Więcej miejsca

Opisywana aplikacja, WinSpace 3.0, to narzędzie do zarządzania wirtualnymi ekranami (pager), wzorowane na podobnych programach ze środowiska X Window. Używane aplikacje często otwierają tak dużą liczbę okien, że zaczynamy w pewnym momencie tracić nad nimi kontrolę. Gdy na ekranie znajduje się ich zbyt wiele, zaczynają się one wzajemnie nakładać, a tradycyjne metody, takie jak zwiększanie czy zmniejszanie ich rozmiarów, przesuwanie, przełączanie się między nimi kombinacją klawiszy [Alt]+[Tab] albo wybieranie ich na Pasku zadań, nie zdają egzaminu. WinSpace ułatwia poruszanie się po ekranie, na życzenie użytkownika w mgnieniu oka przejmując kontrolę nad niesfornymi okienkami, na przykład wyświetlając każde na oddzielnym, wirtualnym pulpicie.

Dzięki WinSpace nawet dziesięć dużych okien można rozmieścić tak, by nie zachodziły na siebie dzięki winspace jakby więcej miejsca?!

Program składa się z paska narzędzi oraz mapy otwartych aplikacji, a właściwie ich okien. Mapa to nic innego jak szachownica, której każde pole pokazuje sytuację na jednym z wirtualnych ekranów. W każdej kratce znajdują się ikonki symbolizujące aplikacje otwarte na danym pulpicie. Liczbę ekranów można dowolnie zwiększać, jednak domyślne ustawienie 353 zazwyczaj jest w pełni wystarczające.

Po kliknięciu jednego z pól kratownicy WinSpace przenosi nas na wybrany pulpit, gdzie znajdują się wszystkie przypisane do niego okienka. Dodatkowo operacje sterowania minioknami wykonywane na obszarze kratek odnoszą się do odpowiednich ekranów – przesuwając ikony, spowodujemy przesuwanie się symbolizowanych przez nie okien. Używając suwaków, możemy także płynnie zmieniać położenie obszaru pulpitu widzianego na ekranie.

Autorzy aplikacji pomyśleli także o innej formie nawigowania pulpitami. Aby przenieść się na ekran będący sąsiadem aktualnie widocznego pulpitu, wystarczy przesunąć kursor myszki do dowolnej krawędzi ekranu i kliknąć lub skorzystać ze skrótu klawiaturowego. WinSpace nie pozostaje na ekranie, który opuściliśmy, ale nadal jest widoczny na pulpicie lub przybiera postać biało-czerwonej ikony umieszczonej w Polu systemowym.

Pasek narzędzi zawiera siedem przycisków odpowiadających najczęściej wywoływanym komendom, liczbę tę jednak możemy zwiększać. Wszystkie funkcje oraz bogate właściwości programu dostępne są w zwartym i krótkim menu kontekstowym. Jednym z jego ciekawszych elementów jest opcja zapamiętywania układu całego desktopu. Dzięki temu w razie potrzeby może nastąpić błyskawiczne odtworzenie zaaranżowanego środowiska pracy. Na życzenie użytkownika WinSpace może przenieść plik konfiguracyjny do katalogu Autostart systemu Windows i zawsze po zalogowaniu witać „swojego” pana tym samym zestawem okien.

w skrócie
mamy to na chip-cd 9/99WinSpace 3.0
Wymagania: PC 486 DX, 16 MB RAM; Windows 9x/NT 4.0; ok. 4 MB na dysku
plus płynne przesuwanie okien
plus możliwość zapamiętywania układu pulpitu
Producent: TriPlus Technologies, USA http://www.triplus.com/
Rejestracja: freeware

Z wielu ciekawych funkcji programu warto wymienić możliwość grupowania wszystkich okien danej aplikacji na jednym ekranie bądź rozmieszczenie ich na oddzielnych pulpitach, powiększanie okien do rozmiarów znacznie przekraczających rozmiar desktopu czy jednoczesnej pracy z kilkoma monitorami podłączonymi do jednego komputera (na każdym jest widoczny osobny pulpit). To ostatnie rozwiązanie jest ukłonem w stronę grafików, geodetów, architektów oraz inżynierów użytkowujących narzędzi typu CAD. Ponadto aplikacja dysponuje znaną z pakietu PowerToys lub z systemu Unix funkcją szybkiego uaktywniania okna przez samo tylko umieszczenie nad nim kursora myszy.

WinSpace to bardzo przydatna aplikacja, która z pewnością zainteresuje osoby pracujące z wieloma aplikacjami naraz, a ich pulpit jest „pokryty” dużą liczbą okien.