Raczej przewodnik…

Krajoznawczy Atlas Polski

wydany przez firmę GMG (Gdańsk Multimedia Group) to multimedialny przewodnik po Polsce, zawierający kilkanaście map oraz szereg informacji statystycznych i opisowych. Opracowanie dobrego, multimedialnego atlasu geograficznego nie jest sprawą prostą, a to ze względu na szczególne wymagania, jakie stawia kartograficzny sposób prezentacji treści merytorycznych. Atlasy sporządzane przy wykorzystaniu standardowych narzędzi do tworzenia publikacji multimedialnych (np. Macromedia Director) to zazwyczaj multimedialne szkaradzieństwa, nie mające z atlasem wiele wspólnego.

Mapy Polski uzupełnione są szeregiem informacji statystycznych i opisowych bogate w komentarze

Produkt firmy GMG prezentuje się na tym tle bardzo korzystnie, a to za sprawą wykorzystania gotowego mechanizmu obsługi map MapObjects Light, stworzonego przez ESRI (Environmental Systems Research Institute), znanego potentata w dziedzinie geograficznych systemów informacyjnych. Wszystkie mapy zapisane są w postaci wektorowej, co pozwala na ich wyświetlanie w dowolnych powiększeniach – przynajmniej w teorii. W opisywanym wypadku liczba dostępnych skal wyświetlania została z góry zdefiniowana dla każdej z map, co związane jest z określeniem stopnia generalizacji poszczególnych elementów treści danej mapy. Każda mapa powstała zatem w tylu wersjach, ile przewidziano dla niej stopni powiększenia. Niestety, taki mechanizm generalizacji treści mapy uniemożliwił płynną zmianę jej powiększenia.

Wyświetlane mapy nie mają jawnie określonej skali (co jest zrozumiałe, gdyż program musiałby uwzględniać rozdzielczość i rozmiary ekranu monitora), natomiast do zgrubnego określania odległości służy wyświetlana zawsze w narożniku mapy podziałka kilometrowa. Do precyzyjniejszego obliczania odległości na mapie służy „składana” linijka, pozwalająca na narysowanie na mapie linii składającej się z wielu odcinków oraz obliczająca jej długość w kilometrach. Niestety – co jest poważniejszym mankamentem – wyświetlane mapy nie mają wrysowanej siatki kartograficznej, ani nawet zgrubnie określonych współrzędnych geograficznych.

Dostępna jest funkcja wyszukiwania obiektów geograficznych, pogrupowanych w kilkanaście kategorii (miejscowości, rzeki, krainy geograficzne itp.). Działa ona szybko i sprawnie, wyświetlając poszukiwany obiekt na właściwej pod względem tematycznym mapie.

Prezentowanym mapom towarzyszy uzupełniający zestaw opisów o charakterze przewodnikowym, fotografii, danych statystycznych oraz wideoklipów. Są one dostępne w typowy, kontekstowy sposób (tzn. po kliknięciu kursorem interesującego nas obiektu na mapie) bądź poprzez wybranie odpowiedniej kategorii danych ( Fakty, Gospodarka, Turystyka itd.).

staranne mapy Zamieszczone mapy wykonane są starannie, a profesjonalny moduł wyświetlania zapewnia ich sprawną obsługę

O ile do technicznej strony realizacji tej publikacji nie można mieć większych zastrzeżeń, o tyle jej koncepcja merytoryczna jest niejasna. Szesnaście map, z czego dziesięć stanowią mapy gospodarczo-statystyczne, to jak na atlas (również krajoznawczy) stanowczo za mało. Kontrowersyjny jest również dobór tematyki prezentowanych map. Mimo że mapa fizyczna jest w każdym atlasie niezbędna, to jednak w atlasie krajoznawczym zamiast mapy sprzedaży detalicznej towarów znacznie bardziej przydatna byłaby mapa krajobrazów bądź klimatyczna Polski. Dobór tematyki prezentowanych map wskazuje niestety na „pójście na łatwiznę” zespołu redakcyjnego, gdyż przygotowanie mapy tematycznej lub ogólnogeograficznej jest dużo bardziej pracochłonne od opracowania mapy bazującej na danych statystycznych. Również sposób prezentacji danych statystycznych jest bardzo monotonny – zastosowano jedynie najprostszy kartogram.

Wątpliwości może budzić także aktualność niektórych danych statystycznych, prezentowanych w części opisowej publikacji. O ile dane źródłowe (Rocznik statystyczny 1997) do map gospodarczo-statystycznych były w momencie opracowania (1998) dostępne jedynie za rok 1996, o tyle dane takie jak liczba ludności, PKB czy wartość wymiany handlowej z zagranicą można było zamieścić za rok 1997 (a jest 1995/96).

W ogólnej prezentacji Polski brak konsekwencji – jeżeli liczba ludności podana jest za rok 1996, to dlaczego gęstość zaludnienia (w osobach na km2) jedynie za rok 1995? Przecież powierzchnia naszego kraju od kilkudziesięciu lat jest niezmienna. Również sposób prezentacji dynamiki zmian wybranych wskaźników gospodarczych na wykresach budzi zastrzeżenia – nie zostały opisane jednostki, w związku z czym nie bardzo wiadomo, co owe wykresy przedstawiają.

w skrócie
Krajoznawczy Atlas Polski
atlas polski - okładkaLiczba CD: 1
Język: polski
Wymagania: PC Pentium, 16 MB RAM, napęd CD-ROM 4x, Windows 9x, ok. 23 MB na dysku
plus profesjonalny, wydajny moduł wyświetlania map
minus kontrowersyjny dobór treści
minus mała aktualność danych statystycznych
Producent: GMG, Gdańsk tel./faks: (0-58) 347 02 78 e-mail: [email protected], http://www.gmg.com.pl/
Cena: 112 zł

Wiele z powyższych zastrzeżeń straciłoby na wadze, gdyby tylko zmienić tytuł omawianej publikacji. Jeśli nazywałaby się na przykład „Multimedialny przewodnik po Polsce”, część zarzutów dotyczących doboru i sposobu prezentacji treści geograficznych straciłaby na znaczeniu. Jednak wymagania wobec wydawnictwa atlasowego są znacznie wyższe. Mimo to opisywana publikacja może być cenną pomocą szkolną pod warunkiem, że nie będzie traktowana jako jedyne i kompletne źródło wiedzy o współczesnej Polsce.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News