ćwiczenia i testy 1 -Gramatyka uber alles

Jeszcze przed kilkunastoma laty zaczynano naukę języka obcego od gruntownego poznawania słownictwa i gramatyki. Dziś wielu nauczycieli odchodzi od tego, starając się stosować nowoczesne, bardziej atrakcyjne dla ucznia formy nauczania. Okazuje się jednak, że bez znajomości podstawowych struktur gramatycznych i wystarczającej liczby słówek opanowanie języka jest niemożliwe. Język niemiecki w praktyce – ćwiczenia i testy 1 firmy Albion to program zawierający dużą liczbę ćwiczeń i testów, dzięki którym możemy szybko nauczyć się większości reguł gramatycznych, poznać prawidłowy szyk zdań oraz wzbogacić słownictwo wieloma nowymi idiomami i przysłowiami.

Poradnik gramatyczny to podstawowy element repetytorium z gramatyki poradnik gramatyczny - mocny punkt

Na strukturę programu składają się cztery działy: Ćwiczenia, Testy, Gramatyka i Słownictwo. Pierwszy z nich podzielony jest na kilka podgrup. Na początku listy znajdują się Czasownik, Rzeczownik i Zaimek oraz Inne części mowy, a na końcu Tłumaczenie, zdecydowanie najtrudniejszy typ ćwiczeń. Po wybraniu grupy pojawia się lista zestawów. Liczba zawartych w nich ćwiczeń bywa różna. W trakcie nauki w oknie Ćwiczenia dostępne są przyciski umożliwiające rezygnację z danego zestawu i powrót do menu z listą ćwiczeń. Dwa kolejne klawisze pozwalają na szybkie przejście do okna z listą słówek używanych w danym zestawie lub do podręcznika gramatyki. Są to te same okna, które się pojawiają po kliknięciu przycisku Gramatyka i Słownictwo w menu głównym. Wybranie przycisku Gramatyka w oknie ćwiczeń powoduje zwykle wyświetlenie skrótowych informacji związanych tematycznie z danym ćwiczeniem. Niestety, pomocy tej czasami brakuje. Ponadto w niektórych przypadkach dostępne wiadomości są zbyt skąpe. Szkoda, że autorzy staranniej nie dopracowali tej części programu, gdyż multimedialny podręcznik czy repetytorium, za jakie można uznać opisywany produkt, powinien choć w pewnym stopniu zastępować nauczyciela. Przy braku odpowiednio dopracowanego modułu pomocy nie może być jednak o tym mowy.

trzeba się umieć wykazać To już wyższa szkoła jazdy: teksty z miejscami do wypełnienia

W trakcie wykonywania ćwiczeń program wyświetla informacje o tym, ile zadań mamy już za sobą, a ile nas jeszcze czeka. Wiemy też, jaki procent ćwiczeń wykonaliśmy prawidłowo. System odpowiedzi jest taki, na jaki pozwala zastosowanie peceta do nauki języka. Najczęściej jest to więc wybór Prawda/Fałsz, lista proponowanych odpowiedzi oraz luki do uzupełnienia w tekście. Jedynie w zestawach podgrupy Tłumaczenie czasami pojawia się pole, w którym należy wpisać całe tłumaczone zdanie. Takie rozwiązanie z jednej strony zmusza do samodzielnego formułowania zdań, z drugiej jednak wywołuje stres u uczącego się. Musi on bowiem zbudować zdanie o takiej samej konstrukcji, jaką przewidzieli autorzy programu. Dość często nieznaczne różnice powodują, że wpisaną odpowiedź program uznaje za nieprawidłową. Oczywiście problemu tego nie da się uniknąć w przypadku każdego zdania. Niejednokrotnie wystarczyłoby przygotowanie odpowiedniej liczby wariantów prawidłowych odpowiedzi.

Poszczególne ćwiczenia odznaczają się zróżnicowanym stopniem trudności. Za istotne niedociągnięcie można tu jednak uznać brak polskiego tłumaczenia prawidłowych odpowiedzi. Jego obecność w wielu przypadkach bardzo ułatwiłaby uczącej się osobie dokładne zrozumienie popełnionego błędu. A tak, pozostaje zajrzenie do słowniczka, który nie zawiera wszystkich słów użytych w ćwiczeniach. Ponadto nie znajdziemy w nim na przykład form liczby mnogiej rzeczownika.

W trakcie wykonywania ćwiczeń odczuwalny jest brak głosu lektora, który czytałby poprawne odpowiedzi. Można jedynie usłyszeć pochwałę lub stonowaną naganę – na szczęście w języku niemieckim. Autorzy programu nie ustrzegli się błędów podczas grupowania ćwiczeń. W zestawie Tłumaczenie zdań i zwrotów z niemieckiego na polski od czasu do czasu będziemy musieli przetłumaczyć zdanie z idiomem na prostsze – także w języku niemieckim. I znów brakuje tu tłumaczenia na język polski.

w skrócie
język niemiecki - okładkaJęzyk niemiecki w praktyce – ćwiczenia i testy 1
Liczba CD: 1
Wymagania: PC 486 DX2/80, 16 MB RAM, napęd CD-ROM 4x, Windows 9x
plus duża liczba ćwiczeń i testów
plus zróżnicowanie poziomu nauki
plus poradnik gramatyczny
plus niewygórowana cena
minus niedociągnięcia w systemie Pomocy
Producent: Albion, Wrocław tel.: (0-71) 344 21 01 faks: 344 02 16 e-mail: [email protected] http://www.albion.pl/
Cena: 39 zł

Drugi ważny dział to Testy. Jest on podzielony podobnie jak Ćwiczenia. W tym przypadku jednak sami określamy liczbę ćwiczeń oraz czas na ich wykonanie. Na koniec sprawdzamy wyniki. Program wyświetla szczegółowy raport, podając listę wszystkich dobrze i źle wykonanych zadań, a także poprawnych odpowiedzi. Raport z testu możemy wydrukować.

Opisywany produkt, mimo kilku niedociągnięć, należy uznać za udany. Może on służyć jako repetytorium ułatwiające poznanie lub odświeżenie reguł gramatycznych i słownictwa.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News