Myszką po ekranie

Programy typu CAD już na stałe zadomowiły się w biurach projektowych. Aplikacje takie z każdym rokiem zwiększają swoje możliwości, coraz bardziej ułatwiając i przyspieszając pracę. Jednocześnie znaczenie deski kreślarskiej w pracy architekta, mechanika czy też projektanta budowlanego zmniejsza się nieraz do zera. DesignCAD pojawił się na rynku w roku 1985 jako aplikacja DOS-owa. Osiem lat później producent programu zdecydował się przenieść go na platformę Windows. Dzięki głogowskiej firmie CAD Projekt możemy korzystać z narodowej wersji DesignCAD-a 2000 .

W skład pakietu wchodzą dwie płyty CD. Na jednej z nich znajduje się pełna wersja programu wraz przykładami, przewodnikami i bibliotekami elementów dwu- i trójwymiarowych. Drugi krążek zawiera pliki, które należy skopiować do katalogu roboczego DesignCAD-a, aby móc cieszyć się jego wersją polską.

Modelowane projekty przestrzenne możemy cieniować, zwiększając realizm obrazu obiekt prawie realny

Główną zaletą środowiska projektowego opisywanej aplikacji jest praca w systemie wielodokumentowym (MDI). Użytkownik ma zarówno możliwość otwarcia kilku dokumentów naraz, jak i przenoszenia między nimi narysowanych obiektów graficznych. Bardzo przydatną funkcją jest obsługa myszek IntelliMouse wyposażonych w „kółeczko”. Wykorzystując je, przewijamy strony oraz powiększamy aktualnie oglądane rysunki.

DesignCAD potrafi pracować w dwóch trybach: „płaskim”, z możliwością rysowania obiektów dwuwymiarowych, oraz „przestrzennym”. W trybie 2D wykonujemy rysunki, mając do dyspozycji jedno okno edycyjne, zawierające dwie linijki: poziomą i pionową. Mocną stroną rysowania „płaskiego” jest duża biblioteka gotowych obiektów. Standardowo zawiera ona około 500 rysunków; użytkownik programu może ją oczywiście rozszerzyć. Każdy obiekt da się dowolnie modyfikować (skalować, zmieniać rodzaj i kolor linii itp.).

Podczas pracy w trybie przestrzennym program ukazuje nam cztery okna zawierające różne widoki obiektu: czołowy, górny, boczny i główny. Także i w tym wypadku skorzystamy z dość dużego wyboru tzw. prymitywów bryłowych (stożków, walców itp.), które później dowolnie edytujemy i grupujemy. Trójwymiarowe obiekty wyświetlane są na ekranie w postaci siatki. W celu nadania rysunkowi realistycznego wyglądu możemy ukryć linie niewidoczne lub cieniować bryły z wykorzystaniem algorytmów Gourauda i Phonga z opcją wygładzania krawędzi.

zarys obrysu Wydając polecenie Wektoryzacja map bitowych, wyodrębniamy z obiektu rastrowego wektorowy zapis obrysu, który możemy później dowolnie obrabiać

Wybór trybu pracy nie jest ostateczny – przełączenie z jednego do drugiego powoduje jedynie zmianę środowiska projektowego. Dlatego bez problemu narysujemy obiekt płaski w oknie 2D, a następnie nadamy mu cechy bryły po przełączeniu się w tryb 3D.

DesignCAD potrafi obsługiwać wiele warstw rysunkowych: każdy opracowywany projekt może składać się z 255 warstw.

Aby ułatwić pracę wielu użytkownikom naraz, program udostępnia funkcję definiowania, zapisywania oraz wczytywania tzw. obszarów pracy. W obszarach tych wszystkie osoby biorące udział w przygotowywaniu projektu ustalają sposób wymiarowania, rozmieszczenie paneli narzędziowych, rodzaj kreskowania, kolor tła, kształt kursora, a także definiują własne makropolecenie startowe.

Oceniając program typu CAD, należy zwrócić uwagę na funkcje importu i eksportu rysunków z i do innych aplikacji. Ma to ogromne znaczenie w dużych przedsiębiorstwach, gdzie często wykorzystywane są różne programy wspomagające pracę projektantów. Produkt firmy ViaGrafix potrafi wymieniać dane z innymi pakietami tego rodzaju. Rysunki wykonane za pomocą DesignCAD-a można zapisywać w kilku formatach (m.in. DXF, IGES, RIB, WPG, WMF). Obsługiwany jest także format AutoCAD-a – DWG. Pracując z DesignCAD-em, mamy poza tym możliwość tworzenia „filmów” i zapisania ich w pliku AVI.

Program potrafi też współpracować z innymi aplikacjami działającymi w systemie Windows (Word, Excel, MathCAD) – wymienia z nimi dane, korzystając z techniki OLE 2 oraz Schowka.

w skrócie
designcad - okładkaDesignCAD 2000
mamy to na chip-cd 10/99Wymagania: PC Pentium; 16 MB RAM; Windows 9x;ok. 120 MB na dysku
plus duża funkcjonalność
plus integracja z Internetem
plus bogata biblioteka symboli 2D i 3D
plus wysoka konfigurowalność pakietu
minus anglojęzyczny instalator
Producent: ViaGrafix, USA, http://www.viagrafix.com/
Dostarczył: CAD-Projekt, Głogów, tel./faks: (0-76) 834 29 33, e-mail: [email protected]
Cena: 2190 zł

Dla zaawansowanych użytkowników przewidziano możliwość tworzenia własnych poleceń w „wewnętrznym” języku BasicCAD. To narzędzie ułatwia i pomaga zautomatyzować pracę nad projektami.

Producent DesignCAD-a nie zapomniał o istnieniu Internetu. Bezpośrednio z poziomu programu można wysyłać rysunek lub zestaw rysunków do innego użytkownika w Sieci.

Bogaty wybór symboli, praca z wieloma dokumentami jednocześnie, duże możliwości w zakresie konfiguracji środowiska do rysowania dokumentacji 2D i modelowania bryłowego powodują, że Design-CAD-a 2000 można polecić każdemu projektantowi. Trudno znaleźć minusy w produkcie firmy ViaGrafix; chyba jedynym widocznym mankamentem są angielskie komunikaty wyświetlane podczas instalacji spolszczonego przecież pakietu.