zmianę parametrów obiektu.

Gotowy projekt w każdej chwili wydrukujemy z okna Plotera, do którego „wklejamy” te części projektu, które chcemy pokazać. Bezproblemowo przebiega ustalenie skali rysunków oraz wstawienie opisów. Dodać trzeba, że raz ustawiony w Ploterze fragment rysunku zachowuje połączenie z resztą projektu i jest aktualizowany w czasie pracy.

Okno 3D umożliwia stały podgląd projektu z dowolnej strony i w dowolnej formie – od modelu szkieletowego, aż po wyrafinowany rendering z realistycznym światłem i fakturami powierzchni. Możliwe jest także stworzenie animacji ruchu kamery dla lepszej prezentacji obiektu.

w skrócie
mamy to na chip-cd 9/99ArchiTECH.PC 2.07
Wymagania: PC 486; 16 MB RAM; Windows 3.1x/9x/NT 4.0; ok. 15 MB na dysku
plus parametryzacja projektu
plus wysoka jakość renderingu
minus brak systemu pomocy elektronicznej
minus brak możliwości dostosowania do własnych potrzeb narzędzi programu
Producent: SoftCAD International, Belgia, http://www.softcad.com/
Dostarczył: SoftARCH, Wrocław, tel./faks: (0-71) 372 85 00, e-mail: [email protected]
Cena: ok. 14000 zł

Moduł Kosztorys pozwala wygenerować raport finansowy. W zestawieniu znajdują się wszelkie dane ilościowe i objętościowe na temat zastosowanych materiałów. Choć „buchalter” ArchiTECH-a nie może konkurować z profesjonalnymi programami do kosztorysowania (wszak opisywana aplikacja służy do wirtualnego konstruowania budynków), podaje jednak szacunkowy koszt budowy (z uwzględnieniem podatku VAT oraz robocizny).

Biorąc pod uwagę złożoność aplikacji, a także jej dość wysoką cenę, trudno liczyć na to, by programowi udało się trafić pod strzechy. Jednak trzeba pamiętać, że ArchiTECH.PC wcale nie jest przeznaczony dla „zwykłych” użytkowników. Ma za to szansę pojawić się niebawem w profesjonalnych pracowniach architektonicznych i konkurować z innymi, zadomowionymi już w nich aplikacjami.