Klasówki dla wszystkich!

P rzyjazne testy to interakcyjna wersja książkowej serii Wydawnictwa Szkolnego PWN pod tym samym tytułem. Produkt ten składa się z trzech odrębnych programów, które mogą stanowić pomoc zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów. Wszystkie moduły korzystają z tych samych baz danych umieszczonych na CD-ROM-ie. Dzięki temu zachowana została spójność na trzech etapach pracy: uczenia się, samokontroli ucznia oraz sprawdzania uzyskanych przez niego postępów.

Generator testów pozwala szybko przygotować zestaw zadań o dowolnym poziomie trudności generator testów

Instalacja programu została, co prawda, opisana w instrukcji dołączonej do CD-ROM-u, jednak nie jest zbyt wygodna. Szkoda, że autorzy nie pokusili się o przygotowanie odpowiedniego programu, który by ją ułatwił. Na początku pojawia się okno z zawartością dysku CD. Po przejściu do odpowiedniego foldera należy uruchomić program instalacyjny, aby zainstalować testy dla wybranej klasy, na przykład do katalogu M5 dla klasy piątej.

W programie instalacyjnym nie ustrzeżono się przed kilkoma niedociągnięciami. W oknie Wybierz składniki pojawia się przycisk Zmień, który sugeruje, że istnieje możliwość dokładniejszego doboru instalowanych elementów. Możliwości takiej jednak nie ma. Ponadto pole Opis, w którym użytkownik powinien znaleźć informacje na temat instalowanych elementów, pozostaje puste, niezależnie od tego, czy zaznaczymy jakiś składnik czy nie.

Programem, od którego zaczynamy naukę, jest SuperMemo Nauka. Moduł ten został zapożyczony ze znakomitego programu SuperMemo, który dzięki specjalnemu systemowi powtórzeń umożliwia szybkie i efektywne przyswajanie wiadomości (opis w CHIP-ie 11/97). Po uruchomieniu aplikacji i wybraniu przycisku Nauka pojawia się pierwsze zadanie. U dołu ekranu widoczne są przyciski wyboru odpowiedzi z literami od A do D. W odpowiedzi na dokonany wybór pojawia się ocena Źle lub Dobrze. Widoczne są też pola z danymi o liczbie wszystkich zadań do „przerobienia”, zadań zapamiętanych, zaplanowanych do powtórki danego dnia, a także do utrwalenia. Podczas nauki wyświetlana jest ponadto data następnej powtórki. Niestety, nie do końca poprawnie. Na przykład powtórka zadania wykonanego błędnie 21 września 1999 roku planowana jest na… 1925.09.99. Szkoda też, że z opisywanego modułu nie może jednocześnie korzystać większa liczba użytkowników, którzy mogliby się logować pod zdefiniowanym przez siebie identyfikatorem, kontynuując na tym samym komputerze rozpoczętą naukę.

jak nie potrafimy, to jeszcze raz do tej samej klasy SuperMemo Nauka umożliwia opanowanie wiadomości obowiązujących w danej klasie

Druga aplikacja to Tester, pozwalający uczniom kontrolować poziom zdobytej wiedzy. Do wyboru mamy test standardowy (30 minut) oraz powtórzeniowy podwójny (60 minut). Następnie dobieramy zestawy ćwiczeń spośród kilku grup głównych. Program automatycznie sumuje zadania i wyświetla odpowiednią informację, w tym również o stopniu trudności wybieranych zadań, sygnalizowanym przez odpowiednią liczbę gwiazdek (od jednej do trzech). Przy ćwiczeniach badających opanowanie szczególnie ważnych wiadomości zobaczymy znak #. Po zakończeniu testu wyświetlane jest podsumowanie, które możemy wydrukować.

Trzecim programem pakietu jest Generator testów. Za jego pomocą zestawiamy i drukujemy formularz dowolnego testu z wykorzystaniem dostarczanych z nim zadań. Możemy to zrobić na dwa sposoby: „ręcznie” wybierając każde zadanie, które następnie pojawia się w oknie zestawianego testu, lub korzystając z opcji automatycznego generowania zestawu. W tym drugim przypadku pojawia się okno, w którym zaznaczamy całe grupy ćwiczeń mających się ukazać na stronach testu. Do przygotowanego w ten sposób materiału dołączana jest automatycznie instrukcja, karta na odpowiedzi oraz szablon do ich sprawdzania. Gotowe zadania możemy drukować w różnej kolejności, przygotowując na przykład kilka zestawów, aby zapobiec ściąganiu przez uczniów.

w skrócie
przyjazne testy z komputera - okładkaPrzyjazne testy z komputera
Matematyka dla szkoły podstawowej klasa 5/6/7/8
Liczba CD: 1
Język: polski
Wymagania: PC 486, 8 MB RAM, napęd CD-ROM 4x, Windows 9x, ok. 5 MB na dysku
plus duża liczba zadań
plus możliwość drukowania testów
minus brak pomocy w programie
Producent: Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa tel.: (0-22) 695-45-60, faks: 831 26 16 e-mail: [email protected]http://www.wszpwn.com.pl/ Vulcan Media, Wrocław/Poznań tel. (0-71) 360 95 19 (0-61) 874 18 80 faks: (0-61) 874 18 82 e-mail: [email protected]http://www.vm.wroc.pl/
Cena: 100 zł

Ogólne dobre wrażenie pakietu pogarsza dość spartański wygląd interfejsu użytkownika. Ponadto w przypadku SuperMemo Nauka i Testera nie jest możliwe skalowanie okien. Najbardziej widocznym niedociągnięciem wszystkich trzech aplikacji jest jednak brak jakiejkolwiek pomocy. W menu Pomoc udostępniono wyłącznie skrótową informację o programie. W takiej sytuacji w razie jakichkolwiek wątpliwości jedynym wyjściem pozostaje za każdym razem sięganie do instrukcji obsługi dostępnej w formie książkowej.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News