Sufler biznesmena

Ciągłe zmiany przepisów spędzają sen z powiek nawet najwytrawniejszym menedżerom, ekonomistom, księgowym, kadrowym itd. Tymczasem ich partnerzy lub podwładni oczekują szybkich odpowiedzi na przedstawione propozycje lub rysujące się podczas pracy problemy. Dlatego podręczne biblioteczki pełne są kodeksów, rozporządzeń i objaśnień do nich. Niestety, ich przeglądanie jest z reguły czasochłonne. Nie pozbawione zatem sensu wydaje się zatrudnienie dobrego suflera w tym „teatrze biznesu”, jakim jest każda firma.

Wbudowany edytor umożliwia szybkie zredagowanie np. umowy kupna-sprzedaży wbudowany edytor

Vademecum Szefa wrocławskiej firmy Yarston stanowi kolejną próbę usprawnienia przeglądania aktów prawnych oraz wypełniania dokumentów biurowych. Wbrew nazwie program jest przeznaczony nie tylko dla kierowników, ale praktycznie dla wszystkich czynnych zawodowo osób. Oprócz przepisów ubezpieczenia społecznego, prawa pracy i podatku od osób fizycznych program zawiera spis aktów prawnych z zakresu podatków od osób prawnych, podatku VAT, akcyzy i amortyzacji oraz wykaz kilku innych przepisów dotyczących działalności gospodarczej, osób niepełnosprawnych – dołączono nawet kodeks drogowy (choć szkoda, że brak przepisów kodeksu cywilnego).

Po wybraniu interesującego nas aktu prawnego można go wyświetlić w całości bądź zawęzić przeszukiwanie bazy do określonego tematu, zagadnienia lub pojęcia występującego w danym dokumencie. Każdy akt prawny ma odrębną listę tematów i zagadnień oraz pojęć, według których wyszukiwana jest pożądana informacja. Istnieje też bardziej konwencjonalna metoda przeszukiwania bazy, według nazwy dokumentu, roku wydania, numeru i pozycji aktu.

Bez względu na metodę poszukiwań, ostatecznym efektem jest dokument, w treści którego mogą się znaleźć odnośniki do innych cytowanych fragmentów, a także do przypisów towarzyszących ważnym pojęciom i do wzorów wymaganych załączników. Niestety, na tym kończą się zalety interfejsu. Większość przycisków sterujących jest aktywna bez względu na to, czy w danym kontekście mają jakiekolwiek znaczenie czy też nie. Aplikacja zajmuje sto procent powierzchni ekranu – rozdzielczość ekranu nie ma znaczenia. Nie da się także skalować okna aplikacji. Brak też skrótów klawiaturowych, a na pasku zadań program przedstawia się jako „FormMain”.

nawigacja i duże przyciski Nawigacja pomiędzy modułami programu realizowana jest za pomocą dużych przycisków

Oprócz podstawowego zadania, jakim niewątpliwie jest udostępnienie bazy danych aktów prawnych, aplikacja oferuje również kilka dodatkowych cech użytkowych. Wśród nich pod przyciskiem info kryją się dane adresowe urzędów skarbowych z możliwością wyszukiwania według województwa, powiatu, gminy i miasta. Przy każdym urzędzie znajdują się również numery kont bankowych z informacją o ich przeznaczeniu. Kolejna funkcja umożliwia wyszukiwanie telefonicznych numerów kierunkowych na podstawie nazwy miast lub odwrotnie. Wiadomości zawarte w programie obejmują także ceny usług pocztowych oraz podstawowe informacje finansowo-statystyczne, takie jak: średnie wynagrodzenie w wybranym okresie, podstawy naliczania świadczeń ubezpieczeniowych i socjalnych, diety oraz ryczałty na użytkowanie samochodu.

w skrócie
vademecum szefa - okładkaVademecum szefa
Liczba CD: 1
Język: polski
Wymagania: PC Pentium, 16 MB RAM, Windows 3.1x/9x, ok. 10 MB na dysku
plus rozbudowane możliwości przeszukiwania aktów prawnych
plus duża liczba szablonów dokumentów
minus brak podglądu wydruku w edytorze dokumentów
minus nieatrakcyjny i nie dopracowany interfejs
Producent: Yarston, Wrocław, tel.: (0-71) 343 23 61, faks: 72 57 79 e-mail: [email protected]_szefa.wroc.pl, http://www.vademecum_szefa.wroc.pl/
Cena: ok. 480 zł

Bardzo przydatną cechą, kryjącą się pod niewiele mówiącym przyciskiem Premia, jest możliwość przeglądania szablonów pism i edytowania własnych dokumentów. Program zawiera kilkadziesiąt przykładów, podzielonych tematycznie na działalność gospodarczą, sprawy pracownicze, podatki, kontakty z urzędem skarbowym itd. Integralną częścią programu jest prosty edytor tekstu, częściowo automatyzujący również wypełnianie zawartości wymaganych pól. Z każdym szablonem sprzęgnięty jest komentarz prawny, który podaje podstawę prawną dokumentu, znacznie tym samym ułatwiając jego prawidłowe wypełnienie.

Część pól widocznych w edytorze (choć nie pojawiających się na wydruku) stanowią pola kontrolne wykorzystywane np. przez mechanizm automatycznego wstawiania danych. Niestety, nie są one w żaden sposób wyróżnione, nie ma również podglądu wydruku, a możliwości formatowania strony są dość ubogie.

Pomimo zauważalnych niedociągnięć w interfejsie programu jego zawartość merytoryczna jest przemyślana. Na kilka ciepłych słów zasługuje również bardzo dobry pomysł przedstawiania stanu prawnego z określonego dnia, choć będzie on zaimplementowany dopiero w uaktualnieniach opisywanej wersji, które mają się pojawiać cztery razy w roku.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News