128 kilobitów na sekundę!

Marek Budny
Marcin Bieńkowski

Standard V.90 wyznacza techniczne granice możliwości z jaką przesyłać można dane „po analogowych liniach telefonicznychQ. Dalsze zwiększanie prędkości transferu danych możliwe jest po przejściu na cyfrową technologię ISDN.

Obecnie zdecydowana większość osób żeglujących po Internecie korzysta z analogowych modemów i sieci telefonicznej PSTN. Alternatywnym rozwiązaniem o większych możliwościach, zapewniającym szybszy transfer danych i pewniejsze połączenia z Internetem, jest ISDN (Integrated Services Digital Network). W Polsce dostęp do tej sieci oferuje Telekomunikacja Polska S.A. i telefonie lokalne, takie jak Dialog czy Netia. Aby skorzystać z możliwości oferowanych przez ISDN, należy zakupić urządzenie zwane kartą, terminalem bądź modemem ISDN. Ta ostatnia nazwa formalnie nie jest prawidłowa, niemniej funkcjonuje w żargonie informatycznym. Firmy z branży telekomunikacyjnej dysponują coraz szerszą ofertą „około ISDN-nową”. W cennikach, oprócz modemów i telefonicznych aparatów cyfrowych, znaleźć można kilka różnych typów urządzeń ISDN: zestawy wideokonferencyjne, adaptery terminala (służą do podłączenia analogowych aparatów telefonicznych, modemów, faksów i automatycznych sekretarek do cyfrowej sieci ISDN), karty PC i routery wykorzystywane do podłączenia do Internetu, transmisji danych oraz budowy małych sieci LAN.

Modem cyfrowy zapewnia dużo wyższy komfort użytkowania niż tradycyjne urządzenie analogowe. Jest to przede wszystkim rezultat większej prędkości transmisji danych, która zawsze jest stała i wynosi 64 000 bps (64 kbps – w stosunku do prędkości przesyłu danych w ISDN-ie używa się przedrostków skalujących zgodnych z układem SI, np. 1k=10

3

, a nie „informatycznych”, gdzie1K=2

10

=1024). Stało się to możliwe dzięki wyeliminowaniu modulacji i demodulacji z procesu przesyłania danych. Prędkość ta może zostać zwiększona do 128 000 bps po włączeniu drugiego kanału B.

Urządzenia ISDN charakteryzują się szybkim zestawianiem połączeń (zazwyczaj w kilka sekund) i mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia błędów. Natomiast modemy analogowe często z nie wyjaśnionych przyczyn zrywają połączenie lub zmniejszają prędkość przesyłania danych. Długo trwa też w ich przypadku negocjacja warunków połączenia. Jeżeli porównamy wyniki, jakie osiągają modemy analogowe i cyfrowe, to okaże się, że te ostatnie są ponad dwa razy bardziej wydajne (przy równoczesnym wykorzystaniu dwóch kanałów B).

Informacje w Internecie i na CHIP-CD
Forum użytkowników:pl.misc.telefonia.isdn, comp.dcom.isdn

Informacje techniczne:
http://friko2.onet.pl/wa/kkasp/help/biuletyn/biul6.html
http://chimera.ae.krakow.pl/intraed/zajecia/sieci98/JOPEKA/egz_prac.htm
http://zstux.ita.pwr.wroc.pl/staff/tomek/isdn/
http://www.pc.kolfer.com.pl/news/isdn/index.html
http://www.solidex.com.pl/integrator/

Organizacje standaryzujące:
http://www.itu.int/
http://www.etsi.org/

Dostawcy usług ISDN:
http://www.tpsa.pl/isdn/
http://www.dialogok.pl/
http://www.netia.pl/

R. Arnold – „ISDN bez tajemnic”; MIKOM; Warszawa 1998

mamy to na chip-cd 11/99Na dołączonym do CHIP-a CD-ROM-e w dziale CHIPLab | Modemy ISDN znajduje się uaktualnienie usugi Dial-Up do wesji 1.3 dla systemu Windows 95

W CHIP Lab przetestowano 22 urządzenia ISDN współpracujące z komputerami osobistymi typu desktop i laptop, za pomocą których można korzystać z usług internetowych oraz (w przypadku niektórych kart PCMCIA) z sieci intranetowych (zintegrowana karta sieciowa Ethernet).

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News