Tylko do oglądania

Napisanie dobrego programu nie gwarantuje wcale rynkowego sukcesu. Ważne jest także przygotowanie go do dystrybucji – projektowanie i wykonanie opakowania oraz instrukcji – a także promocja produktu – poinformowanie potencjalnych nabywców o cechach aplikacji. W działaniach marketingowych ogromne znaczenie mają multimedialne prezentacje przedstawiające możliwości programu. Właśnie do tworzenia takich pokazów służy DemoShield 6.0. Jest to wszechstronne, a jednocześnie łatwe w obsłudze narzędzie do przygotowywania pokazów oprogramowania.

Podczas pracy z DemoShieldem nie piszemy skomplikowanych skryptów. Za pomocą myszki łączymy tekst, grafikę, dźwięk i sekwencje wideo w jedną spójną całość.

Demo Explorer wyświetla wszystkie składniki opracowywanej prezentacji demo explorer

Wszystkie dostępne funkcje wywołamy z pasków narzędzi. Odpowiadające projektowi przygotowywanego „dema” przyciski umieszczone są na pasku poniżej menu głównego programu, a obiekty sterujące – po lewej stronie ekranu. Cały interfejs użytkownika jest w pełni konfigurowalny – paski narzędzi mogą być „pływające” bądź też „zakotwiczone”.

Podczas tworzenia nowej prezentacji możemy skorzystać z wygodnego kreatora, który pomoże zbudować jej szablon. Należy wówczas podać dokładne dane produktu, informacje o producencie i rodzaju pokazu (np. CD Browser, Tutorial); potem już według własnych upodobań modyfikujemy projekt.

Cała praca nad nową prezentacją polega na rozmieszczaniu na scenie odpowiednich obiektów sterujących (list rozwijalnych, przycisków lub obiektów graficznych), ustalaniu ich właściwości i określeniu operacji, jakie mają zostać wykonane, gdy np. zaznaczymy pozycję na liście wyboru. Użytkownik nie musi pisać procedur obsługi zdarzeń – wystarczy, że udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez kreatory. Reakcje na różne zdarzenia mogą być rozmaite – od skoków do odpowiednich scen i zmian właściwości obiektów, po uruchomienie aplikacji, otwarcie dokumentu czy witryny internetowej. Możliwe jest także wysłanie komunikatu Windows do zewnętrznej aplikacji z podaniem wartości zmiennych MessageID, lParam, wParam.

instrucje warunkowe z list rozwijanych Nawet instrukcje warunkowe budujemy, wybierając właściwe pozycje z list rozwijalnych

Konstruowanie prezentacji ułatwia i przyśpiesza moduł TimeLine Editor. Jest to narzędzie kontrolujące czas wyświetlania poszczególnych obiektów na ekranie. Za pomocą TLE określamy też, jakie czynności powinien wykonać każdy obiekt wtedy, gdy jest przedstawiany oglądającym.

Informację na temat tworzonej prezentacji uzyskujemy za pomocą Demo Explorera, który wyświetla wszystkie sceny pokazu w postaci drzewa. Dane możemy dowolnie sortować, co znacznie ułatwia wyszukanie odpowiednich obiektów.

Przygotowywanie prezentacji multimedialnej wymaga wykorzystywania dużej liczby plików graficznych, dźwiękowych i animacji. Za pomocą narzędzia Resource Manager importujemy obrazki (BMP, WFM, JPG, GIF, PNG, PCX), muzykę (WAV, MID, RMI), sekwencje wideo (AVI, SMC) oraz tekstowe (RTF), a następnie wykorzystujemy je w pokazie.

DemoShield 6.0 zawiera także kilka dodatkowych modułów. Wśród nich znajdziemy Capture Images oraz Automation Wizard. Pierwszy służy do wykonywania zrzutów ekranowych: pełnego ekranu, aktywnego okna lub okna znajdującego się pod kursorem myszy. Gotowy screenshot jest automatycznie eksportowany do Resource Managera jako obiekt graficzny. Za pomocą Automation Wizarda konstruujemy dwa typy obiektów: AppCam i SoftPhrase. Ten pierwszy jest sekwencją zrzutów ekranu oraz pozycji kursora, co podczas odtwarzania daje symulację wykonywania programu. SoftPhrase służy zaś do wyświetlania na ekranie informacji tekstowych. Opisane obiekty mogą być alternatywą dla klipów filmowych AVI.

w skrócie
demoshield 6.0 - okładkaDemoShield 6.0
mamy to na chip-cd 9/99Wymagania: PC 486; 16 MB RAM; Windows 9x/NT; ok. 170 MB na dysku
plus duża liczba przykładów i szablonów
plus prostota obsługi połączona z dużymi możliwościami
plus możliwość tworzenia prezentacji dla Windows 3.1x/9x/NT, NT Alpha oraz w Internecie
minus brak polskiej wersji
Producent: InstallShield Software USA, http://www.installshield.com/
Dostarczył: Connect Distribution, Warszawa, tel.: (0-22) 649 44 86, faks: 648 07 52, e-mail: [email protected], http://www.connect.waw.pl/
Cena: ok. 3000 zł

Po zakończeniu pracy nad prezentacją możemy się zająć przygotowaniem pokazu do dystrybucji. Pomocny w tym okaże się Distribution Wizard. Gdy uruchomimy go i wybierzemy opcję Simple, DemoShield umieści we wskazanym katalogu plik z rozszerzeniem DBD, zwierający wszystkie składniki naszej prezentacji oraz odtwarzacz (DEMO32.EXE) i bibliotekę DS32.DLL. Istnieje możliwość wygenerowania prezentacji, którą umieścimy na stronach WWW z wykorzystaniem techniki ActiveX.

DemoShield jest narzędziem o ogromnych możliwościach, pozwalającym na konstruowanie multimedialnych pokazów programów. Po godzinnej nauce z podręcznikiem można bez problemu opracować skomplikowane i profesjonalne prezentacje. Największą wadą produktu jest brak polskiej instrukcji i przewodnika po aplikacji. A przecież wyjątkowo łatwo można je przygotować – właśnie za pomocą DemoShielda.