Visual Objects 2.5 – Wizualneobiekty z Kaliforni

Krótki test narzędzia programistycznego do tworzenia oprogramowania wprost z Kalifornii

Młodzi informatycy, wychowani na graficznych interfejsach systemów Windows czy Linux, mogą nic nie wiedzieć o języku Clipper. Szansę na zetknięcie się z nim uzyskają dzięki pakietowi Computer Associates – Visual Objects 2.5 .

CA-VO jest przeznaczonym dla Windows 9x/NT środowiskiem programistycznym, za pomocą którego można przygotować bazy danych, oprogramowanie systemowe, kontrolki ActiveX, komponenty ASP, skrypty CGI czy serwery OLE 2.0. Jak widać, producent CA-VO 2.5 miał ambicje opracowania narzędzia tej klasy co Delphi, C++Builder 3.0 czy Visual Studio. Mocną stroną opisywanego pakietu są gotowe szablony aplikacji i szybkość kompilacji.

Repository Explorer – wszystkie projekty jak na dłoni repository explorer

Mimo że instalacja CA-VO nie nastręcza problemów, można mieć do tej operacji kilka zastrzeżeń. Podczas niej tworzony jest w katalogu głównym dysku systemowego folder C:CA_ LIC. Nie można ani z niego zrezygnować, ani umieścić go w innym miejscu. Gdy go usuniemy, programu nie da się uruchomić.

Przed pierwszym zetknięciem z pakietem należy pamiętać, że wszystkie projekty będą przechowywane bezpośrednio w ka-talogach CA-VO, a dostęp do nich będzie możliwy jedynie poprzez tzw. Repository Explorer. Cały dorobek programistyczny podzielony jest hierarchicznie na projekty, moduły i poszczególne funkcje. Praca z RE przypomina poruszanie się po dysku z wykorzystaniem Eksploratora Windows.

Podczas pisania kodu programista może liczyć na pomoc wbudowanego do CA-VO edytora. Oferuje on kolorowanie kodu, uzupełnianie prototypów funkcji z pozostawieniem miejsca na wpisanie niezbędnych parametrów wywołania itp.

System zawiera bogate biblioteki predefiniowanych klas przeznaczone do zarządzania bazami danych, projektowania interfejsu graficznego programów, tworzenia aplikacji internetowych, raportowania zawartości baz danych oraz łączenia i osadzania obiektów (OLE). Jednym słowem, Clipper przestał być już tylko językiem „bazodanowym”.

czasem się wysypywałAmbitne zamierzenia zostały nieco pokrzyżowane – próba zmiany indeksu na nie istniejący powoduje załamanie się systemu

Problem zapisywania znaków narodowych rozwiązany został poprzez dołączanie do tworzonego programu odpowiedniej biblioteki. Po dokonaniu wyboru właściwego pliku typu DLL funkcje odpowiedzialne za sortowanie czy zmianę wielkości liter będą działały prawidłowo. Do CA-VO dołączono biblioteki z trzema standardami zapisu polskich liter: CP 852 (DOS), ISO oraz Mazovia. Budzi zdziwienie brak pliku DLL zawierającego opis strony kodowej CP 1250.

Computer Associates opracował nowy typ baz danych – Jasmine. Jest to format, dzięki któremu istnieje możliwość przechowywania danych multimedialnych. Jasmine pozwala na zapamiętywanie sekwencji wideo, dźwięków i plików graficznych. Oczywiście pakiet CA-VO obsługuje również ten nowy standard.

Clipperowcy pewnie pamiętają, że konsolidator (linker) dołączany do Clippera miał pewną niedogodność. Było nią długie oczekiwanie na konsolidację wszystkich modułów w plik wykonywalny. Znaczącym ułatwieniem okazał się program o nazwie Blinker, który proces ten skracał kilkudziesięciokrotnie. Obecnie wykorzystuje się w CA-VO taki sam mechanizm jak w wymienionej aplikacji. Kompilator oraz linker są „rozszerzalne” – oznacza to, że za każdym razem kompilowane (a także konsolidowane) są tylko te moduły, które zostały zmodyfikowane. Oszczędza to sporo czasu w porównaniu z kompletnym procesem kompilacji. Wprawdzie zbiory wykonywalne zwiększają swoją objętość – prócz kodu zawierają mnóstwo „śmieci” pozostałych po wielu kompilacjach – jednak w dowolnym momencie można przebudować projekt, tak by powstająca aplikacja miała minimalną wielkość.

w skrócie
computer associates - visual objects - okładkaComputer Associates – Visual Objects 2.5
Wymagania: PC Pentium; 32 MB RAM; Windows 9x/NT 4.0; ok. 300 MB na dysku
plusbogate biblioteki, w tym dostęp do bibliotek systemowych Win32 API
plusjęzyk odpowiadający specyfikacji XBase
plusunikatowy sposób traktowania projektów
plusbezpośredni dostęp do baz dBase, Jasmine
plusmożliwość dołączania do projektów skompilowanych modułów napisanych w języku COBOL, C/C++, Pascal
minusnie dopracowany deinstalator aplikacji
Producent: Computer Associates, USA, http://www.ca.com/
Dostarczył: SoftPoint, Warszawa, tel.: (0-22) 635 98 19, faks: 635 69 50, e-mail: [email protected], http://www.softpoint.com.pl/
Cena: ok. 2500 zł
Uaktualnienie: ok. 1900 zł

Bardzo korzystne wrażenie sprawia podręcznik użytkownika. Przeznaczony dla początkujących programistów, poza podstawowymi informacjami (np. jak korzystać z systemu) zawiera też podstawy programowania obiektowego, informacje o bazach danych i poruszaniu się w systemie Windows. Więcej wiadomości można znaleźć w rozbudowanym systemie pomocy aplikacji, do którego podręcznik często odsyła.

Imponujące możliwości oraz przystępna cena pakietu skłaniałyby do wystawienia ocen najwyższych. Niestety, kilka niedociąg-nięć, których nie ustrzeżono się w trakcie produkcji, a później nie wychwycono podczas tes-tów, rzutuje na całościową ocenę środowiska. W skali ocen 2-5 niżej podpisany stawia czwórkę.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.