Palcem po historii świata

Multimedialny Atlas Historyczny Świata: Palcem po historii świata

Po ubiegłorocznej edycji atlasu geograficznego Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych przygotowało kolejną pomoc naukową – tym razem Multimedialny Atlas Historyczny Świata. Pozycja to wyjątkowa zarówno ze względu na wybór oraz rozmiar podjętego tematu, jak i formę jego przedstawienia.

Mapy ukazują sytuację geopolityczną w danym czasie wraz z komentarzem historycznym.

Po zainstalowaniu programu użytkownik może na różne sposoby dotrzeć do interesujących go informacji na temat dziejów świata. Warto skorzystać z Indeksów, wśród których mamy do wyboru: tematyczny, geograficzny, osób oraz wydarzeń. Możemy także wybrać przeszukiwanie zasobów według epok albo regionów. Podstawowym kryterium poszukiwań jest tzw. oś czasu – mapa, na której zaznaczono „słupy milowe”, czyli mapy przenoszące użytkownika bezpośrednio do wybranych okresów w przeszłości. Najbardziej nas interesujące zagadnienie tematyczne wybierzemy z opcji Lista. Warto również skorzystać z Galerii, gdzie tematycznie pogrupowano wiadomości z całego programu. Użytkownik ma tutaj do dyspozycji przejście do zebranych w grupach tematycznych informacji dotyczących bitew, wydarzeń na świecie, w Polsce, Europie oraz nagrań i ilustracji. Zarówno przyciski Galerii, jak i poszczególne Indeksy można wywołać bezpośrednio z klawiatury za pomocą przyporządkowanych im klawiszy funkcyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę na brak funkcji wyszukiwania we wszystkich zasobach programu, gdyż to narzędzie mogłoby znacznie przyśpieszyć proces odnajdywania żądanego tematu.

Oprócz pokaźnego zbioru map (zgrupowano ich 476), który stanowi istotę atlasu, aplikacja oferuje także ok. 400 ilustracji, 40 filmów oraz 500 tekstów historycznych. Elementy te są doskonałym komentarzem do zawartości map.

Multimedialny Atlas Historyczny Świata daje możliwość pracy z kilkoma mapami w jednym czasie – każda z nich otwiera się w osobnym oknie. Nazwy państw, miejscowości i rzek pojawiają się dopiero po najechaniu na nie kursorem. Uniknięto w ten sposób nadmiaru informacji, mogącego prowadzić do trudności w czytaniu map. Ich „aktywność” stanowi niewątpliwie dużą zaletę Atlasu. Z mapy głównej można przenieść się zarówno do poprzednio oglądanej, jak i następnej chronologicznie bądź też przejść do opcji Mapy Porównawcze albo skorzystać z przycisku Zobacz też. Ta ostatnia opcja zaproponuje tematy pokrewne do tego, z którym się w danej chwili zapoznajemy. Podczas pracy z mapami zawsze istnieje możliwość włączenia komentarza historycznego, który przybliży sytuację pokazaną na mapie, a także odeśle do ilustracji związanych z danym tematem. Dodatkowym atutem programu jest opcja Uruchom pokaz, umożliwiająca wysłuchanie narracji lektora przy jednoczesnym obserwowaniu zmian sytuacji na mapach. Cała ta prezentacja pozwala na lepsze poznanie i przyswojenie interesującej partii materiału.

Atlas zawiera opcje drukowania i kopiowania do Schowka, przez co umożliwia samodzielne tworzenie baz informacji na dowolny temat. Użytkownik ma także do dyspozycji sekcję, która pozwala na sprawdzenie nabytych wiadomości – temu celowi służą Gry, będące formą nieszablonowego sprawdzianu.

Publikacja stworzona zgodnie z wymogami kształcenia Ministerstwa Edukacji Narodowej może stanowić doskonałą pomoc dydaktyczną dla uczniów, a nawet studentów, gdyż tematy w niej zawarte zostały potraktowane wnikliwie i szczegółowo. Jednak program ten zyska także uznanie wszystkich tych, którzy pasjonują się dziejami świata – starannie opracowana treść historyczna została podana w nim w bardzo przystępnej i interesującej formie.

Multimedialny Atlas Historyczny Świata
Liczba CD: 1
Język: polski
Wymagania: PC Pentium 100, 16 MB RAM, napęd CD-ROM 16x, Windows 9x/NT/2000, ok. 12 MB na dysku
+ bardzo dobra jakość map
+ niezbyt wysoka cena w stosunku do oferowanych możliwości
– brak mechanizmu przeszukiwania całego materiału
Producent: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa tel.: (0-22) 628 32 51 faks: 628 02 36 e-mail: [email protected]http://www.ppwk.com.pl/
Cena: 99 zł

Chcesz być na bieżąco z CHIP? Obserwuj nas w Google News