Pudełko zdrowia

Krótki test multimedialnej encyklopedii zdrowia

Jesień. Wstajesz rano – ciemno. Deszcz. Depresja. Wokół wszyscy kaszlą i kichają. Wracasz z pracy – ciemno. Czujesz, że i Ciebie coś zaczyna drapać w gardle. Panika. Co robić?! Rozglądasz się po pokoju… Jest. Kolorowe pudełko. Encyklopedia Zdrowia firmy Optimus Pascal. Będzie dobrze. To może trochę zbyt optymistyczny scenariusz, jednak bez wątpienia warto zajrzeć do tego kolorowego pudełka.

Ryciny w Atlasie ciała ilustrują budowę wszystkich ważniejszych narządów ryciny w atlasie

Ale po kolei. Jeżeli czujesz się chory, możesz spróbować postawić sobie samodzielnie diagnozę. Służy temu dział Tabele objawów i Autodiagnozy. Droga do ustalenia rozpoznania prowadzi nas przez schemat decyzyjny, w którym odpowiadamy „tak” lub „nie” na zadawane (ciepłym głosem lektorki) pytania dotyczące naszych dolegliwości. Może to nas doprowadzić do postawienia przybliżonego rozpoznania. W przypadku gdy okaże się, że schorzenie jest poważne, program radzi skontaktować się jak najszybciej z lekarzem. Podobnie dzieje się wówczas, gdy nie uda się na podstawie udzielanych przez nas odpowiedzi doprowadzić do przybliżonej choćby diagnozy. Stosowane algorytmy są relatywnie proste i można przypuszczać, że – z wyjątkiem najłatwiejszych przypadków – program zasugeruje jednak skontaktowanie się z lekarzem. I chyba dobrze, bo nie na tym polega wartość Encyklopedii Zdrowia.

Tak więc – chcąc nie chcąc – idziemy do lekarza. Wracamy od niego ze skierowaniami na badania (których sensu i przebiegu możemy się tylko domyślać), receptami na leki (których nazwy nic nam nie mówią) i poważnie zaniepokojeni tym, co nas czeka. W tym momencie możemy słabnącą dłonią kliknąć odpowiednią ikonę i z pomocą Encyklopedii stawić czoła temu, co będą nam robić.

Jeżeli koniecznie będziemy chcieli dowiedzieć się, jak od środka wygląda bolące nas ucho, możemy skorzystać z Atlasu ciała, gdzie omówiono i zilustrowano rysunkami budowę poszczególnych układów i narządów.

badanie jamy brzusznejDzięki Encyklopedii dowiemy się, jak wygląda na przykład badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej

Oprócz animacji (dość zresztą uproszczonych) o „multimedialności” Encyklopedii stanowią również sekwencje wideo. Jest ich tylko 15, jednak ich dobór wydaje się bardzo trafny. Otóż większość z nich (dokładnie 10) pokazuje przebieg najczęściej wykonywanych zabiegów diagnostycznych: od badania ultrasonograficznego, przez tomografię komputerową, po zabiegi endoskopowe. Warto to zobaczyć przed czekającym nas badaniem – okaże się wtedy, że nie taki diabeł straszny i da się to przeżyć. Również w artykułach dotyczących poszczególnych układów (nerwowy, krążenia, oddechowy itd.) zawarte są informacje (często uzupełnione zdjęciami) dotyczące sposobów ich badania.

W Słowniku leków zgromadzono informacje o ponad 1000 najczęściej stosowanych lekach. Zakres informacji obejmuje mechanizm działania poszczególnych leków lub ich grup oraz występujące podczas ich stosowania efekty uboczne. W dziale Choroby, Schorzenia i Ogólny Stan Zdrowia znajdują się informacje dotyczące wszystkich istotnych narządów ciała i podstawowych zasad ich funkcjonowania. W wielu przypadkach zilustrowane są one animacjami (w sumie ok. 50). Tekst poszczególnych artykułów opatrzony jest odnośnikami hipertekstowymi, których wskazanie przenosi nas do definicji lub rozszerzenia wybranych pojęć. Dane zawarte w artykułach są na merytorycznie wysokim poziomie i całkowicie współczesne.

Choroba i wynikająca z niej konieczność leczenia są bardzo często konsekwencją naszego stylu życia. Wskazówki na temat zasad prawidłowego żywienia czy znaczenia ćwiczeń fizycznych zebrane są w dziale Zdrowy styl życia. Jego zawartość odzwierciedla też najczęstszy problem współczesnego człowieka, żyjącego w ciągłym biegu – stres i częste jego konsekwencje – uzależnienie od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu. Omówiono tu mechanizm działania chorobotwórczego i najczęstsze objawy stosowania różnego rodzaju środków odurzających i używek.

Tematem niechętnie poruszanym, ale dotyczącym każdego z nas jest kwestia umierania i śmierci. Autorzy nie starali się go uniknąć i w bardzo wyważony sposób podali informacje na temat opieki nad ludźmi nieuleczalnie chorymi.

w skrócie
encyklopedia zdrowia - okładkaEncyklopedia Zdrowia
Liczba CD: 1
Język: polski
Wymagania: PC 486DX2/50, 8 MB RAM, napęd CD-ROM 2x, Windows 3.1x/9x, ok. 15 MB na dysku
plusobszerna i współczesna informacja medyczna
pluswiele informacji dotyczących profilaktyki
minuszbyt uproszczona część multimedialna dotycząca pierwszej pomocy
Producent: Optimus Pascal, Bielsko-Biała tel.: (0-33) 811 91 80 faks: 812 31 41 e-mail: [email protected], http://www.opm.pl/
Cena: 169 zł

Bardzo ważną częścią Encyklopedii jest dział poświęcony nagłym wypadkom i zasadom udzielania pierwszej pomocy. Obejmuje on informacje dotyczące działania w wypadku zatrzymania akcji serca lub oddychania, poprzez przypadki zadławienia, ukąszeń przez owady, odmrożeń, dostania się ciał obcych do oka lub ucha, aż do odebrania nagłego porodu. Omówiono również ABC reanimacji. Tu nasuwa się uwaga – o ile w warstwie tekstowej tej części podano wszystkie niezbędne informacje, o tyle w zbyt chyba małym stopniu wykorzystano możliwości wydawnictwa multimedialnego. Ilustrujące ten dział animacje są zbyt uproszczone, brakuje sekwencji wideo, tymczasem prawidłowe wykonanie czynności prowadzonych do czasu przybycia karetki (masaż serca, sztuczne oddychanie) ma decydujące znaczenie dla losów chorego.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.