Przeglądać wygodnie

Nowy CHIP to także nowa wersja

interfejsu multimedialnego ułatwiającego przeglądanie zawartości CD-ROM-u

dołączonego do pisma. W kolejnych edycjach przeglądarki staramy się uwzględniać

uwagi krytyczne czytelników, kierowane pod adresem poprzednich programów.

     Tym razem zmianie uległa nie tylko szata graficzna, ale i

funkcjonalność interfejsu. Modyfikacje wyglądu aplikacji miały na celu przede

wszystkim zwiększenie ergonomii jej użytkowania. Wprowadziliśmy np. rozwiązanie,

które wcześniej sprawdziło się już w interfejsie standardowym zarządcy CHIP-CD:

nawigowanie po strukturze płyty jest obecnie możliwe za pośrednictwem drzewa kategorii

(patrz: ilustracja).

     Począwszy od tego numeru, znaczącym zmianom ulega także

struktura płyty, w większym stopniu dostosowana obecnie do struktury papierowej części

pisma. Zawartość krążka podzielona jest teraz na kategorie odpowiadające działom

papierowego CHIP-a. Oprócz tego w głównym menu znalazło się też kilka innych

kategorii, umożliwiających przede wszystkim szybkie dotarcie do aplikacji, baz danych i

innych materiałów o charakterze redakcyjnym (np. PC Market, Klub CHIP-a). Tym samym

każdy materiał zamieszczony na płycie będzie można znaleźć tylko w jednym miejscu.

Uczyniliśmy tak, wychodząc naprzeciw żądaniom tych czytelników, którzy mieli nam za

złe powielanie informacji w kilku różnych działach płyty.

     Nowa przeglądarka ma też cechę, która jest nieaktywna w

chwili startu: możliwość wyświetlania banerów reklamowych. Cecha ta zapewne nie

wzbudzi entuzjazmu u części osób… Mimo to wyrażamy nadzieję, że wprowadzone w

programie zmiany spotkają się z uznaniem użytkowników i nowa przeglądarka

multimedialna otrzyma zdecydowanie pozytywne noty.

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News