Teraz na piątkę

Dostępne kreatory upraszczają tworzenie aplikacji wielowarstwowych dostępne kreatory

A tymczasem otrzymaliśmy do przetestowania Delphi 5 Enterprise. Wersja ta jest przeznaczona przede wszystkim do tworzenia aplikacji rozproszonych typu klient/serwer. Zapewnia pełny dostęp do standardowych mechanizmów Windows 9x/ NT, takich jak Win32 API, COM i OLE Automation.

Wiele cech pakietu predestynuje go do roli czołowego narzędzia służącego do przygotowania aplikacji internetowych. Komponenty Internet-Express zawierają kreatora klientów internetowych. Dzięki niemu opracujemy elastyczne systemy handlu elektronicznego. Rozwijana przez Inprise technologia MIDAS umożliwia programom korzystanie z technologii CORBA, COM i MTS. MIDAS PageProducer i WebBroker upraszczają tworzenie rozproszonych aplikacji działających w Sieci.

W pełni konfigurowalne środowisko projektanta (IDE) zawiera wiele elementów ułatwiających tworzenie aplikacji. Nowe IDE nie różni się na pierwszy rzut oka od tego, które znamy z Delphi 4. Jednak po wnikliwszej obserwacji widać, że poprawiono Object Inspectora. Korzystając z tego narzędzia, można obecnie wyświetlać i filtrować własności (properties) i zdarzenia (events).

lista rzeczy do zrobienia Lista To Do ułatwia zapamiętanie zestawu zadań do wykonania

Pojawił się dodatkowy pasek narzędzi. Jest on przeznaczony do zarządzania pulpitami roboczymi. W nowym Delphi można zapamiętać dowolny stan pulpitu (jakie mamy okna i gdzie są one wyświetlane) i określić na przykład, który pulpit będzie używany podczas debugowania. Wówczas, gdy tworzona aplikacja jest uruchamiana w środowisku IDE, następuje przełączenie na wcześniej zdefiniowany pulpit. A po zakończeniu pracy programu wracamy do poprzednich ustawień. Jest to bardzo wygodne, zwłaszcza gdy chcemy wyświetlać okna, które nie są widoczne podczas wpisywania kodu (np. podgląd stanu procesora w czasie pracy programu).

W trakcie projektowania i programowania zdarza się, że rozpoczęto jakieś zadanie, które w danym momencie nie może być zakończone. Delphi umożliwia zapisanie zestawu zadań do wykonania – służy do tego lista To Do .

Zmiany widoczne są również wśród komponentów VCL. W pakiecie znajduje się ich ponad 200 (wraz z kodem źródłowym). Wiele z nich zmodyfikowano. Jakie są najistotniejsze nowości? Pojawił się nowy typ okna zwany ramką (frame). Może być ona zagnieżdżona w innej ramie lub oknie. Ułatwia to tworzenie złożonych obiektów wielokrotnego użytku. Jest też nowy komponent TWebBrowser, zastępujący THTML. Wykorzystuje on kontrolkę Internet Explorer ActiveX zawartą w Internet Explorer 4. Dzięki TWebBrowser microsoftowa przeglądarka może być osadzona w naszej aplikacji.

W nowym Delphi zwiększono możliwości tworzenia aplikacji bazodanowych. Dwa nowe rodzaje komponentów pozwalają na bezpośredni dostęp do danych (bez konieczności instalowania Borland Database Engine). Pierwszy zestaw zawiera komponenty umożliwiające dostęp do danych z wykorzystaniem technologii Active Data Objects. ADO jest interfejsem do różnego rodzaju danych, wśród których mogą być zarówno relacyjne, jak i nierelacyjne bazy danych, pliki systemowe, tekstowe oraz graficzne.

Drugim zestawem jest InterBase Express (IBX). Daje on bezpośredni dostęp do baz InterBase. Inprise twierdzi, ze aplikacje bazodanowe korzystające z IBX pracują szybciej.

w skrócie
Borland Delphi 5.0 Enterprise
Wymagania: PC Pentium; 32 MB RAM; Windows 95/NT 4.0; ok. 80 MB na dysku
plus łatwość oraz szybkość tworzenia aplikacji bazodanowych i dla Internetu
plus duża liczba gotowych komponentów
plus poprawiony debuger
plus komponenty ADO i IBX
minus dość uboga dokumentacja
Producent: Inprise, USA, http://www.inprise.com/
Dostarczył: BSC, Warszawa, tel.: (0-22) 637 63 65, faks: 831 94 84, e-mail: [email protected], http://www.bsc.com.pl/
Cena: ok. 13 000 zł
Uaktualnienie: ok. 9700 zł

Obecnie pliki formularzy (DFM) są „zwykłymi” zbiorami tekstowymi. Poprzednio miały one postać binarną, co powodowało komplikacje – zwłaszcza wtedy, gdy podczas pracy grupowej korzystano z programów do kontroli wersji (PVCS). Nie były one w stanie porównywać plików formularzy. Delphi 5 jest na tyle „inteligentne”, że potrafi bez problemu czytać binarne pliki DMF (zapisane na przykład przez Delphi 4).

Zintegrowany debuger ma kilka nowych funkcji. Obecnie można grupować pułapki, dzięki czemu aktywujemy (lub dezaktywujemy) całe ich zestawy. W Windows NT możliwa jest praca z wieloma procesami jednocześnie. Nowością jest także zdalne debugowanie.

Delphi 5 zawiera zestaw nowych narzędzi – Integrated Translation Environment (ITE). Służy on zarówno do uproszczenia procesu lokalizacji oprogramowania, jak i do jednoczesnego przygotowania aplikacji w wielu językach. ITE jest zintegrowane ze środowiskiem IDE i pozwala na zarządzanie wieloma wersjami językowymi aplikacji w ramach jednego projektu.

W pakiecie, oprócz Delphi 5 Enterprise, znajduje się kilka dodatkowych płyt CD-ROM. Zawierają one pełne wersje C++Buildera 3 Professional, JBuildera 2 Professional oraz tzw. Delphi Companion Tools (zbiór rozmaitych narzędzi i komponentów dla Delphi).

Delphi 5 jest niewątpliwie godne polecenia wszystkim, którzy tworzą aplikacje bazodanowe i internetowe. Należy się cieszyć, że na rynku pojawiło się nowe wydanie pakietu.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News