ISDN w sieci

KEN!: ISDN w sieci

Liczne zalety cyfrowej technologii ISDN w porównaniu z rozwiązaniami analogowymi są doskonale znane – pisaliśmy już o nich na łamach naszego magazynu (patrz: CHIP 11/98, s. 236, i 11/99, s. 106). Wystarczy wymienić większą prędkość przesyłania informacji i możliwość prowadzenia rozmowy telefonicznej z jednoczesną transmisją danych przez faks lub modem. Dzięki oprogramowaniu KEN! firmy AVM nie ma przeszkód, aby w każdym biurze można było w pełni skorzystać z usług telefonii cyfrowej na wszystkich stanowiskach pracy. Wystarczy mieć do dyspozycji co najmniej jedną linię ISDN i odpowiedni modem oraz komputery połączone siecią lokalną.

Opisywany produkt składa się z modułu KEN!Serwis, instalowanego na komputerze z modemem ISDN, i programu KEN!Klient, który uruchamiany jest na wszystkich stacjach roboczych. KEN!Klient, działając w tle, sprawia, że komputer „zachowuje się” tak, jakby miał fizycznie podłączony modem. W ten sposób wszyscy użytkownicy komputerowej sieci lokalnej za pośrednictwem KEN!Serwisu i jednej linii cyfrowej uzyskują dostęp do wszelkich usług ISDN.

Centrum dowodzenia: KEN!Serwis służy m.in. do udostępniania w sieci serwera poczty elektronicznej i połączenia z Internetem.

Co więcej, możliwe staje się także wspólne korzystanie z Internetu. Po skonfigurowaniu przeglądarek stron WWW na stacjach roboczych (w przypadku Internet Eksplorera 5.0 następuje to częściowo automatycznie) KEN!Serwis funkcjonuje jako serwer proxy. Nawiązywanie i przerywanie połączenia z dostawcą Internetu następuje automatycznie. Wykorzystanie przez wielu użytkowników tylko jednego połączenia z Internetem wpływa na obniżenie kosztów. Prowadzona statystyka wykonanych połączeń pozwala w każdej chwili zorientować się w opłatach naliczonych w ciągu ostatnich dni i tygodni przez operatora telefonicznego.

Inną ważną funkcją, pełnioną przez KEN!Serwis, jest udostępnianie serwera poczty elektronicznej. Wiadomości są przesyłane i odbierane przez moduł KEN!E-Mail, który w ustalonych, regularnych odstępach czasu kontaktuje się z serwerami SMTP i POP3 dostawcy Internetu. Wewnątrz sieci lokalnej korespondencja może być także wymieniana nawet wtedy, gdy połączenie z Internetem jest akurat niedostępne.

W pakiecie oprócz „podstawowego” oprogramowania KEN! dostarczana jest także licencja na zestaw narzędzi komunikacyjnych FRITZ!32, które ułatwiają korzystanie z różnych usług ISDN. FRITZ! został opracowany w wersji jednostanowiskowej, dlatego należy zainstalować go oddzielnie na każdym biurowym komputerze. Za komunikację z modemem udostępnionym w sieci odpowiedzialny jest wspomniany już moduł KEN!Klient.

FRITZ!32 składa się z kilku modułów. Jednym z najważniejszych jest FRITZ!data, który odgrywa rolę menedżera plików. Za jego pomocą użytkownicy mogą zdalnie pobierać i usuwać zbiory oraz tworzyć i kasować foldery na odległym komputerze. Po przejściu w tryb serwera FRITZ!data udostępnia w sieci ISDN zasoby lokalne innym użytkownikom.

Wprawdzie Dr KEN! nie leczy, ale pomaga sprawdzić, jakie elementy sieci i programu funkcjonują poprawnie, a z czym są problemy.

Drugim ważnym elementem FRITZ-a jest FRITZ!fax służący do transmisji i odbierania faksów. Dokumenty można wysyłać bezpośrednio z poziomu dowolnego edytora tekstu. Zapewne mniej powszechne zastosowanie znajduje moduł umożliwiający telefonowanie bezpośrednio z komputera. Jeżeli jednak zamierzamy skorzystać z tej usługi, niezbędne jest zainstalowanie w pececie karty dźwiękowej, mikrofonu i głośników lub słuchawek – czyli takich elementów, jakie niezbyt często spotykane są w komputerach biurowych.

Kolejny moduł pakietu –

FRITZ!vox — zamienia komputer w automatyczną sekretarkę, która w zależności od pory dnia i tego, z jakiego numeru telefonicznego zadzwoniono, odtwarza różne komunikaty głosowe. Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie takiej funkcji możliwe jest tylko wtedy, gdy całe połączenie jest zestawiane po drodze cyfrowej.

Uzupełnieniem wszystkich elementów FRITZ!32 jest książka adresowa. Przechowywane w niej numery telefonów i parametry połączeń są używane w pozostałych modułach.

Wszystkie składniki oprogramowania KEN! i FRITZ!32 są dostępne tylko w wersji angielskiej. Na szczęście do pakietu dołączono polskie (choć nieco niedbałe) tłumaczenie oryginalnej dokumentacji. Wprawdzie instalacja poszczególnych modułów jest nieskomplikowana, ale konieczność przeprowadzenia kilku dodatkowych czynności, związanych z konfiguracją sieci i sprzętu, może nastręczać pewnych trudności. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, czy używany modem jest w pełni zgodny ze specyfikacją CAPI 2.0. Z powodu braku pełnej zgodności z tym standardem nie udało się przykładowo nakłonić laboratoryjnego modemu US Robotics do współpracy z KEN!Serwis. Dopiero po dostarczeniu przez firmę Asterix zewnętrznego urządzenia FRITZ!X PC instalacja przebiegła bez zakłóceń.

KEN!
Wymagania: PC Pentium; 32 MB RAM; Windows 9x/NT; ok. 20 MB na dysku; modem ISDN zgodny ze specyfikacją CAPI 2.0 (KEN!Serwis); PC Pentium; 16 MB RAM, Windows 9x/NT; 15 MB na dysku; karta sieciowa (KEN!Klient)
+ wbudowany serwer proxy
+ możliwość przygotowywania różnych komunikatów głosowych odtwarzanych różnym rozmówcom
+ prowadzenie statystyk z wykorzystania łącza ISDN
+ niższe koszty instalacji i eksploatacji niż w przypadku rozwiązań jednostanowiskowych
– brak polskiej wersji
Producent: AVM, Niemcy, http://www.avm.de/
Dostarczył: Asterix, Łódź, tel.: (0-42) 630 51 45, faks: 630 53 53, e-mail: [email protected], http://www.asterix.pl/
Cena: ok. 1300 zł

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News