3Com Fast EtherLink Server (3C980B-TX) -Niewąskie gardło

Krótki test karty sieciowej potentata - firmy 3Com - pracującej w architkturze Ethernet 10/100

3Com Fast EtherLink Server NIC 3C980B-TX

to karta sieciowa przeznaczona dla serwerów Ethernet 10/100 Mbps i umożliwiająca ominięcie ograniczeń wynikających z zasady działania takich sieci. W klasycznych rozwiązaniach, gdy dwie karty zaczynają jednocześnie przesyłać dane, dochodzi do kolizji, a „zderzone” ramki trzeba retransmitować. Ponieważ koncentratory rozsyłają otrzymane pakiety do wszystkich połączonych w sieć komputerów, w danej chwili może być przesyłana tylko jedna porcja danych. Problem ten częściowo rozwiązują przełączniki tworzące logiczne kanały pomiędzy nadawcami a odbiorcami i umożliwiające jednoczesną komunikację kilku par maszyn. Oczywiście wydajność sieci nie wzrośnie, jeśli serwer zostanie podłączony do switcha tylko jedną linią.

W celu eliminacji tej niedogodności wystarczy wyposażyć serwer w kilka dedykowanych mu kart sieciowych 3Com, łączonych z przełącznikami osobnymi kablami. Oprogramowanie serwera dba, by dane transmitowane były równolegle przez adaptery sieciowe, a switch kieruje pakiety do odpowiednich portów, skąd trafiają one do klientów.

Popularność zyskuje idea sieci wirtualnych, polegająca na logicznym podzieleniu dużej sieci na mniejsze, niezależne systemy. Zwiększa to wydajność połączeń i poprawia ich bezpieczeństwo. Testowana karta obsługuje sieci wirtualne zgodne z normą IEEE 802.1Q (konieczne jest zastosowanie przełącznika również spełniającego ten standard). Każdej sieci wirtualnej można przydzielić utworzoną wcześniej grupę kart sieciowych. Możliwa jest także obsługa kilku sieci wirtualnych przez jedną grupę, co wiąże się jednak ze spadkiem wydajności.

Integralną częścią testowanego rozwiązania są sterowniki i dołączone na płycie CD-ROM firmowe oprogramowanie zarządzające DynamicAccess. Karta nie jest przeznaczona dla systemów Windows 9x. Niestety, brakuje również sterowników dla coraz popularniejszego Linuksa.

Testowano zestaw trzech kart, pracujący w środowisku Windows NT Server 4.0. Instalacja przebiegła bardzo sprawnie, program automatycznie wykrył karty i skopiował niezbędne sterowniki. Zainstalowane urządzenia połączono w grupę – w ramach każdej z takich struktur korzystać można z funkcji Load Balancing i Resilient Server Links. Pierwsza usługa polega na równomiernym wykorzystaniu dostępnych kart: oprogramowanie tak kieruje ruchem, aby pakiety transmitowane były przez najmniej obciążone łącze. Funkcja Resilient Server Links ma za zadanie zwiększenie niezawodności serwera. Wprzypadku awarii karty, portu przełącznika lub linii system przestaje korzystać z uszkodzonych elementów, a cały ruch kierowany jest przez pozostałe urządzenia. Wykrycie i skorygowanie błędu trwa krócej niż sekundę. Funkcja działa bardzo sprawnie – celowe uszkodzenie jednej z linii w testowanym systemie było natychmiast wykrywane, transmisja danych odbywała się zaś dalej bez żadnych zakłóceń przy użyciu sprawnych kart; dla klientów proces był praktycznie niezauważalny.

w skrócie
Fast EtherLink Server NIC
Magistrala: PCI
Złącze: RJ-45
Transfer: 10/100 Mb/s
Oprogramowanie: sterowniki (Winows NT 4.0, NetWare 4.x i 5, SCO UNIXWare 7, OpenServer 5), Dynamic Access
Gwarancja: wieczysta
Cena: 610 zł
plusłatwa skalowalność
plusprosta instalacja
plusduża niezawodność
minusbrak sterowników dla Linuksa
Producent: 3Com, USA http://www.3com.com/
Dostarczył: 3Com Polska, Warszawa tel.: (0-22) 645 13 51, faks 645 13 52, e-mail: [email protected], http://www.3com.com.pl/

Firma 3Com szczególnie podkreśla zalety zastosowanej technologii Self-Healing Drivers. Oprogramowanie monitoruje stan każdego połączenia i w przypadku pojawienia się problemów, na przykład częstego występowania błędów CRC, następuje zresetowanie karty sieciowej, odbudowanie struktur danych czy chwilowe przekazanie ruchu do pozostałych kart. O intensywności kontroli połączeń, a tym samym o stopniu obciążenia procesora decyduje administrator. Zapis informacji o wykrytych błędach pozwala na zlokalizowanie i usunięcie przyczyn kłopotów. Firma 3Com udziela na swój produkt wieczystej gwarancji.

Dynamic Access ma możliwość zarządzania ruchem pakietów na zasadzie priorytetów (zgodnie z IEEE 802.1p) oraz wykorzystuje stworzone przez firmę 3Com rozwiązanie Fast IP, przyśpieszające działanie sieci wyposażonych w routery.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.