Dia-gramy?

Dia 0.83: Dia-gramy?

Użytkownicy systemów uniksowych, chcąc narysować dowolny wykres, wcale nie muszą uciekać się do zmyślnych sztuczek w Gimpie lub w innym edytorze graficznym. Gdy zajdzie potrzeba sporządzenia prostego diagramu albo schematu, wystarczy uruchomić program o nazwie Dia 0.83 .

Opisywane narzędzie jest edytorem prostych diagramów i schematów blokowych. Ich tworzenie polega na układaniu odpowiednich symboli na obszarze roboczym. Gotowe elementy można łatwo łączyć, m.in. za pomocą linii prostych, łamanych i krzywych Béziera. W wykonaniu wszystkich tych operacji pomocne są linie siatki, do której obiekty są przyciągane (można ją też w razie potrzeby wyłączyć). Elementy układane na obszarze roboczym zaopatrzone są w tzw. hot-points. Linie przyłączone do tych punktów, będą „podążały” za obiektem podczas jego przesuwania.

Dzięki Dia możemy tworzyć m.in. schematy układów elektronicznych.

Wraz z programem dostarczone są podstawowe obiekty, zgrupowane na zakładkach zawierających detale przeznaczone do tworzenia wykresów różnych typów: obwodów elektronicznych, sieci komputerowych czy schematu blokowego typu flow chart.

Jeśli zbiór gotowych obiektów okaże się dla nas zbyt ubogi, możemy sami w łatwy sposób dodać nowe zakładki wraz z ich zawartością. Wystarczy zmodyfikować pliki tekstowe, w których znajdują się definicje elementów schematu. Nie jest do tego wymagana znajomość żadnego języka programowania, chociaż pomocna będzie podstawowa wiedza na temat XML-a. Informacje na temat sposobu tworzenia włas-nych obiektów zawarte są w pliku custom-shapes znajdującym się w katalogu doc. Aplikacja poza wstawianiem gotowych elementów pozwala także na wklejanie obrazków w kilku najpopularniejszych formatach graficznych. Wyniki naszej pracy mogą być zapisane w zbiorach w formatach CGM, SVG oraz EPS.

Autorom aplikacji zostaje jeszcze kilka drobiazgów do poprawienia. Najpoważniejszym mankamentem programu jest brak opcji obracania układanych elementów, co potrafi w niektórych sytuacjach skomplikować pracę.

Oczywiście Dia nie jest tak zaawansowanym narzędziem jak np. Visio, pracujące pod kontrolą systemu Windows. W aplikacji linuksowej brak jest m.in. możliwości pisania i uruchamiania skryptów oraz importowania obiektów z innych programów. Do tworzenia prostych schematów nadaje się ona jednak doskonale.

Dia 0.83
Wymagania: PC 486; 16 MB RAM; Linux z X Window; biblioteki Gtk+ 1.2.0 i imlib 1.8.2 lub nowsze; ok. 4 MB na dysku
+ możliwość dodawania własnych obiektów
– brak funkcji obracania elementów
Producent: James Henstridge, Australia; http://www.lysator.liu.se/~alla/dia/dia.html
Rejestracja: freeware/GPL
Na CHIP-CD w dziale Software | Nowe produkty znajduje się program Dia 0.83