Pamięć optymalna?

Krótki test optymalizatora pliku wymiany i fizycznej pamięci w systemie Windows

Wiele aplikacji zawiera błędy – czy nam się to podoba, czy nie. Pół biedy, jeśli powodują one wykonanie nieprawidłowej operacji i zakończenie działania programu. Gorzej, jeśli prowadzi to do zawieszenia systemu operacyjnego. Część tych usterek wynika z niewłaściwej alokacji danych w pamięci RAM. Zdarza się też, że system przetrzymuje tam niepotrzebne pliki i biblioteki, z których już nie korzysta. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia błędu, trzeba utrzymywać zawartość pamięci w należytym porządku. Do tego celu można wykorzystać program WinRamTurbo 1.31 .

Cała konfiguracja aplikacji odbywa się w głównym oknie konfiguracja w jednym miejscu

Aplikacja pełni funkcję optymalizatora pamięci i systemowego pliku wymiany. Narzędzie automatycznie rozpoznaje zajęte, lecz nie używane obszary pamięci i kasuje znajdujące się tam dane, zwiększając tym samym dostępne zasoby systemu. W głównym oknie WinRamTurbo wyświetlane są informacje o wykorzystanym obszarze pamięci RAM i wielkości pliku wymiany, zasobach GDI oraz o stanie zasobów systemowych. Program dodatkowo informuje użytkownika o zajętości procesora. Optymalizacja pliku wymiany sprowadza się do porządkowania jego zawartości, co przyspiesza odczytywanie zawartych tam danych i – w rezultacie – pracę systemu.

Użytkownik może tak skonfigurować program, by uruchamiał się on wraz ze startem systemu. W czasie pracy nie musimy nic robić – optymalizacja pamięci jest przeprowadzana automatycznie, jeżeli poziom wolnych zasobów systemowych spadnie poniżej określonej wartości. Defragmentacja pamięci może być wykonywana również w ściśle określonych odstępach czasu.

w skrócie
mamy to na chip-cd 10/99WinRamTurbo 1.31
Wymagania: PC 486; 16 MB RAM; Windows 9x/NT 4.0; ok. 1 MB na dysku
plusautomatyczna optymalizacja pamięci
minusbrak szczegółowego systemu pomocy
Producent: Dale Robbins, USA http://scselp.com/winramturbo/
Rejestracja: 19,95 USD

WinRamTurbo nie powoduje znacznego przyspieszenia pracy systemu. Odnosi się jednak wrażenie, że uruchamianie programów i przełączanie się między nimi odbywa się sprawniej. Poprawiła się natomiast zdecydowanie stabilność systemu – podczas kilkudniowej pracy z aplikacją komputer nie zawiesił się ani razu, choć wcześniej mu się to zdarzało.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.