Nie tylko edycja

Krótki test pakietu programistycznego przeznaczonego do rozszerzania funkcjonalności Office 2000

Nikt nie zaprzeczy, że Microsoft Office jest najbardziej znanym i najczęściej używanym pakietem biurowym na świecie. Dlatego też coraz więcej programistów tworzy swoje produkty dla platformy Office, rozszerzając możliwości aplikacji wchodzących w jej skład. Być może właśnie ta sytuacja spowodowała, że firma Microsoft przygotowała pakiet Office 2000 w wersji Developer .

Przed napisaniem włas-nej funkcji warto poszperać w programie Code Librarian – może znajdziemy gotowy kod tu gotowe programy

Cały produkt możemy podzielić na cztery części. Pierwszą z nich jest Microsoft Office Premium (opisywany w CHIP-ie 7/99). Drugi moduł to tzw. Office 2000 Developer Tools (komponenty i kontrolki ActiveX pozwalające na dostęp do popularnych baz danych, dodatki do środowiska VBA, tj.

Code Librarian, VBA String Editor, WinApi Viewer, Code Commenter

oraz Microsoft Replication Manager 4.0 ). Kolejnym składnikiem pakietu jest

Developer Application — zbiór trzech aplikacji ( Visual Source Safe 6.0 ,

Microsoft Answer Wizard Builder, HTML Help Workshop

) wspomagających pracę programistów nad dużymi projektami. Ostatnim modułem jest – dostępna także w subskrypcji –

Microsoft Developer Network (MSDN) Library — kopalnia wiedzy na temat platformy Windows, zawierająca megabajty informacji dla programistów i rozszerzona wiadomościami na temat Office 2000 Developer. Oprócz wyżej wymienionych aplikacji zawartych na 8 płytach CD producent oprogramowania dołączył drukowaną instrukcję programowania w języku BASIC.

Jednym z programów narzędziowych zawartych w pakiecie jest Visual Source Safe 6.0. Aplikacja ta służy do zarządzania projektami zespołowymi i indywidualnymi, tworzonymi za pomocą narzędzi programistycznych z rodziny Visual Studio 6.0, a także z projektami prowadzonymi w środowisku VBA. Korzystając z VSS, wskazujemy lokalizacje poszczególnych plików składających się na projekt (mogą nimi być zbiory tekstowe, graficzne, binarne, dźwiękowe lub wideo). Informacje na temat zbiorów są przechowywane w specjalnej bazie danych. Dzięki niej program Source Safe może wykonać kopię bezpieczeństwa całego projektu.

większe bezpieczeństwoVisual SourceSafe zwiększa bezpieczeństwo każdego projektu

Program HTMLHelp WorkShop jest narzędziem do tworzenia plików pomocy w nowym formacie, tzw. HTMLHelp. Aplikacja ta zawiera także narzędzia wspomagające wykonywanie zrzutów ekranów oraz ich edycję.

Godny zainteresowania jest Microsoft Replication Manager 4.0. Aplikacja ta pomaga przygotować kopie (repliki) baz danych rozproszonych na wielu komputerach pracujących w sieci lokalnej lub w Internecie. Program potrafi replikować dane z MS Accessa i SQL Serwera. Możliwe jest także synchroni-zowanie oraz konwersja baz danych.

Interesujące dodatki znaj-dziemy w edytorze kodu VBA. Pierwszym jest Code Librarian, będący skarbnicą gotowego, komentowanego kodu źródłowego funkcji dla najczęściej wykonywanych operacji. Po wyszukaniu interesującej nas funkcji wystarczy wywołać opcję Insert in module ,a przetestowana oraz opatrzona komentarzem funkcja wędruje do naszego modułu. Code Librarian umożliwia dodawanie do „biblioteki” własnego kodu źródłowego. Program ten stanowi idealną pomoc dla indywidualnych użytkowników (korzystających z bazy danych dołączonej do programu) lub dla całych grup programistów (tworzących nową, własną bazę kodu).

Drugim dodatkiem jest Code Commenter. Narzędzie to pozwala na automatyczne dodawanie odpowiednio sformatowanych komentarzy do wszystkich lub wybranych funkcji w module. Opisy funkcji mogą zawierać informacje identyczne dla całego modułu, takie jak np. data, nazwisko autora oraz wolne miejsce na indywidualne omówienia dla każdej funkcji. Zastosowanie tak prostego i użytecznego narzędzia powoduje, że kod staje się bardziej czytelny, a czas wpisywania komentarzy znacznie się skraca.

w skrócie
Microsoft Office 2000 Developer
Wymagania: PC Pentium; 16 MB RAM; Windows 9x/NT; ok. 300 MB na dysku
plusdołączona do pakietu dokumentacja dobrej jakości
plusautomatyzacja uciążliwych, powtarzających się czynności (Code Commenter, Error Handler, WinAPI Viewer itp.)
plusdodatek Package and Deployment Wizard
pluswspomaganie pracy grupowej
Producent: Microsoft, USA, http://www.microsoft.com/
Dostarczył: APN Promise, Warszawa, tel.: (0-22) 654 90 64, faks: 826 40 15, e-mail: [email protected], http://www.promise.com.pl/
Cena: ok. 4700 zł
Uaktualnienie: ok. 1800 – 3000 zł

VBA Error Handler dodaje do modułu funkcje obsługi błędów. Koniec zatem z ręcznym wpisywaniem formułki „On Error GoTo HandleErr”.

VBA String Editor jest programem narzędziowym wspomagającym tworzenie skomplikowanych zapytań w języku SQL lub długich łańcuchów zawierających np. kod HTML, bardzo często wykorzystywany w środowisku VBA. Dzięki niemu tworzenie linii kodu przeplatanych zmiennymi, fragmentami tekstu i znakami specjalnymi (np. znakiem końca linii) nie powinno sprawić nikomu kłopotu.

Jednym z najciekawszych narzędzi jest Package and Deployment Wizard. Służy on do przygotowania własnych programów instalacyjnych do projektów tworzonych w VBA.

Należy stwierdzić, że rozszerzenie Developer to naprawdę dobry zbiór narzędzi dla firm opracowujących aplikacje działające w środowisku Office 2000. Zawiera wspomagające pracę programisty lub zaawansowanego użytkownika pakietu dodatki, których próżno szukać w innych profesjonalnych środowiskach. Na pochwałę zasługuje także zawartość informacyjna pakietu: biblioteka MSDN na 3 płytach CD, Code Librarian z olbrzymią liczbą gotowych funkcji oraz 800-stronicowa instrukcja do Visual Basica to prawdziwa kopalnia wiedzy dla programistów. Nic, tylko siadać i pisać.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.